#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว | วิชาการ.คอม


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เฮ็ดดี....ชวนดู
หน้าที่ 2 หมากม่วงมาจากไส?
หน้าที่ 3 หมากม่วงอยู่ไสน้อ?
หน้าที่ 4 “หมากม่วงน้อยคอยฮัก”
หน้าที่ 5 “ผ่าเสี้ยว...เฮ็ดหยัง?”
หน้าที่ 6 ตามสถานการณ์
หน้าที่ 7 สร้างระบบ...สู่ระเบียบ
หน้าที่ 8 "ฝัน"
หน้าที่ 9 ดีได้...ด้งนาง
หน้าที่ 10 คิด..ฝันวันเวียน
หน้าที่ 11 เทียบ...เฮียงผู้ใด๋
หน้าที่ 12 มะม่วงมากคุณ...?
หน้าที่ 13 บอริ...แบ่งหาร
หน้าที่ 14 หมากม่วง....เป็นหยัง?
หน้าที่ 15 “ผ่าเสี้ยว...จั่งใด๋”
หน้าที่ 16 “ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”
หน้าที่ 17 องค์กร...องค์การ
หน้าที่ 18 ทำต่อเนื่อง...พัฒนา1
หน้าที่ 19 เฮ็ดหยัง...เบิ่งหมู่
หน้าที่ 20 “กระด้งน้อย...คอยผู้ใด๋”
หน้าที่ 21 หลอมตัวรวมใจ
หน้าที่ 22 เลือก...เก็บผลึกความคิด
หน้าที่ 23 สังเคราะห์คือโฮม
หน้าที่ 24 เรียบเรียง...ดูระบบ

หมากม่วง....เป็นหยัง?

 http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ” 

Kradong model synthesized Procedure

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

Idea framework

  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

 

กลอนด้นอีสาน “การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว”

หมากม่วง....เป็นหยัง?

หมากม่วงเป็นหมากไม้ต้นใหญ่ใบหนาโบราณกาลเห็นมาเพิ่นเขียนเฮาเฮียนพ้อหมากม่วงสอนามไม้กินทั้งใบกับทั้งหมากหลากหลายรสแซบซ้อยหวานจ้อยอยากกินหมากดิบจิ้มแจบลิ้นเกลือเค็มอ่อนนัวดีหมากสุกเอามาฝานแต่งใส่จานจบแล้วงามดีแนวผลไม้หมากม่วงดีกินอร่อยหวานมันเย็นแซบซ้อยดังสาวน้อยนั่งนำกินเป็นคำหรือเป็นแส้แลดูสวยสะอาดน้ำจิ้มฝาดหวานกระด้างจางเค็มจิ้มแซบนัวผัวกินดีเมียกินได้สาวกินมันบ่าวกินหม่วนชวนคุยกินหมากม่วงน้อยทรวงซ่านเทื่ออ่านใจนั่งคุยกันเบิ่งได้แนมเนตรสบตาหมากม่วงมันเสวยเขียวส้มดีตาเยิ้มสาวสวยงามหวานเพิ่มเสน่ห์งามยามคุยบ่าวเอาหมากม่วงแกล้มจิ้มยามยิ้มเสน่ห์หลายเดี๋ยวนี้มีหมากไม้กินอร่อยทั้งปีมีหมากผลเต็มเวลาเทื่อแขกมาเยือนบ้านติดปลายชานริมเล้าเอากกมาปลูกเกิดหมากผลปนห่มไม้แนวมีไม้ม่วง  ฮ่มเย็นอยากนอนเว็นถือสาดน้อยเสื่อกกอยู่ริมเสาเอาใส่มือมาปูใต้ม่วงซีซาต้นนอนไปดลฝันพ้อเทวดาบอกข่าวอยากได้เงินสร้างบ้านหาศาลใต้ต้นม่วงซีต้นม่วงดีอยู่ริมน้ำลมเย็นยามกกม่วงใหญ่ทำที่นั่งใต้ต้นรอสาวน้อยปากหวาน ตามตำนานหมากไม้แนวอยู่ริมเฮือนหมากม่วงพิมเสนงามหมากสวยเหลือใช้หมากม่วงหลายเขียวแก้วหมากม่วงแนวแก้วเต็มหน่วยสวยเป็นหมากม่วงแก้วเอามาเข้าใส่ไห ต้มเกลือเค็มหยอดไว้เอิ้นหว่าดองเค็มดองเต็มไหพอดีหน่อยเดียวกินได้ดองเป็นไหขายพร้อมเงินดีแซบอร่อยเอาไปฝากน้องน้อยพอได้อ่อยหวานเว้ามานานพอที่อธิบายแนวหมากม่วงเอามาเป็นสื่อซ้อมนามขานเอิ้นแบบแนวโมเดลตั้งซื่อแล้วนามแบบบริหารหมากม่วงดีเป็นนามผ่าลงทางเสี้ยวดูดีเดี๋ยวมองได้อธิบายเสี้ยวเบิ่งเล็งหมากม่วงเป็นสื่อไว้เป็นเสี้ยวหมากม่วงสวยอธิบายเรียกด้วยสื่อหมากม่วงเป็นนามงานบริหารตามนามซื่อม่วงงามสามเสี้ยวอีกหนึ่งเดียวนามตั้งบริหารนามเหตุต่อหมากม่วงผ่าเสี้ยวสนธิ์เข้าใส่กันอีกบ่นานเห็นแจ้งขอเวลาวาดแบบ อธิบายบอกเว้าบ่นานได้จื่อใจ ดอกนา

คำอธิบายเพิ่มเติม    -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

                                 -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ  

                                     -Benchmarking

                                     - Napin model  

                                     -Research &development  

                        ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ

                                    -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (The Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน

                                  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D นั่น    คือ นวัตกรรมBEMORE&D MODEL

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMR&D MODEL”

(The product of Kradong synthesized thinking  Model

- Sungkreeb watanarat 2549)

             EXPLAINATION  

                                    -shell of mango compared as the criteria of national standard  

                                    - Inside of mango compared as the administration activities for use as;  

                                          -Benchmarking

                                          - Napin model  

                                         -Research and development  

                Is the knowledge to use in synthesized administration innovation?

                                    -Core of mango as like to the operational strategies in here use

                                           The Integrated   Administration Strategy: IAS

                                   -Seed of mango like as the administration innovation .The new administration   Product to call “CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”

                       THESE ARE the crystal of   benchmarking compared with best practice model in   Research and development to call this innovation name as “BEMORE&D MODEL”

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ” 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา