โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery) | วิชาการ.คอม


โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery)

ลึกแต่ไม่ลับของโรงกลั่นน้ำมัน

ผู้เขียน BJ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องบินเจ็ท(Jet Fuels)
หน้าที่ 2 กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 3 โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์( Thai Oil Refinery)
หน้าที่ 4 หน่วยกลั่นย่อยของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 5 ข้อเท็จจริง "โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทย"
หน้าที่ 6 ทำไม ราคาน้ำมันมาเลย์จึงถูกกว่าไทย
หน้าที่ 7 เติมน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เกรดไหนประหยัดสุดๆ
หน้าที่ 8 ปตท.ยังครองอันดับ 1 ยอดจำหน่ายน้ำมัน เดือน มกราคม-มิถุนายน 57
หน้าที่ 9 ชำแหละโครงสร้างราคาน้ำมัน ณ 29 สิงหาคม 2557
หน้าที่ 10 เปรียบเทียบราคาเบนซินและดีเซลของประเทศในอาเซียน ณ 1 กันยายน 2557
หน้าที่ 11 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 12 การจัดหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของไทย เดือนมกราคม- มีนาคม2560
หน้าที่ 13 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 14 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 15 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทย ในเดือนเมษายน 2560
หน้าที่ 16 ภาพรวมน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
หน้าที่ 17 ภาพรวมไฟฟ้าของไทย เดือน มกราคม -มีนาคม 2560
หน้าที่ 18 ภาพรวมธุรกิจก๊าซธรรมชาติของไทย เดือน มกราคม- มีนาคม 2560
หน้าที่ 19 ภาพรวมก๊าซแอลพีจีของไทย เดือน มกราคม-มีนาคม 2560
หน้าที่ 20 ทำไมราคน้ำมันไทยต้องอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์
หน้าที่ 21 โรงกลั่นน้ำมันในไทย
หน้าที่ 22 ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2560
หน้าที่ 23 น้ำมันดิบ - วัตถุดิบหลักของโรงกลั่น
หน้าที่ 24 น้ำมันดิบ 100 บาเรลกลั่นแล้วได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง

โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์( Thai Oil Refinery)

                                                   2504 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น โดยได้เข้าทำสัญญาจัดสร้าง และประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันที่อำเภอศรีราชาในรูปแบบการสร้าง-บริหาร-โอน (Build-Operate-Transfer : BOT) เป็นระยะเวลายี่สิบปีจากกระทรวงอุตสาหกรรม    2507 บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมัน เมื่อการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันหน่วยแรก (TOC-1) แล้วเสร็จ ด้วยกำลังการกลั่นน้ำมันดิบจำนวน 35,000 บาร์เรลต่อวัน พร้อมใช้หน่วยแตกโมเลกุล ด้วยสารเร่งปฏิกิริยา (Fluidized Catalytic Cracking Unit)   ปัจจุบัน(2552) บริษัทฯ มีกำลังการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ประมาณ 275,000 บาร์เรลต่อวัน( 43.7 ล้านลิตรต่อวัน)  คิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของกำลังการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมทั้งหมดในประเทศ    นอกจากศักยภาพด้านกำลังการผลิตแล้ว โรงกลั่นไทยออยล์ยังได้รับการออกแบบ ให้สามารถสร้างมูลค่าสูงสุด จากระบบการผลิตได้อย่างเต็มที่ และด้วยเหตุที่เป็นโรงกลั่น Complex Refinery ดังกล่าว จึงมีกระบวนการกลั่นหลายขั้นตอน คือมีทั้งหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ หน่วยเพิ่มคุณภาพ และหน่วยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป ที่มีคุณค่าสูงในสัดส่วนที่สูงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในเอเชียแปซิฟิก         ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป

น้ำมันชนิดเบา (Light-Distillate) 33% ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) , Mixed Xylenes, น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (ULG) ออกเทน 91, 95 น้ำมันชนิดกลาง (Middle Distillate) 56% ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน (Jet) , น้ำมันก๊าด (Kerosene) , น้ำมันดีเซล น้ำมันชนิดหนัก (Heavy Oil) 11% ได้แก่ น้ำมันเตา, ยางมะตอย และกำมะถันเหลว

บริษัทรับน้ำมันดิบตะวันออกกลาง 75% เอเชียตะวันออก 5% และจากแหล่งในประเทศ (น้ำมันดิบเพชร, น้ำมันดิบปัตตานี และคอนเดนเสทจากอ่าวไทย) 20%

ภาพและข้อมูลจาก www.thaioil.co.th18 เมษายน 2552

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา