โน้ตขลุ่ยไทย | วิชาการ.คอม


โน้ตขลุ่ยไทย

บันทึก/ รวบรวม โน้ตเพลงขลุ่ยไทย เพื่อการอนุรักษ์ แลกเปลื่ยนและการแบ่งปัน

ผู้เขียน หลงลม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เพลง ลาวลำปาง
หน้าที่ 2 เพลง พราหมดีดน้ำเต้า
หน้าที่ 3 เพลง ทองย่อน
หน้าที่ 4 เพลง งามแสงเดือน
หน้าที่ 5 เพลง จำปาทองเทศ
หน้าที่ 6 เพลง ช้างประสานงา
หน้าที่ 7 เพลง ระบำศรีวิชัย
หน้าที่ 8 เพลง คลื่นกระทบฝั่ง
หน้าที่ 9 เพลง บังใบ
หน้าที่ 10 เพลง ลาวเจริญศรี/ลาวเล็กตัดสร้อย
หน้าที่ 11 เพลง โหมโรงมหาฤกษ์
หน้าที่ 12 เพลง ฝรั่งเดิน
หน้าที่ 13 เพลง ลาวพุงขาว
หน้าที่ 14 เพลง บุหลันลอยเลื่อน
หน้าที่ 15 เพลง นกเขาขะแมร์ เถา
หน้าที่ 16 เพลง ค้างคาวกินกล้วย
หน้าที่ 17 เพลง คืนเดือนหงาย
หน้าที่ 18 เพลง แขกขนัง
หน้าที่ 19 เพลง นางครวญ เถา
หน้าที่ 20 เพลง แขกบรเทศ เถา
หน้าที่ 21 เพลง ยวนหว่างเด่
หน้าที่ 22 เพลง จีนเก็บบุปผา
หน้าที่ 23 เพลง ยวนเคล้า
หน้าที่ 24 เพลง กระแต

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา