บทความวิชาการ/ข่าวเด่นประจำวัน

ค่าย/กิจกรรม

กิจกรรม “Pingu’s Magic Farm” English Camp กิจกรรม “Pingu’s Magic Farm” English Camp เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กๆ โดยผ่านการทำกิจกรรมภาษาอังกฤษต่างๆ และส่งเสริมให้เด็กๆ รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ

มุมครู

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน ข่าวสารสำหรับครู มุมครู แหล่งข้อมูลสำหรับครู ทั้งข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สอน และดาวโหลด เผยแพร่แผนการสอน และผลงานวิจัยต่างๆ อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

​มอบทุนให้ครูวิทย์ม.ต้น-ม.ปลาย

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบรางวัลให้กับครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ...

ทุนการศึกษา

IWC มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการน้ำแบบบูรณาการปี 2016

ทุน Master of Integrated Water Management (Australia) หรือปริญญาโทด้านการจัดการน้ำแบบบูรณาการเปิดรับผู้สมัครที่มีความสามารถสูง และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ ...

ทุนการศึกษา

DTI มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศปีการศึกษา 2558

DTI เตรียมมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร ตำแหน่งอาจารย์ขึ้นไป ที่สังกัด รร.จปร. ...

ทุนการศึกษา

​รับสมัครด่วนนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท

รับสมัครด่วนนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.นิษก์นิภา สุนทรกุล ทำงานวิจัย-วิทยานิพนธ์ในห้องปฏิบัติการGene Technology, School ...

ดูทั้งหมด