บทความวิชาการ/ข่าวเด่นประจำวัน


เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไร้สายใหม่ ไวกว่า Wi-Fi ถึง 100 เท่า เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไร้สายใหม่ ไวกว่า Wi-Fi ถึง 100 เท่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการส่งข้อมูลด้วยความเร็วถึง 224 gigabits ผ่านเทคโนโลยี Li-Fi ในห้องแลป ซึ่งความเป็นไปได้ในการที่เทคโนโลยีดังกล่าวจะเปลี่ยนทุกสิ่งเกี่ยวกับวิธีการใช้อินเตอร์เน็ตของเรานั้นมีสูงมาก ... อ่านต่อ

ค่าย/กิจกรรม

โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ปีที่ 4 โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ปีที่ 4 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เรียนรู้ชุมชนบ้านยาง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านวัฒนธรรม ... ... อ่านต่อ

มุมครู

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน ข่าวสารสำหรับครู มุมครู แหล่งข้อมูลสำหรับครู ทั้งข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สอน และดาวโหลด เผยแพร่แผนการสอน และผลงานวิจัยต่างๆ อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยของคณะฯ จึงได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ ...

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาด้านวิจัยเทคโนโลยีประจำปี 2559

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2559 ให้ดำเนินการจัดสรรสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 ...

ทุนการศึกษา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดรับสมัครทุนวิจัย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทศ.เปิดรับสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ...

ดูทั้งหมด