#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว | วิชาการ.คอม


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เฮ็ดดี....ชวนดู
หน้าที่ 2 หมากม่วงมาจากไส?
หน้าที่ 3 หมากม่วงอยู่ไสน้อ?
หน้าที่ 4 “หมากม่วงน้อยคอยฮัก”
หน้าที่ 5 “ผ่าเสี้ยว...เฮ็ดหยัง?”
หน้าที่ 6 ตามสถานการณ์
หน้าที่ 7 สร้างระบบ...สู่ระเบียบ
หน้าที่ 8 "ฝัน"
หน้าที่ 9 ดีได้...ด้งนาง
หน้าที่ 10 คิด..ฝันวันเวียน
หน้าที่ 11 เทียบ...เฮียงผู้ใด๋
หน้าที่ 12 มะม่วงมากคุณ...?
หน้าที่ 13 บอริ...แบ่งหาร
หน้าที่ 14 หมากม่วง....เป็นหยัง?
หน้าที่ 15 “ผ่าเสี้ยว...จั่งใด๋”
หน้าที่ 16 “ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”
หน้าที่ 17 องค์กร...องค์การ
หน้าที่ 18 ทำต่อเนื่อง...พัฒนา1
หน้าที่ 19 เฮ็ดหยัง...เบิ่งหมู่
หน้าที่ 20 “กระด้งน้อย...คอยผู้ใด๋”
หน้าที่ 21 หลอมตัวรวมใจ
หน้าที่ 22 เลือก...เก็บผลึกความคิด
หน้าที่ 23 สังเคราะห์คือโฮม
หน้าที่ 24 เรียบเรียง...ดูระบบ

“ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”

 http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ” 

Kradong model synthesized Procedure

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

Idea framework

  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

 

กลอนด้นอีสาน “การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว”

“ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”

ในหัวใจของน้องนางมีใจผู่ใด๋ผ่านั่งข้างในเฝ้าน้องมองตาเจ้านั่งนำความฮักบอกตอกย้ำกระทำแต่ความจบฮักคิดถึงวางครบพบแต่ความสุขเข้าเอาหัวใจวางไว้เสี้ยวหัวใจบ่ได้แบ่งฮักแพงนางน้องน้อยสาวหล้าค่าสูงอ้ายเสียวใจบ่อยากยุ่งแนวนางฮักผู้เขาครบพบแต่คนจริงใจผู้ฮักนางเหลือล้นอ้ายเวียนวนเทียวเว้านางบ่เอาหูต่งตกลงใจละบ่น้องกินดองมื้อได้ฤกษ์ใด๋ผ่าเสี้ยวใจมาดูเสี่ยวย้านเสียวใจคืออ้ายบ่เผื่อหัวใจแล้วละบ้อผิดหวังพ้อละบ่นางผ่าเสี้ยวใจเผื่อบ้างระวังหว่างเขาฮักจักละบ๊อความซังเสี้ยวใจเห็นหยังบ้อขอเสี้ยวใจนางบ้างหวังเวลาปลายใจเปิดอย่าเตลิดหลงอยากเว้าเทื่อเขาย่อหยอกใจผ่าออกเบิ่งเผื่อไว้รออ้ายหน่อยคนดีฝากไว้ตี้ความหวังเผื่อหน่อยนางใจเจ้า บางเทื่อเขาเห็นฮู้หัวดีเขามาหยอกหลอกเอาสาวกลิ่นแป้งป๋องเจ้าเผื่อเบาอ้ายเลยบ่อยากเว้าหากน้องบ่พอใจเผื่อผู้ใดล่ะน้อนางผู้กะตังค์มีน้อยเผื่อผู้คอยนางน้องสาวผู้ดีเผื่อผู้ใหม่ปันหัวใจเผื่อบ้างเทื่อนางพ้อห่อคำกระทำไว้เผื่อช้ำขอเสี้ยวหนึ่งในหัวใจเผื่อบ่หลายเอาพอดีบัดเทื่อมีทางช่วยผ่าเสี้ยวสวยดูได้เผยหัวใจเปลือยก่อนพรากผิดหวังเผื่ออ้ายเผยเสี้ยวเสี่ยวแพงผู้ใดฮักบ่แกล้งแพงเปิดเผยใจผ่าเสี้ยวในลองดูจั่งได้เห็นหวนฮู้ดูหัวใจนางน้องเผื่อไผน้อลองบอกอ้ายผู้รอแผ่เจ้าเผยให้เบิ่งดูเผื่ออ้ายบอกอยากรู้เสี้ยวหนึ่งของความฮักเผื่อผิดหวังยามฮุนหุ่นบ่งามยามเขาเย้ยอย่าเผยใจนางเจ้าอย่าเอาใจจนหมดเปลือกเลือกเพียงเสี้ยวหนึ่งน้อยใจเจ้าค่าแพงนางน้องน้อยด้องแด้งอ้ายจะแต่งสองกือถือหัวใจพอเสียวเสี่ยวเสี้ยวคือใจหล้าผลาเพียงเห็นน้องอ้ายจั่งลองจดจอดบ่ตลอดดอกน้องอ้ายลองเสี้ยวกึ่งใจ หล้าเอย

คำอธิบายเพิ่มเติม    -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

                                 -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ  

                                     -Benchmarking

                                     - Napin model  

                                     -Research &development  

                        ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ

                                    -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (The Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน

                                  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D นั่น    คือ นวัตกรรมBEMORE&D MODEL

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMR&D MODEL”

(The product of Kradong synthesized thinking  Model

- Sungkreeb watanarat 2549)

             EXPLAINATION  

                                    -shell of mango compared as the criteria of national standard  

                                    - Inside of mango compared as the administration activities for use as;  

                                          -Benchmarking

                                          - Napin model  

                                         -Research and development  

                Is the knowledge to use in synthesized administration innovation?

                                    -Core of mango as like to the operational strategies in here use

                                           The Integrated   Administration Strategy: IAS

                                   -Seed of mango like as the administration innovation .The new administration   Product to call “CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”

                       THESE ARE the crystal of   benchmarking compared with best practice model in   Research and development to call this innovation name as “BEMORE&D MODEL”

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ” 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา