บทความวิชาการ/ข่าวเด่นประจำวัน


​โนเบลเคมีแด่ผู้ค้นพบ"กระบวนการซ่อมดีเอ็นเอ" ​โนเบลเคมีแด่ผู้ค้นพบ ราชสมาคมวิทยาศาสตร์สวีเดน มอบรางวัลโนเบล สาขาเคมีให้กับสามนักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษากระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอรางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2015 ตกเป็นของศาสตราจารย์ โทมัส ลินดาห์ล ชาวสวีเดน พอล โมดริช ชาวอเมริกัน ... อ่านต่อ

ค่าย/กิจกรรม

โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ปีที่ 4 โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ปีที่ 4 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เรียนรู้ชุมชนบ้านยาง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านวัฒนธรรม ... ... อ่านต่อ

มุมครู

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน ข่าวสารสำหรับครู มุมครู แหล่งข้อมูลสำหรับครู ทั้งข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สอน และดาวโหลด เผยแพร่แผนการสอน และผลงานวิจัยต่างๆ อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

สสวท เติมเชื้อไฟนักวิทย์ทำวิจัยหลังจบ ป. เอก ประกาศให้ทุนวิจัย 30 ทุน สำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ปี 2558

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ...

ดูทั้งหมด