บทความวิชาการ/ข่าวเด่นประจำวัน


จุลินทรีย์ในลำไส้มีอิทธิพลต่อน้ำหนักตัวอย่างมาก: ยีนที่ควบคุมขนาดรูปร่างมีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ จุลินทรีย์ในลำไส้มีอิทธิพลต่อน้ำหนักตัวอย่างมาก: ยีนที่ควบคุมขนาดรูปร่างมีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ ตามการศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย King’s College ในลอนดอนและมหาวิทยาลัย Cornell พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่ายีนของพวกเรามีอิทธิพลต่อความอ้วนหรือความผอม โดยการออกแบบรูปร่างนี้ได้ควบคุมผ่านทางการทำงานของจุลินทรีย์หลายชนิดที่เจริญเติบโตภายในร่างกายของพวกเรา ผลการวิจัยได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร ... อ่านต่อ

ค่าย/กิจกรรม

​ค่าย “ลุยโคลนปลูกข้าว” ครั้งที่ 4 ​ค่าย “ลุยโคลนปลูกข้าว” ครั้งที่ 4 เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อศึกษาหาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทำนา การทำเกษตรกรรมแบบชาวนาชนบทอย่างเรียบง่ายๆ โดยฝึกให้น้องๆ เรียนรู้กระบวนการการปลูกข้าว วิธีการเตรียมดิน การเกี่ยวข้าว การหว่านข้าว การนวดข้าว ... ... อ่านต่อ

มุมครู

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน ข่าวสารสำหรับครู มุมครู แหล่งข้อมูลสำหรับครู ทั้งข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สอน และดาวโหลด เผยแพร่แผนการสอน และผลงานวิจัยต่างๆ อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาป.โท และ ป.เอก ที่มีสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกที่มีสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน ยกเว้นประเทศไทย สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามจำ ...

ทุนการศึกษา

ทุน ป.โท ควบ ป.เอก G​atsby unit, UCL สหราชอาณาจักร ศึกษาด้านการเรียนรู้เครื่องมือและทฤษฎีทางประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience)

Gatsby unit, UCL สหราชอาณาจักร มอบทุน ป.โทควบป.เอกศึกษาด้านการเรียนรู้ของเครื่องและ theoretical neuroscience Gatsby unit, มหาวิทยาลัย University College ...

ดูทั้งหมด