บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหาร | วิชาการ.คอม


บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

บทเรียนสำเร็จรูปนี้เป็นตัวอย่างบางตอนของบทเรียนสำเร็จรูปทั้งหมด ที่ใช้ประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 32101

ผู้เขียน sopit5959 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

กรอบที่ 6 การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบทางทางเดินอาหาร

                                                                

 

               การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

Ø  รับประทานอาหารให้ครบทุกประเภทในแต่ละมื้อ และรับประทานอาหารแต่พอควร ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 

             โดยเคี้ยวอาหารให้ละเอียด

Ø   รับประทานอาหารที่สะอาด และปรุงสุกใหม่ ๆ

Ø    ไม่รับประทานอาหารพร่ำเพรื่อ จุกจิก และให้ตรงเวลา

Ø    อย่ารีบรับประทานอาหารขณะกำลังเหนื่อย

Ø    ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไป

Ø    ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาและสม่ำเสมอ

 

 

            

                           รับประทานอาหาร                                                   เฉลยกรอบที่  5

                    ให้ครบ 5  หมู่ทุกวันนะครับ                                    1.  น้ำตาลกลูโคส    2.  น้ำตาลฟรักโทส

                    ร่างกายจะได้แข็งแรงเหมือนผม                               3.   น้ำตาลกาแลกโทส

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา