เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย | วิชาการ.คอม


เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย

ผู้เขียน happy ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

             
หน้าที่ 1 พลังงานทดแทน กับความมั่นคงทางพลังงานของไทย : หยุดสัมปทาน
หน้าที่ 2 ราคาหุ้น ปตท. การขายหุ้น IPO ปตท. 2544
หน้าที่ 3 ไบโอดีเซล ใช้เป็นพลังงานทดแทนได้หรือไม่
หน้าที่ 4 กำเนิดวิทย์ โรงเรียนวิทย์ ชั้นนำระดับนานาชาติ
หน้าที่ 5 หยุดสัมปทาน เปิดทางบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
หน้าที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง ราคาน้ำมันไทยแพงกว่าราคาน้ำมันประเทศลาว!!?
หน้าที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษาที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ในปัจจุบัน
หน้าที่ 8 การพัฒนาพลังงานทดแทน อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพลังงาน
หน้าที่ 9 พลังงานทดแทน ไบโอดีเซลปรับสัดส่วนใหม่ กับราคาที่ถูกลง
หน้าที่ 10 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สู่ระดับโลก
หน้าที่ 11 โครงการปลูกป่า พระราชทาน
หน้าที่ 12 หยุดสัมปทาน เปิดบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
หน้าที่ 13 ดราม่า ราคาน้ำมันประเทศลาวถูกกว่าไทย
หน้าที่ 14 สตง ปตท กับการตรวจสอบ คดี ปตท. (คืนท่อก๊าซ)

พลังงานทดแทน กับความมั่นคงทางพลังงานของไทย : หยุดสัมปทาน

ความมั่นคงทางพลังงาน ตีความหมายง่ายๆ คือการที่ประชาชนมีทรัพยากรปิโตรเลียมใช้อย่างไม่ขาดแคลน ในราคาที่เป็นธรรม และมีแผนคอยรับมือสถานการณ์ทางพลังงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประชาชนบางกลุ่มอาจมีทัศนคติที่แตกต่าง หรือยังไม่เข้าใจเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน จึงเกิดคำถามมากมาย โดยเฉพาะว่าความมั่นคงทางพลังงานนั้น เพื่อใคร?

ประชาชนมีทรัพยากรปิโตรเลียมใช้อย่างไม่ขาดแคลน หลักๆ คือการจัดหาปิโตรเลียมในประเทศ จากการเปิดสัมปทานหรือจะหยุดสัมปทานและการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน ซึ่งตรงนี้ประชาชนบางกลุ่มอาจมีคำถาม เช่น ในเมื่อต้นทุนปิโตรเลียมไทย ราคาแพงกว่าการนำเข้า ทำไมไม่หยุดสัมปทาน แล้วนำเข้าอย่างเดียว อันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าราคาตลาดนั้นมีขึ้นมีลงทุกวัน และการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็ใช้ระยะเวลาเป็นปีๆ หากวันหนึ่งสถานการณ์เปลี่ยน ราคานำเข้าแพงกว่าต้นทุนในประเทศ และต้องการเปิดสัมปทาน ก็จะกินระยะเวลาหลายเดือน กว่าจะเปิดสัมปทานได้ และต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะผลิตปิโตรเลียมได้ รัฐคงไม่เสี่ยงกับการนำเข้าพลังงานเพียงอย่างเดียว เพราะหากเกิดปัญหาด้านการนำเข้า นั่นแปลว่าประชาชนชาวไทยจะไม่มีพลังงานใช้ทันที หรือคำถามที่ว่าในเมื่อปิโตรเลียมไม่พอใช้ในประเทศ ทำไมจึงยังมีการส่งออก ซึ่งสามารถอธิบายได้ง่ายๆ ว่า ปิโตรเลียมที่เอามากลั่นนั้น จะได้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสัดส่วนที่กลั่นได้นั้น ไม่ใช่สัดส่วนในการใช้ของคนในประเทศ รัฐจึงต้องสั่งน้ำมันดิบมาเกิน เพื่อกลั่นออกมาให้ทุกผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนผลิตภัณฑ์ไหนที่มากเกินความต้องการก็จะส่งออก นำเงินไปซื้อน้ำมันดิบหมุนเวียนเข้ามาในประเทศ

อ่านต่อได้ที่ www.รู้จริงพลังงานไทย.com/ความมั่นคงทางพลังงาน-คื

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา