‘ชายวัยทอง’ รักษาด้วยเทสโทสเทอโรนดีจริงหรือ

Written by on . Posted in ข่าววิชาการ.คอม, สุขภาพ, สุขภาพทั่วไป

Drug and Therapeutics Bulletin (DTB) เผยว่า ขณะนี้การใช้เทสโทสเทอโรนสังเคราะห์สำหรับ ชายวัยทอง มีข้อกังขาหลายประการ เช่น การใช้ฮอร์โมนช่วยทำให้หายขาดจากอาการวัยทองหรือไม่ อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าฮอร์โมนมีประสิทธิภาพในการรักษามากน้อยเพียงใด

DTB กล่าวว่า ชายวัยทอง กับ หญิงวัยหมดประจำเดือน นั้นมีข้อแตกต่างกันคือ หญิงวัยหมดประจำเดือนมีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ แต่ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรสซึ่งเป็นฮอร์มนเพศชายกลับมีระดับลดลงเพียง 1-2% ต่อปีหลังอายุ 40 ปี และการสังเคราะห์ฮอร์โมนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง

อายุมิใช่ปัจจัยที่ทำให้ระดับเทสโทสเทอโรนน้อยลง DTB อธิบายว่า ประมาณ 80 % ของชายอายุ 60 ปี และครึ่งหนึ่งของชายอายุ 80 ปี ยังคงมีระดับเทสโทสเทอโรนเท่าเดิมเหมือนกับเมื่อตอนเป็นหนุ่ม

ระดับของเทสโทสเทอโรนที่น้อยลงในชายมีอายุมิใช่ปัจจัยหลักในการทำให้เกิดอาการวัยทอง แต่อาการบางอย่างอาจมีสาเหตุมาจากการลดลงของฮอร์โมนและอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ที่มีระดับเทสโทสเทอโรนปกติ เช่น ความต้องการทางเพศลดลง ความแข็งแรงของร่างกายลดลงและการมีอารมณ์แปรปรวน

ดังนั้น DTB จึงสรุปว่า สมมติฐานที่ว่า เทสโทสเทอโรนลดลงตามอายุและก่อให้เกิดอาการวัยทองนั้นไม่สมเหตุสมผล แนวคิดนี้ช่วยอธิบายภาวะของชายวัยทองซึ่งเป็นภาวะที่อัณฑะทำงานน้อย ( hypogonadism) คืออัณฑะสร้างเชื้ออสุจิได้น้อย

อย่างไรก็ตามในรายงานมิได้สรุปว่าการให้เทสโทสเทอโรนในชายมีอายุมีส่วนช่วยพัฒนาความผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือไม่ เช่น สมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรือ อาการหดหู่

ขณะเดียวกันมีรายงานว่าการใช้เทสโทสเทอโรนมีส่วนช่วยเพิ่มมวลกระดูกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผลจากฮอร์โมนเหล่านี้คือประโยชน์จากการให้เทสโทสเทอโรนหรือไม่ เช่น การลดโอกาสเสี่ยงกระดูกหัก

DTB เสริมว่า การให้เทสโทสเทอโรนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนา เช่น การเพิ่มแอนติเจนที่จำเพาะกับต่อมลูกหมาก การอุดตันของท่อปัสสาวะ การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากและการเกิดหน้าอก นอกจากนั้นยังอาจทำให้เกิดอาการ เส้นเลือดหัวใจตีบตัน, โรคลมชัก และการหยุดหายใจขณะหลับ

ปัจจุบันมีการให้เทสโทสเทอโรนหลายแบบ คือ อาจเป็นการให้แบบแผ่น ซึ่งอาจทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดการระคายเคือง การปลูกถ่ายเทสโทสเทอโรนต้องอาศัยการผ่าตัดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ และการให้แบบเจลอาจทำให้เจลไปติดผู้อื่นได้แบบไม่ตั้งใจ

โดยภาพรวมแล้ว DTB เห็นว่าการให้เทสโทสเทอโรนสำหรับผู้ที่มีฮอร์โมนลดตามอายุมีข้อจำกัดมาก โดยกล่าวว่า คลินิกไม่ควรให้เทสโทสเทอโรนแก่คนไข้โดยไม่อธิบายถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และที่สำคัญคือคลินิกไม่ควรให้ฮอร์โมนแก่ชายมีอายุที่ไม่เกิดความผิดปกติ หรือไม่มีการตรวจพบว่าเทสโทสเทอโรนต่ำ

 

ที่มา: BMJ-British Medical Journal (2010, June 16). Use of testosterone for ‘male menopause’ questionable, experts argue. ScienceDaily.

อ้างอิง: http://www.thaiclinic.com/medbible/postmenopause.html

 


แสดงความคิดเห็น