คือฮักเหลือซากไว้ใจฝากแทนกายฮักคือตายเพียงโตแต่ใจคาเจ้า | วิชาการ.คอม


คือฮักเหลือซากไว้ใจฝากแทนกายฮักคือตายเพียงโตแต่ใจคาเจ้า

ฮักคือหยังนิยามแท้คำแคร์ล้นกะต่าคาไว้ปลายไม้ส่าวยาวย้อนแหย่มดแดง

ผู้เขียน Pinna Junkeaw ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ฮัก

ฮักบ่แหม่นเว้าเหล่นเห็นคิดยามสบตาฮักบ่ป๋าลาใจจากไปหายจ้อยฮักคือฮอยหอยจ้อหอยขมงมห้วยใหญ่ฮักอยู่ใจตั้งแต่พ้อแนมหน้าหว่าถืกใจฮักคือเว้าบ่ได้จุกแหล่นตำอกฮักคือจ๊กฮูปูพ้องูแหกิ้นฮักคือจินตนาพ้อขอสบตาจ้องจอดฮอดเด่มือใส่ก้นวนอยากเข้าแหย่ในฮักคือไววาวุ่นวนใจใกล้ฮูเอี่ยนเวียนแต่ใต้ท้องน้อยงูจ้อยอยากเผิ่งฮูฯ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา