สังสารวัฏ 31 ภพภูมิ ที่เราๆท่านๆต้องเวียนว่ายตายเกิด | วิชาการ.คอม


สังสารวัฏ 31 ภพภูมิ ที่เราๆท่านๆต้องเวียนว่ายตายเกิด

ภพภูมิ ทั้ง 31 ภูมิ ที่ดวงวิญญาณ ซึ่งยังมีกิเลสและตัณหา ต้องถูกแรงดูด ให้เวียนว่ายตายเกิด จนเป็น วัฏฏสงสาร ตามคติธรรมทางพุทธศาสนา

ผู้เขียน ยรรยง สินธุ์งาม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

โมเดลวิญญาณ Spirit model

สังเคราะห์โดย ยรรยง ฅนค้นผี              โมเดลวิญญาณ  Spirit model        หากพูดถึง วิญญาณ ซึ่ง บางครั้งเรียก ดวงจิต  ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า แล้ว วิญญาณที่อยู่ในร่างมนุษย์ หรือ ร่างสัตว์ นี่ ! มันเป็นอย่างไร ?  อยู่ตรงไหน ?        ผมได้ทำการสังเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว จากภาพถ่าย เป็นหลัก รวมไปถึงการค้นคว้า จากพระไตรปิฎก จากคำสัมภาษณ์ของบุคคล ต่างๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับ ปรากฎการณ์วิญญาณ รวมถึงการปฏิบัติทางจิต ด้วยตนเองทำให้ทราบว่า  ร่างกาย และ วิญญาณ มีความสัมพันธ์ กัน  ดังจะนำเสนอโดย โมเดล ต่อไปนี้โมเดลนี้ ผมให้ชื่อว่า โมเดลวิญญาณ หรือ Spirit model  สังเคราะห์ขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 3 ทุ่ม 25 นาที     โมเดลนี้  เริ่มต้นที่  กายหยาบ  ไปสู่  กายละเอียด  ไปสู่  กายทิพย์  และจบที่  วิญญาณท่านจะสังเกตเห็นว่า หัวลูกศรจะชี้ไปทางซ้ายมือ  เพื่อบอกว่า  วิญญาณ     อยู่ใน  กายทิพย์ กายทิพย์     อยู่ใน  กายละเอียดกายละเอียด  อยู่ใน  กายหยาบ        กายหยาบ ก็คือ ร่างกายมนุษย์ ในปัจจุบัน ซึ่งจะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณ อย่างที่ปรากฎ ให้คนเห็นได้ ด้วยตา จับต้องได้ ต้องดื่ม กินอาหารหยาบ ต้องขบเคี้ยว ต้อง เผาผลาญอาหารให้เกิดพลังงาน แก่ร่างกาย ต้องใช้ธาตุลม(อากาศ) เป็นเชื้อ ในการประสาน การทำงานกับอีก 3 ธาตุ  คือ ธาตุดิน ได้แก่ ส่วนที่เป็นของแข็งในร่างกาย  ธาตุน้ำ ได้แก่ ส่วนที่เป็นของเหลว ในร่างกาย และธาตุไฟ ได้แก่ ส่วนที่เป็น ความร้อน อุณหภูมิ ในร่างกาย         กายละเอียด จะอยู่ชั้นใน ของกายหยาบ กายละเอียด จะมี รูปร่างหน้าตา เหมือน กับ กายหยาบ แต่การแต่งกาย จะแตกต่างกัน จะมีลักษณะ เนื้อกายโปร่งใส สีขาว เครื่องนุ่งห่ม ต่างๆ ก็มีสีขาว โปร่ง เบา เวลาเคลื่อนที่ จะคล้ายควัน มีความว่องไว คล่องแคล่วมาก            ตัวอย่าง ภาพกายละเอียด  ที่ถ่ายได้จาก ภูน้อย มุกดาหารจะมีลักษณะสีขาวคล้ายควัน ในเวลาเคลื่อนที่อย่างเช่น เวลาที่เราฝัน ว่าไปสถานที่นั้น สถานที่นี้ ไปเจอคนนั้น คนนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ ตายไปแล้ว  นั่นแหละครับ เราก็จะไปโดยกายละเอียด          อีกปรากฎการณ์ หนึ่ง  มีญาติผู้ใหญ่ของ เรา ป่วยหนัก ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ โรงพยาบาล แต่เอ๊ะ เมื่อตอนเช้าตรู่ เรามองไปที่ สวนหลังบ้าน เห็นยายตักน้ำรดแปลงผัก อย่างคล่องแคล่ว เฉกเช่นทุกวัน พอตอนสาย แม่กลับชวนไปเยี่ยมยายที่โรงพยาบาล แล้วบอกว่า ท่านป่วยมาแรมเดือนแล้ว  ที่เราเห็นนั้น เรียกว่า ขวัญ หรือบางทีอาจจะเรียกว่า ขวัญดิบ ซึ่งก็คือ กายละเอียด ของคนๆนั้น  แต่ กายละเอียด ที่เรียกว่า ขวัญ นั้น จะมี ผิวพรรณ สีสัน เหมือน กายหยาบ ทุกประการ  ไม่ได้มีสีขาว   กายทิพย์ จะอยู่ชั้นใน ของกายละเอียด  ในกรณีคนปกติทั่วไป กายทิพย์จะปรากฎได้ เมื่อตายจากร่างหยาบแต่ในกรณี ของผู้ปฏิบัติทางจิต สามารถถอดร่างได้  การถอดร่าง ก็จะเริ่มจาก ถอดกายละเอียด จากกายหยาบ ก่อน  จากนั้นก็จะถอด กายทิพย์ ออกจากกายละเอียด  ซึ่ง คนทั่วไปก็จะเรียก รวมๆกัน ว่า ถอดจิต หรือ ถอดวิญญาณ  พิจารณาจากหลักฐานทางภาพถ่าย พบว่า การปฏิบัติทางจิต จนถึงสภาวะที่ถอดร่างได้ น่าจะหยุดอยู่เพียงแค่ ร่างทิพย์  ยังไม่น่าจะถึง การถอดวิญญาณ ออกจากร่างทิพย์      เพราะผลที่ต้องใช้ร่างทิพย์ ถ้าต้องการไป มิติต่างๆ เช่น นรก  สวรรค์ หรือ พรหมโลกที่ยังมีรูป(รูปพรหม) พลังของร่างทิพย์ ก็เพียงพอ   มิติที่จะต้องใช้พลังงานวิญญาณ น่าจะเริ่มจาก อรูปพรหม(พรหมไม่มีรูป) และนิพพาน  ซึ่งมิติทั้งสองต้องไม่มีร่างกายหยาบ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งแล้ว ผู้นั้นน่าจะต้องมีพลังระดับ พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้า เท่านั้น        แล้ว กายทิพย์ ที่ว่าจะมีรูปร่างอย่างไร  รูปร่างของกายทิพย์ จะขึ้นอยู่กับ สันดานของจิตผู้นั้น สันดานจิตที่เป็นกุศล ก็จะมี กายทิพย์ เป็น เทพบุตร เทพธิดา รัศมีกาย ก็ตามแต่พลังที่สั่งสม   สันดานจิตที่ไม่ดี ก็ จะมีกายทิพย์ เป็น ยักษ์ มั่ง เป็นพญานาคมั่ง เป็นสัตว์  ก็แล้วแต่ สันดานของจิต  ซึ่งเราสามารถ พยากรณ์ ชาติภพต่อไป ของคนๆนั้นได้ว่า จะไปเกิดเป็นอะไร ผู้มีจิตโหดเหี้ยม ดำรงชีพโดย การเบียดเบียน ผู้อื่น มีร่างทิพย์เป็นสัตว์ ตายไปแล้ว ถ้าไม่รับผลกรรมในนรกก่อน ก็ มาเกิด เป็นสัตว์เดรฉาน ค่อนข้างจะแน่นอน แต่ก็ไม่ เสมอไปนะครับ ต้องดูอีกว่า มีกุศลกรรม หรือ กรรมดี ตัวไหนที่ยึดเหนี่ยว จิตเขาไว้บ้างรึเปล่า  ผู้ที่มีใจเป็นกุศล ร่างทิพย์เป็น เทพ  ตายจากมนุษย์ ก็จะไปจุติในมิติสวรรค์ หรือ มาเกิดเป็น มนุษย์ ในตระกูลสูง ผิวพรรณดี ฐานะดี ไม่ลำบาก มากไปด้วย บริวาร       ภาพนี้ เป็นตัวอย่าง ของกายทิพย์ ตามที่ ลูกศรชี้ จะเห็นร่างทิพย์ ของผู้นี้ เหมือนผู้หญิง มีผมยาว ผิวสีน้ำตาล  วิญญาณ จะอยู่ชั้นในของกายทิพย์  ลักษณะวิญญาณ จะเป็น ทรงกลมบ้าง ทรงเหลี่ยมบ้าง หรือ รูปทรงอื่นๆ  ด้วยเหตุนี้ในเวลาที่เราเรียกวิญญาณ มักจะเรียกว่า ดวงวิญญาณ หรือ ดวงจิต    ตำแหน่ง ที่ลูกศรสีเขียวชี้ คือ ตำแหน่งของดวงวิญญาณ  ซึ่งผมต้องกราบขอบพระคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพนี้ ในทุกส่วน  รวมทั้งเทพธิดา ในภาพ ที่ท่านปรากฎกายทิพย์ ให้เห็น  ถ้าไม่มีภาพนี้ ผมก็ไม่สามารถสร้างโมเดลวิญญาณ ขึ้นมาได้ ขอให้กุศล แห่งการทานความรู้ หรือ วิทยาทาน ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ ให้มีนิพพาน เป็นที่สุด ทุกท่านด้วยเทอญ   ซึ่ง สีสัน รัศมี ความละเอียด โปร่งใส หนาทึบ หรือ ลักษณะ ต่างๆ ของดวงวิญญาณ จะแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ พลังงานของวิญญาณ ดวงนั้นๆ  คำว่า พลังงาน ในที่นี้ น่าจะเป็น พลังงาน ที่เกิดจาก ปัญญา คงไม่ใช่ความรู้ ในทางโลก แต่น่าจะเป็นความรู้ทางวิญญาณ หรือ ความรู้ทางธรรม   ซึ่งก็คือ ความรู้จริงทางธรรมชาติของจิต จิตที่หยั่งรู้ได้มากหรือมีปัญญามาก จะมีการละวาง ได้มาก  ก็มีพลังมาก ดวงจิต ก็จะเปล่งปลั่ง สดใส สวยงาม เมื่อปรากฎกายทิพย์ที่ชัดเจน วิญญาณจะอยู่ภายในกายทิพย์ นั้น  ถ้า ปรากฎเฉพาะ ดวงวิญญาณ ที่ชัดเจน กายทิพย์จะถูกซ่อนอยู่ภายในดวงวิญญาณ ซึ่งปรากฏการณ์นี้ จะเกิดขึ้นเมื่อ วิญญาณกำลังเคลื่อนที่ หรืออาจจะ กำลังเคลื่อนผ่านมิติ 

ภาพข้างล่างต่อไปนี้ เป็นภาพกายทิพย์ที่อยู่ในวิญญาณ เราจะเห็นหน้าตา เครื่องประดับ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น อาวุธ เครื่องทรมาน ยานพาหนะ ฯลฯ

 

  ิ่ตัวอย่างวิญญาณ  สัตว์นรก                                                  ภาพนี้ ก็สัตว์นรก                                  ตัวอย่างวิญญาณยมฑูต                                    ภาพนี้ลงลายเส้น เห็นหน้าตา เครื่องประดับ    ตัวอย่าง วิญญาณจากหิมพานต์     พญาครุฑ                           ภาพนี้ลงลายเส้นเพื่อเปรียบเทียบ   ตัวอย่างภาพ วิญญาณ เทพ                                          ภาพนี้เมื่อลดแสงลง จะเห็นกายทิพย์ อยู่ภายใน  แสดงว่า วิญญาณ เป็นฐานพลังงาน ของ กายทิพย์  กายละเอียด และกายหยาบ  เรียกว่า เป็นรากเหง้า เป็นต้นตอ  ของ สัตว์ มนุษย์ และ เทพ    การขัดเกลา จิต (บางครั้งเรียกรวมกันว่า จิตวิญญาณ ก็ได้) จึงเป็นการเพิ่มพลังให้แก่ตนเอง  พลังจิตดี  กายทิพย์ก็ดี  กายละเอียดก็จะดีตาม  ส่งผลให้กายหยาบ ทำงานได้ปกติ สุขภาพพลานามัยดี  ผู้ที่เจ็บป่วยเป็นโรค ควรอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติ ทางจิต ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งจะส่งผลให้ โรคภัยทางกาย หายเร็วขึ้น แข็งแรงไวขึ้น รักษาได้ทุกโรค ขึ้นอยู่ที่ว่า จิตของผู้นั้น สามารถฝึกฝนได้มากแค่ไหน                 ยังมีต่อ....เล่าโดย ยรรยง สินธุ์งาม   ฅนค้นผี  yanyong007@windowslive.com     

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา