บทความวิชาการ/ข่าวเด่นประจำวัน


3D Printing เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3D Printing เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3D Printing เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึ้นได้ทุกวัน แต่ถึงที่สุดแล้วเทคโนโลยีจำนวนมากมายที่เกิดขึ้นมา กลับมีเพียงจำนวนน้อยที่กลายไปเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนชีวิตคนจำ ... อ่านต่อ

ค่าย/กิจกรรม

กิจกรรม “Pingu’s Magic Farm” English Camp กิจกรรม “Pingu’s Magic Farm” English Camp เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กๆ โดยผ่านการทำกิจกรรมภาษาอังกฤษต่างๆ และส่งเสริมให้เด็กๆ รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ

มุมครู

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน ข่าวสารสำหรับครู มุมครู แหล่งข้อมูลสำหรับครู ทั้งข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สอน และดาวโหลด เผยแพร่แผนการสอน และผลงานวิจัยต่างๆ อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ปี 2559

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร ...

ทุนการศึกษา

ทุนอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ให้แก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ...

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีชีวเคมี พระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีชีวเคมี จำนวน 2 ทุนศึกษาต่อสายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี ...

ทุนการศึกษา

สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 30

สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 30ด้วย Youth Exchange Scholarship (YES) จะจัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สําหรับนักเรียนที่กําลังศึกษาในระ ...

ดูทั้งหมด