การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาทักษะภาษา | วิชาการ.คอม


การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาทักษะภาษา

นำคำคล้องจองประกอบภาพมาทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ การลำดับเรื่องราวจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้มองเห็นภาพชัดเจน เด็กได้เห็นได้คิดจินตนาการ และนำไปสู่การสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง

ผู้เขียน สุรินทร์รัตน์ นาคมี ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ดาวน์โหลดตัวอย่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

        ผู้จัดทำต้องการเผยแพร่สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จัดทำขึ้นให้แก่ผู้สนใจ  โดยไฟล์ที่นำมาให้ดาวน์โหลดเป็น Image File หลังจากทำการดาวน์โหลดแล้วให้นำไปไรท์ลงซีดีโดยใช้โปรแกรมไรท์ซีดี  เช่น  Nero  เป็นต้น          เรื่อง หนีภัยไข้หวัดนก   http://www.4shared.com/file/111302529/c8ff1d91/Bird.html        เรื่อง แมลง   http://www.4shared.com/file/111324447/2774f19b/Insect.html         เรื่อง พลังงาน   http://www.4shared.com/file/111327436/d87f824/Energy.html        เมื่อคลิกดาวน์โหลดแล้วปรากฏดังนี้                                                     

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา