#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว | วิชาการ.คอม


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เฮ็ดดี....ชวนดู
หน้าที่ 2 หมากม่วงมาจากไส?
หน้าที่ 3 หมากม่วงอยู่ไสน้อ?
หน้าที่ 4 “หมากม่วงน้อยคอยฮัก”
หน้าที่ 5 “ผ่าเสี้ยว...เฮ็ดหยัง?”
หน้าที่ 6 ตามสถานการณ์
หน้าที่ 7 สร้างระบบ...สู่ระเบียบ
หน้าที่ 8 "ฝัน"
หน้าที่ 9 ดีได้...ด้งนาง
หน้าที่ 10 คิด..ฝันวันเวียน
หน้าที่ 11 เทียบ...เฮียงผู้ใด๋
หน้าที่ 12 มะม่วงมากคุณ...?
หน้าที่ 13 บอริ...แบ่งหาร
หน้าที่ 14 หมากม่วง....เป็นหยัง?
หน้าที่ 15 “ผ่าเสี้ยว...จั่งใด๋”
หน้าที่ 16 “ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”
หน้าที่ 17 องค์กร...องค์การ
หน้าที่ 18 ทำต่อเนื่อง...พัฒนา1
หน้าที่ 19 เฮ็ดหยัง...เบิ่งหมู่
หน้าที่ 20 “กระด้งน้อย...คอยผู้ใด๋”
หน้าที่ 21 หลอมตัวรวมใจ
หน้าที่ 22 เลือก...เก็บผลึกความคิด
หน้าที่ 23 สังเคราะห์คือโฮม
หน้าที่ 24 เรียบเรียง...ดูระบบ

“หมากม่วงน้อยคอยฮัก”

 http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ” 

Kradong model synthesized Procedure

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

Idea framework

  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

 

กลอนด้นอีสาน “การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว”

“หมากม่วงน้อยคอยฮัก”

แดดแผดเผาฤดูฮ้อนเฮาออนซอนใจไหวสั่นกลั่นหัวใจไห้ย้อยผลาข้อยฝืดแฮงเกิดเป็นหมากหน้าแล้งแฮงเติบบ่หลายเตาเอาแต่แฮงตอนกกส่งอาหารมาให้หมากม่วงใจบ่มันเฮี้ยวเสียแนวเดียวเกิดปลายป่งตกลงอยู่โดดได้เดียวดายแท้ทุกวิธีหมากม่วงน้อยหมากนี่มีใจเกิดเมาฮักรักอยากมีคนเห็นได้ซื่นซมยามไฮ้หมากม่วงใจโหยแห้งอยากมีแฮงเพราะฮักฮ่าวติดต้นหวงอยากไห้หิวแห้งแห่งฮนเกิดมาติดอยู่ต้นปลายดอกเฮียงใบคิดอยากไปแยงคิงเบิ่งเงาเทื่อจันทร์แจ้งแฮงบ่มีฮุนฮ้อนลางสังหรณ์หมากม่วงเหี่ยวน้ำหยดเดียวแห่งอยากพ้อแต่ใจเจ้าบ่ห่วงหาอยากได้ฮักอยากพ้อหน้าเจ้าของผู้ใจดีมีน้ำใจเอามาหดห่วงเฮาเนาว์น้ำคำหม่วนเฮายินฮู้หูเฮาดีมีแฮงห่วมพวมเจ้าของเบิ่งให้หัวใจห้อยอยู่บ่เซาหมากม่วงหนาวยามลมต้องตองม่วงเกิดสลัดใบหัวใจเฮาหดหายหมากม่วงตายไผเห็นฮู้ดูใจสาวผู้มาใกล้มองหาหมากม่วงแก่บ่แลดอกหมากม่วงน้อยหัวใจห้อยอยากฮักสาวหรือเห็นม่วงปวดร้าวสาวเลยเปิดใจหนีเห็นม่วงมีมันหนอยหน่วยเดียวหนีหน้าเวลาจาเห็นแล้วหัวใจมีหมากม่วงอุ่นม่วงฮักคุณผู้ส่องหน้าเวลาเว้าหมากม่วงจ๋อยเสียงเจ้าเว้าจ้อยจ้อยอยากหมากม่วงยามหิวนอนม่วงสะออนมองเห็นอยากฮักเธอเผลอใจแล้วหมากม่วงแนวคือพี่นางคนดีฮักอ้ายบ่หรือใจเจ้าอยากพ้อแนวม่วงอยู่คลังหมากกะตังค์หาได้เอาม่วงขายใบละหมื่นขายใจคืนหมากม่วงน้อยคำหวานจ้อยม่วงฮักหลายเห็นหว่าเป็นหมากไม้แต่ใจคิดเฮียงคนบ่ดู๋ตนใจเฮาหมากม่วงมีใจให้ มอบหัวใจเฮียงเจ้าอยากคุยสาวมื้อละหน่อยเจ้าอยากกินหมากม่วงน้อยแต่โตข้อยอยากนั่งเฮียงเว้ามาหลายบ่ได้เรื่องเพราะหมากม่วงบ่หลายใจบ่คือสาวคนไคมักแต่คนเงินเป้หมากม่วงเซมองเห็นหน้าสายตาสาวมามองผ่านเหิงปานใด๋หมากม่วงน้อยจั่งบุญได้หล่นใส่เธอ   หล่าเอย

คำอธิบายเพิ่มเติม    -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

                                 -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ  

                                     -Benchmarking

                                     - Napin model  

                                     -Research &development  

                        ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ

                                    -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (The Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน

                                  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D นั่น    คือ นวัตกรรมBEMORE&D MODEL

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMR&D MODEL”

(The product of Kradong synthesized thinking  Model

- Sungkreeb watanarat 2549)

             EXPLAINATION  

                                    -shell of mango compared as the criteria of national standard  

                                    - Inside of mango compared as the administration activities for use as;  

                                          -Benchmarking

                                          - Napin model  

                                         -Research and development  

                Is the knowledge to use in synthesized administration innovation?

                                    -Core of mango as like to the operational strategies in here use

                                           The Integrated   Administration Strategy: IAS

                                   -Seed of mango like as the administration innovation .The new administration   Product to call “CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”

                       THESE ARE the crystal of   benchmarking compared with best practice model in   Research and development to call this innovation name as “BEMORE&D MODEL”

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ”  

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา