บทความวิชาการ/ข่าวเด่นประจำวัน

ค่าย/กิจกรรม

โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ปีที่ 4 โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ปีที่ 4 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เรียนรู้ชุมชนบ้านยาง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านวัฒนธรรม ... ... อ่านต่อ

มุมครู

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน ข่าวสารสำหรับครู มุมครู แหล่งข้อมูลสำหรับครู ทั้งข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สอน และดาวโหลด เผยแพร่แผนการสอน และผลงานวิจัยต่างๆ อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

​โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูฟรี

โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูฟรีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR จำนวน 2,002 ทุน มูลค่า 2,000,000 บาทผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาสำ ...

ทุนการศึกษา

รับสมัครด่วนนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท

รับสมัครด่วนนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทหมดเขตรับสมัครจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559Published on Monday, 22 June 2015 17:24 อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.นิษก์นิภาสุนทรกุล ...

ทุนการศึกษา

ทุนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอก (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เพื่อรับทุนการศึกษาของบริษัทฯ ระดับปริญญา ตรี - โท ...

ทุนการศึกษา

​โครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัล ปีที่ 5

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วด้วยอัตราการเติบโตของผู้บริโภคและผู้ที่อยู่อาศัยในเมือง ...

ดูทั้งหมด