บทความวิชาการ/ข่าวเด่นประจำวัน

ค่าย/กิจกรรม

ค่าย “ลุยโคลนปลูกข้าว” ค่าย “ลุยโคลนปลูกข้าว” เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำนา การทำเกษตรกรรมแบบชาวนาชนบทอย่างเรียบง่าย ๆ โดยฝึกให้น้องๆ เรียนรู้กระบวนการการปลูกข้าว วิธีการเตรียมดิน การหว่านข้าว การแปรรูปข้าว การใช้ควายในการทำ ... ... อ่านต่อ

มุมครู

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน ข่าวสารสำหรับครู มุมครู แหล่งข้อมูลสำหรับครู ทั้งข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สอน และดาวโหลด เผยแพร่แผนการสอน และผลงานวิจัยต่างๆ อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

​โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูฟรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR จำนวน 2,002 ทุน มูลค่า 2,000,000 บาท

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตามกรอบ CEFR ฟรีหนึ่งคอร์ส (6เดือน) โดยโปรแกรม DynEd International ...

ทุนการศึกษา

​โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูฟรี

โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูฟรีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR จำนวน 2,002 ทุน มูลค่า 2,000,000 บาทผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาสำ ...

ทุนการศึกษา

รับสมัครด่วนนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท

รับสมัครด่วนนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทหมดเขตรับสมัครจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559Published on Monday, 22 June 2015 17:24 อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.นิษก์นิภาสุนทรกุล ...

ทุนการศึกษา

ทุนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอก (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เพื่อรับทุนการศึกษาของบริษัทฯ ระดับปริญญา ตรี - โท ...

ดูทั้งหมด