โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery) | วิชาการ.คอม


โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery)

ลึกแต่ไม่ลับของโรงกลั่นน้ำมัน

ผู้เขียน BJ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องบินเจ็ท(Jet Fuels)
หน้าที่ 2 กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 3 โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์( Thai Oil Refinery)
หน้าที่ 4 หน่วยกลั่นย่อยของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 5 ข้อเท็จจริง "โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทย"
หน้าที่ 6 ทำไม ราคาน้ำมันมาเลย์จึงถูกกว่าไทย
หน้าที่ 7 เติมน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เกรดไหนประหยัดสุดๆ
หน้าที่ 8 ปตท.ยังครองอันดับ 1 ยอดจำหน่ายน้ำมัน เดือน มกราคม-มิถุนายน 57
หน้าที่ 9 ชำแหละโครงสร้างราคาน้ำมัน ณ 29 สิงหาคม 2557
หน้าที่ 10 เปรียบเทียบราคาเบนซินและดีเซลของประเทศในอาเซียน ณ 1 กันยายน 2557
หน้าที่ 11 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 12 การจัดหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของไทย เดือนมกราคม- มีนาคม2560
หน้าที่ 13 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 14 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 15 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทย ในเดือนเมษายน 2560
หน้าที่ 16 ภาพรวมน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
หน้าที่ 17 ภาพรวมไฟฟ้าของไทย เดือน มกราคม -มีนาคม 2560
หน้าที่ 18 ภาพรวมธุรกิจก๊าซธรรมชาติของไทย เดือน มกราคม- มีนาคม 2560
หน้าที่ 19 ภาพรวมก๊าซแอลพีจีของไทย เดือน มกราคม-มีนาคม 2560
หน้าที่ 20 ทำไมราคน้ำมันไทยต้องอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์
หน้าที่ 21 โรงกลั่นน้ำมันในไทย
หน้าที่ 22 ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2560
หน้าที่ 23 น้ำมันดิบ - วัตถุดิบหลักของโรงกลั่น
หน้าที่ 24 น้ำมันดิบ 100 บาเรลกลั่นแล้วได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง

กระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องบินเจ็ท(Jet Fuels)

        น้ำมันองค์ประกอบจากหน่วยผลิตย่อยของโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น น้ำมันก๊าด(Kerosene) ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้ว เช่น  Merox kerosene , Hydrotreated Kerosene ,Hydrocracked Kerosene และ Hydrotreated Naphtha   จะส่งมากระบวนการผสมเป็นน้ำมันเครื่องบินเจ็ท( Aviation Turbine  Fuels หรือ  Jet Fuels)  ซึ่งขั้นตอนนี้มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพ(Additives)หลายชนิด เช่น Antioxidant และ Static Dissipator เป้นต้น         น้ำมันเครื่องบินเจ็ท   จำแนกได้ 2 ประเภทคือ        1 Commercial Turbine Fuels :น้ำมันเครื่องบินเจ็ทพาณิชย์ เช่น Jet A ,Jet A-1,TS-1 และ Jet B         2 Military Turbine Fuels : น้ำมันเครื่องบินเจ็ททหาร  เช่น  JP-4 JP-5, JP-7 และ JP-8

        อาจจะมีคนสงสัยว่าเกรดของCommercial Turbine Fuels จะเทียบกับเกรดของ Military Turbine Fuels ได้อย่างไร มีผู้รู้ได้เทียบเกรดไว้ดังนี้

     

      Aviation Turbine Fuels Classification Military Commercial JP-1 - JP-2 - JP-3 - JP-4 Jet B JP-5 Jet A JP-7 - JP-8 Jet A-1

      

       ข้อกำหนดและคุณภาพของน้ำมันเครื่องบินเจ็ทพาณิชย์     มีคุณภาพที่สำคัญที่สุดคือ จุดเยือกแข็ง( Freezing point)ต้องต่ำมากๆเนื่องจากเครื่องบินพาณิชย์เจ็ทบินสูงมาก โดยทั่วไปเครื่องบินเจ็ทพาณิชย์จะใช้เกรด Jet A-1 ที่มีจุดเยือกแข็งต่ำมากนั่นเอง    

       ข้อกำหนดและคุณภาพของน้ำมันเครื่องบินเจ็ททหาร  มีการกำหนดคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  จะขอคัดลอกข้อกำหนดและคุณภาพของ US Navy และ US Air Force ซึ่งมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้                       แหล่งข้อมูล: ChevronTexaco, Aviation Fuel Technical review        

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา