ทุนทำงาน – เรียน – เที่ยวในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา | วิชาการ.คอม


ทุนทำงาน – เรียน – เที่ยวในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา

ทุนทำงาน – เรียน – เที่ยวในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา กับโครงการ Au Pair

ผู้เขียน บริษัทไทยและอเมริกัน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ทุนทำงาน – เรียน – เที่ยวในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา กับโครงการ Au Pair

Thai&American Cultural Exchange Co., Ltd.Au Pair in Americaให้ทุนไปทำงานและท่องเที่ยวในต่างประเทศ (Au pair) เช่น อเมริกา, นอร์เวย์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน เป็นระยะเวลา 1-2 ปี พร้อมรับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัฐ โดยมีรายได้ถึงกว่า 300,000 บาทต่อปีจากการดูแลเด็กให้กับครอบครัวชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ด้วย เสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวโดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนคุณสมบัติผู้สมัคร-เพศหญิง อายุระหว่าง 18-29 ปี -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่หรือเทียบเท่า-สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศนั้นๆ ได้-สุขภาพแข็งแรง Live-in Caregiver in Canada (ลิฟอิน แคร์กิฟเวอร์ อิน แคนาดา) คือโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการทำงาน ที่ประเทศแคนาดา ได้ฝึกภาษาและท่องเที่ยว เป็นระยะเวลา 1-2 ปี สิทธิพิเศษหากอยู่ครบ 2 ปีมีสิทธิสมัครเป็นพลเมืองถาวรที่ประเทศแคนาดาได้อีกด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร-      มีอายุ18-40 ปี ไม่จำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติและสถานภาพการสมรส-      สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูดได้-      มีประสบการณ์การทำงานภายใน 3 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ เด็ก คนป่วย ผู้สูงอายุ เช่น ครู พยาบาล ออแพร์ อย่างน้อยหนึ่งปี หรือ จบปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษา หรือจบพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศึกษา ยกเว้นผู้ช่วยครู ผู้ช่วยพยาบาล-      สุขภาพแข็งแรงหมายเหตุ : บริษัทไทยแอนด์อเมริกัน คัลเชอรัลเอ็กซเชนจ์ จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนดำเนินการในด้านคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 12 แล้ว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทเพื่อรับทราบรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการในแต่ละประเทศ และนัดสัมภาษณ์ได้ที่ 412/63 อาคารบ้านพหลโยธินเพลส ชั้น 3 (ฝั่งพลาซ่า), สามเสนใน, พญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. 026191017, 02-6191048 แฟกซ์. 02-6191048ขอนแก่น : 565 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 043-227152เชียงใหม่ : ชั้น 2 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว 50200 โทรศัพท์ : 053-400977ภูเก็ต : 083-068-6615Website : http://www.thaiaupair.com    Email : info@thaiaupair.com    http://www.facebook.com/pages/Au-Pair-In-America-Thai-American-Cultural-Exchange-CoLtd/262027030494883

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา