บทความวิชาการ/ข่าวเด่นประจำวัน


สภาพภูมิอากาศนั้นส่งผลกระทบต่อพัฒนาการการพูดของมนุษย์ สภาพภูมิอากาศนั้นส่งผลกระทบต่อพัฒนาการการพูดของมนุษย์ คำถามสำคัญคำถามหนึ่งที่นักภาษาศาสตร์ต่างถกเถียงกันมาเป็นเวลานานแล้วก็คือสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศนั้นส่งผลกระทบต่อภาษาหรือไม่ ซึ่งจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะคลายปมในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเสียงนั่นเองเพื่อที่จะ ... อ่านต่อ

ค่าย/กิจกรรม

กิจกรรม “Pingu’s Magic Farm” English Camp กิจกรรม “Pingu’s Magic Farm” English Camp เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กๆ โดยผ่านการทำกิจกรรมภาษาอังกฤษต่างๆ และส่งเสริมให้เด็กๆ รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ

มุมครู

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน ข่าวสารสำหรับครู มุมครู แหล่งข้อมูลสำหรับครู ทั้งข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สอน และดาวโหลด เผยแพร่แผนการสอน และผลงานวิจัยต่างๆ อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

บมจ.ธนาคารกรุงไทยรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2558

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2558 ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ...

ทุนการศึกษา

สสวท. รับสมัครผู้เข้ารับทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป 355 ทุน

สสวท. รับสมัครผู้เข้ารับทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป 355 ทุนดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

ทุนการศึกษา

International Institute for Asian Studies มอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

ทุนเรียนต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ International Institute for Asian Studies มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจทำวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเอเชีย ...

ดูทั้งหมด