ไปโลด | วิชาการ.คอม


ไปโลด

ไปโลดคือไปแจ้งไปดีไปหล่วงไปหาทางกว้างกว้างสี่เล็นแท้ขึ้นสวรรค์

ผู้เขียน Pinna Junkeaw ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ไปสาเด้อ

ไปผู้เดียวเด้อเจ้าไปหาเงาบังใหม่เงาขี้หล้ายจั่งข่อยอย่าคอยเว้าให้เหง่าหูหน้าเจ้าบูดมู่ยู่คิดนำผู้เขามีตังค์เลยได้ซังคนจนย้านแต่วนกระเป๋าน้องอย่ามาครองคอยข่อยบักหอยลอยนำน้ำเหน่าคนหน้าเก่าผู้ขี้หล้ายน้องอายหน้ากว่าอยู่เดียวแนวใจคนมักเลี้ยวเหลียวเบิ่งแต่กระเป๋าตังค์?

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา