เสียงลือเสียงเล่าอ้าง | วิชาการ.คอม


เสียงลือเสียงเล่าอ้าง

สืบเสาะ ค้นหา ที่มาที่ไป ของข่าวลือ

ผู้เขียน Ouroboros ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เดิอนถุงเงิน/กระเป๋าเงิน แชร์แล้วจะโชคดี 823 ปี มีครั้ง ??

สวัสดีปีใหม่ครับ เริ่มมาต้นปีก็มีข่าวโชคลงประเภทแชร์แล้วจะโชคดีปรากฏให้เห็นกันแล้ว https://www.facebook.com/photo.php?fbid=347093345398452&set=a.117646351676487.22169.117589741682148 เดือนพิเศษ เพราะมี 5 อังคาร 5 พุธ 5 พฤหัสฯ จะเกิดขึ้นทุก 823 ปี แล้ว ตุลาคม 2556 ไม่นับเป็นเดือนพิเศษเหรอครับ ? หรือ ถ้าจะระบุว่าต้องเป็นเดือนมกราคมเท่านั้น มกราคม 2562 ไม่นับเหรือครับ ถึงบอกว่าเกิดขึ้นทุก 823 ปี ความจริงแล้ว เรื่องเดือนถุงเงินนี้เป็นฟอร์เวิร์ดเมลมานานแล้ว อาจจะเกิน 10 ปี ด้วยซ้ำ เนื้อความมีดังนี้ "        ลองมองดูปฏิทินเดือนปัจจุบัน ตุลาคม 2553 ของปีนี้ แล้วนับ [วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์]ดู จะเห็นว่า มี[วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์] ถึงอย่างละ 5 วัน (ปกติจะพบเดือนทีมี[วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์]ครบติดต่อกันแค่ 4 วัน ใน 1 เดือน) ซึ่งตามฮวงจุ้ยของคนจีน เรียกเดือนที่มีปรากฏการณ์วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ ถึงอย่างละ 5 วันครบใน 1 เดือนนี้ว่า [กระเป๋าเงิน] โดยเชือว่าถ้าเราบอกกันต่อไป เงินทองก็จะไหลมาเทมาหาเรา สำหรับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะมี[วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์] อย่างละ 5 วันภายใน 1 เดือนนั้น จะเกิดขึ้นทุกๆ 823 ปี ดังนั้น ปี พ.ศ. [3376] ถึงจะมี[วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์] อย่างละ 5 วันภายใน 1 เดือนแบบนี้อีก ต้องเกิดใหม่อีกหลายชาติจึงจะเจอะอีกครั้ง.." หมายเหตุ ข้อความ [xxxxxxxx] มีหลากหลายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามปี เช่น อาจเปลี่ยนเป็น [วันอังคาร พุธ พฤหัส] หรือ [วันจันทร์ อังคาร พุธ] ซึ่งหากลองเปิดปฏิทินไล่ดูจริงๆ จะพบว่าเดือนที่มีลักษณะพิเศษแบบที่ว่ามีมากมาย ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ห่างกันถึง 823 ปีแน่ๆ สำหรับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะมีวันอังคาร พุธ พฤหัส (หรือชุดวันอื่นๆ) อย่างละ 5 วันภายใน 1 เดือนนั้น คำนวณได้จากเงื่อนไขเหล่านี้ 1. เป็นเดือนที่มี 31 วัน ซึ่งใน 1 ปี มี 7 เดือน ได้แก่ มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม โอกาสเป็นไปได้ 7 ใน 12 2 เป็นเดือนที่วันที่ 1 ตรงกับวันอังคาร ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ 1 ใน 7 เมื่อคำนวณอย่างคร่าวๆ จะได้ว่า (7/12) x (1/7) = 1/12 มีโอกาสเกิดขึ้้น 1 ใน 12 หมายความว่า ทุกๆ 1 ปี (12 เดือน) จะมีเดือนแบบที่ว่า 1 เดือน ฉะนั้นไม่ต้องรอถึง 823 ปีก็ได้ เพราะมันเกิดแทบทุกปี

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา