โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery) | วิชาการ.คอม


โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery)

ลึกแต่ไม่ลับของโรงกลั่นน้ำมัน

ผู้เขียน BJ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องบินเจ็ท(Jet Fuels)
หน้าที่ 2 กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 3 โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์( Thai Oil Refinery)
หน้าที่ 4 หน่วยกลั่นย่อยของโรงกลั่นน้ำมัน
หน้าที่ 5 ข้อเท็จจริง "โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทย"
หน้าที่ 6 ทำไม ราคาน้ำมันมาเลย์จึงถูกกว่าไทย
หน้าที่ 7 เติมน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เกรดไหนประหยัดสุดๆ
หน้าที่ 8 ปตท.ยังครองอันดับ 1 ยอดจำหน่ายน้ำมัน เดือน มกราคม-มิถุนายน 57
หน้าที่ 9 ชำแหละโครงสร้างราคาน้ำมัน ณ 29 สิงหาคม 2557
หน้าที่ 10 เปรียบเทียบราคาเบนซินและดีเซลของประเทศในอาเซียน ณ 1 กันยายน 2557
หน้าที่ 11 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 12 การจัดหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของไทย เดือนมกราคม- มีนาคม2560
หน้าที่ 13 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 14 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เดือน มกราคม- เมษายน 2560
หน้าที่ 15 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทย ในเดือนเมษายน 2560
หน้าที่ 16 ภาพรวมน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
หน้าที่ 17 ภาพรวมไฟฟ้าของไทย เดือน มกราคม -มีนาคม 2560
หน้าที่ 18 ภาพรวมธุรกิจก๊าซธรรมชาติของไทย เดือน มกราคม- มีนาคม 2560
หน้าที่ 19 ภาพรวมก๊าซแอลพีจีของไทย เดือน มกราคม-มีนาคม 2560
หน้าที่ 20 ทำไมราคน้ำมันไทยต้องอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์
หน้าที่ 21 โรงกลั่นน้ำมันในไทย
หน้าที่ 22 ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2560
หน้าที่ 23 น้ำมันดิบ - วัตถุดิบหลักของโรงกลั่น
หน้าที่ 24 น้ำมันดิบ 100 บาเรลกลั่นแล้วได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง

น้ำมันดิบ 100 บาเรลกลั่นแล้วได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง

   มีตัวเลขจากโรงกลั่นน้ำมันของอเมริกาที่เป็นโรงกลั่นครบวงจร ตังเลขน่าสนใจคือ 100 บาเรลของน้ำมันดิบ ถ้ากลั่นจนหมดเหลือแต่กากของแข็ง(petroleum coke) ปรากฎว่าได้มากถึง 107 บาเรล  เนื่องจากมีการแตกสลายโมเลกุลของน้ำมันและมีการเติมไฮโดรเจนในหลายขั้นตอนของกระบวนการกลั่นย่อย

Show Data By:     Jan-08 Feb-08 Mar-08       Liquefied Refinery Gases แก๊สหุงต้ม 3 3.3 4.4   Finished Motor Gasoline เบนซินสำหรับรถยนต์ 47 46 44.9   Finished Aviation Gasoline เบนซินสำหรับเครื่องบินใบพัด 0.1 0.1 0.1   Kerosene-Type Jet Fuel น้ำมันเครื่องบินเจ็ท 9.8 9.6 9.6   Kerosene น้ามันก๊าด 0.3 0.2 0.2   Distillate Fuel Oil น้ำมันดีเซล 26.5 26.3 26   Residual Fuel Oil  น้ามันเตา 3.8 4.3 4.4   Naphtha for Petrochemical Feedstock  แนพทาป้อนปิโตรเคมี 1.2 1.1 1.2   Other Oils for Petrochemical Feedstock  น้ำมันอื่นๆป้อนปิโตรเคมี 1.3 1.2 1.2   Special Naphthas แนพทาชนิดพิเศษ 0.3 0.3 0.4   Lubricants น้ำมันหล่อลื่น 1.2 1.1 1.1   Waxes ไข 0.1 0.1 0.1   Petroleum Coke ปิโตรเลียม โค๊ก 5.4 5.2 5.2   Asphalt and Road Oil ยางมะตอย 2.3 2.5 2.4   Still Gas แก๊สเชื้อเพลิง 4.3 4.5 4.4   Miscellaneous Products อื่นๆ 0.5 0.5 0.5   total รวม 107.1 106.3 106.1

   จากตัวเลขจะพบว่าโรงกลั่นของอเมริกา กลั่นน้ำมันดิบ 100 บาเรล จะได้เบนซินมากถึง 46-47 บาเรล  รองลงมาคือ ดีเซล 26 บาเรล  ซึ่งจะตรงข้ามกับโรงกลั่นน้ำมันไทยที่กลั่นได้ดีเซลมากกว่าเบนซิน 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา