บทความวิชาการ/ข่าวเด่นประจำวัน


การตรวจสอบอนุภาคโปรตอนเดี่ยว การตรวจสอบอนุภาคโปรตอนเดี่ยว เทคโนโลยีที่ใช้เพชรในการตรวจสอบการมีอยู่ของอนุภาคโปรตอนเดี่ยวโปรตอนอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กเหลือเชื่อ แต่ขนาดที่เล็กไปกว่าอะตอมของอนุภาคนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับนักวิจัยที่พยายามจะเข้าไปสู่โลกในระดับนาโน นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างเครื่องมือตรวจสอบ ... อ่านต่อ

ค่าย/กิจกรรม

​ค่าย “ลุยโคลนปลูกข้าว” ครั้งที่ 4 ​ค่าย “ลุยโคลนปลูกข้าว” ครั้งที่ 4 เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อศึกษาหาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทำนา การทำเกษตรกรรมแบบชาวนาชนบทอย่างเรียบง่ายๆ โดยฝึกให้น้องๆ เรียนรู้กระบวนการการปลูกข้าว วิธีการเตรียมดิน การเกี่ยวข้าว การหว่านข้าว การนวดข้าว ... ... อ่านต่อ

มุมครู

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน ข่าวสารสำหรับครู มุมครู แหล่งข้อมูลสำหรับครู ทั้งข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สอน และดาวโหลด เผยแพร่แผนการสอน และผลงานวิจัยต่างๆ อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาป.โท และ ป.เอก ที่มีสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกที่มีสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน ยกเว้นประเทศไทย สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามจำ ...

ทุนการศึกษา

ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาประจำปี 2558 ป.โท - ป.เอก

ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาประจำปี 2558สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – ...

ดูทั้งหมด