โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery) | วิชาการ.คอม


โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery)

ลึกแต่ไม่ลับของโรงกลั่นน้ำมัน

ผู้เขียน BJ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องบินเจ็ท(Jet Fuels)
หน้าที่ 2 กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 3 โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์( Thai Oil Refinery)
หน้าที่ 4 หน่วยกลั่นย่อยของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 5 ข้อเท็จจริง "โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทย"
หน้าที่ 6 ทำไม ราคาน้ำมันมาเลย์จึงถูกกว่าไทย
หน้าที่ 7 เติมน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เกรดไหนประหยัดสุดๆ
หน้าที่ 8 ปตท.ยังครองอันดับ 1 ยอดจำหน่ายน้ำมัน เดือน มกราคม-มิถุนายน 57
หน้าที่ 9 ชำแหละโครงสร้างราคาน้ำมัน ณ 29 สิงหาคม 2557
หน้าที่ 10 เปรียบเทียบราคาเบนซินและดีเซลของประเทศในอาเซียน ณ 1 กันยายน 2557
หน้าที่ 11 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 12 การจัดหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของไทย เดือนมกราคม- มีนาคม2560
หน้าที่ 13 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 14 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 15 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทย ในเดือนเมษายน 2560
หน้าที่ 16 ภาพรวมน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
หน้าที่ 17 ภาพรวมไฟฟ้าของไทย เดือน มกราคม -มีนาคม 2560
หน้าที่ 18 ภาพรวมธุรกิจก๊าซธรรมชาติของไทย เดือน มกราคม- มีนาคม 2560
หน้าที่ 19 ภาพรวมก๊าซแอลพีจีของไทย เดือน มกราคม-มีนาคม 2560
หน้าที่ 20 ทำไมราคน้ำมันไทยต้องอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์
หน้าที่ 21 โรงกลั่นน้ำมันในไทย
หน้าที่ 22 ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2560
หน้าที่ 23 น้ำมันดิบ - วัตถุดิบหลักของโรงกลั่น
หน้าที่ 24 น้ำมันดิบ 100 บาเรลกลั่นแล้วได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง

หน่วยกลั่นย่อยของโรงกลั่นน้ำมัน

 

             

ที่มา:wikipedia

หน่วยกลั่นย่อยของโรงกลั่นน้ำมันขึ้นอยู่กับความซับซ้อน(complexity index) โรงกลั่นน้ำมันสมัยใหม่(modern oil refinery) จะประกอบด้วย

1Atmospheric Distillation :หน่วยกลั่นบรรยากาศที่กลั่นแยกแยกน้ำมันดิบเป็นน้ำมันชนิดต่างๆ(fractions)

2 Vacuum Distillation :หน่วยกลั่นสูญญาบรรยากาศที่กลั่นแยกน้ำมันส่วนหนัก(Residaul bottoms)ที่หน่วยกลั่นบรรยากาศไม่สามารถกลั่นต่อได้

3 Gas Proceesing:หน่วยกลั่นแยกเพื่อปรับปรุงคุณภาพของก๊าซ

4 Hydrotreater :หน่วยกำจัดกำมะถันโดยใช้ก๊าซไฮโดรเจน 

5 Isomerization  :หน่วยเปลี่ยนโครงสร้างของ Naphtha เป็น Isomerate ที่มีค่าออกเทนสูงขึ้น

6 Catalytic Reformer :หน่วยที่ใช้ตัวเร่งปฎิกริยา(catalyst) เปลี่ยนโครงสร้างของNaphtha เป็นRefomateที่มีค่าออกเทนสูง

7 Alkylation:หน่วยผลิตองค์ประกอบน้ำมันเบนซินออกเทนสูง(Alkylate)

8 Fluid Catalytic Cracker:หน่วยที่ใช้ตัวเร่งปฎิกริยาแตกสลายน้ำมันหนักให้เป็นน้ำมันเบากว่าที่มีมูลค่าสูงขึ้น

9 Hydrocracker: หน่วยที่ใช้ไฮโดรเจนแตกสลายน้ำมันหนักให้เป็นน้ำมันเบากว่าที่มีมูลค่าสูงขึ้น

10 Asphalt Blowing :หน่วยผลิตยางมะตอยด้วยการเป่าด้วยอากาศ

11 Delayed Coker :หน่วยแตกสลายน้ำมันหนัก(Heavy residual oils)ให้เป็นน้ำมันเบนซินและดีเซล

12 Merox treater  :หน่วยกำจัดสารปนเปื้อนของแก๊สหุงต้ม(LPG) น้ำมันก๊าด(kerosene)และ น้ำมันเครื่องบินไอพ่น( Jet fuel) โดยเปลี่ยน mercaptan เป็นdisulfide

13 Claus Sulfur: หน่วยผลิตกำมะถันจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

14 Amine Treaing : หน่วยกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซ โดยใช้สารพวกเอมีน

15 Hydrogen Synthesis: หน่วยผลิตไฮโดรเจน

16 Sour Water Steam Stipper: หน่วยกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากน้ำเสียจากหน่วยกลั่นด้วยไอน้ำ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา