โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery) | วิชาการ.คอม


โรงกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery)

ลึกแต่ไม่ลับของโรงกลั่นน้ำมัน

ผู้เขียน BJ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 อีกไม่ถึง100 ปีน้ำมันจะหมดโลก?
หน้าที่ 2 โอเปค(OPEC): องค์กรประเทศส่งออกปิโตรเลียม
หน้าที่ 3 หลากหลายมีให้เลือกเติม สำหรับน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์
หน้าที่ 4 มิ.ย 54 ยอดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปของไทยเฉลี่ยวันละ 128 ล้านลิตร
หน้าที่ 5 บางจาก ซูปเปอร์เพาเวอร์ D ดีเซลมาตรฐานยูโร 4
หน้าที่ 6 ระยองนำร่องจำหน่ายยูโร 4 เบนซิน91 และแก๊สโซฮอล์ 91 ก่อนกำหนดการบังคับใช้
หน้าที่ 7 บางจากฯ ฝากความหวังรมว.พลังงานคนใหม่ ยกเลิกใช้เบนซิน 91 ใน 2 ปี แก้ปัญหาเอทานอลล้นตลาด
หน้าที่ 8 แก๊สโซฮอล์อี20 เปลือง แต่ประหยัด
หน้าที่ 9 รมว.พลังงาน ยันยกเลิกเบนซิน 91 วันที่ 1 มกราคม 2556
หน้าที่ 10 บางจากฯ พร้อมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ New e20 และ Euro5 ในปี2558
หน้าที่ 11 FFVs รถยนต์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ 12 เบนซิน 95 ราคาทะลุ 50 บาทต่อลิตรแล้วจร้า
หน้าที่ 13 ยอดขายน้ำมันเบนซินเดือน พย.2555 ทำลายสถิติสูงสุดในรอบปี
หน้าที่ 14 2555 ไทยต้องพึ่งการนำเข้าน้ามันดิบกว่า 9 แสนบาเรลต่อวัน
หน้าที่ 15 ยกเลิกเบนซิน91แล้วเติมอะไรดี
หน้าที่ 16 ยอดขายเบนซินเดือนธันวาคม 55 ทำลายสถิติสูงสุดในรอบสิบปี
หน้าที่ 17 มกราคม2556 ยอดขายเบนซิน 95 เพิ่มขึ้น 745 %
หน้าที่ 18 แก๊สหุงต้มในไทยขาดแคลนจริงหรือ
หน้าที่ 19 แก๊สหุงต้มในไทยขาดแคลนจริงหรือ
หน้าที่ 20 ภาพรวมธุรกิจน้ำมันของไทยปี 2555
หน้าที่ 21 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน มกราคม 56 สูงกว่า 2 หมื่นล้านบาท
หน้าที่ 22 มูลค่าการนำเข้าน้ำมัน มกราคม 56 สูงกว่า 1 แสนล้านบาท
หน้าที่ 23 ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันเดือน มกราคม - ตุลาคม 2556
หน้าที่ 24 การส่งออกน้ำมันดิบไทย เดือนพฤศจิกายน 2556

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2560

#ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 เติบโตขึ้น โดยการใช้ของกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 4.3% อยู่ที่ 29.8 ล้านลิตรต่อวัน ส่วน การใช้ดีเซล เติบโต 2.3% อยู่ที่ 65.4 ล้านลิตรต่อวัน

http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/...

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา