#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว | วิชาการ.คอม


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เฮ็ดดี....ชวนดู
หน้าที่ 2 หมากม่วงมาจากไส?
หน้าที่ 3 หมากม่วงอยู่ไสน้อ?
หน้าที่ 4 “หมากม่วงน้อยคอยฮัก”
หน้าที่ 5 “ผ่าเสี้ยว...เฮ็ดหยัง?”
หน้าที่ 6 ตามสถานการณ์
หน้าที่ 7 สร้างระบบ...สู่ระเบียบ
หน้าที่ 8 "ฝัน"
หน้าที่ 9 ดีได้...ด้งนาง
หน้าที่ 10 คิด..ฝันวันเวียน
หน้าที่ 11 เทียบ...เฮียงผู้ใด๋
หน้าที่ 12 มะม่วงมากคุณ...?
หน้าที่ 13 บอริ...แบ่งหาร
หน้าที่ 14 หมากม่วง....เป็นหยัง?
หน้าที่ 15 “ผ่าเสี้ยว...จั่งใด๋”
หน้าที่ 16 “ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”
หน้าที่ 17 องค์กร...องค์การ
หน้าที่ 18 ทำต่อเนื่อง...พัฒนา1
หน้าที่ 19 เฮ็ดหยัง...เบิ่งหมู่
หน้าที่ 20 “กระด้งน้อย...คอยผู้ใด๋”
หน้าที่ 21 หลอมตัวรวมใจ
หน้าที่ 22 เลือก...เก็บผลึกความคิด
หน้าที่ 23 สังเคราะห์คือโฮม
หน้าที่ 24 เรียบเรียง...ดูระบบ

สังเคราะห์คือโฮม

 http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ” 

Kradong model synthesized Procedure

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

Idea framework

  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

 

กลอนด้นอีสาน “การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว”

 

“สังเคราะห์คือโฮม ”

กังวลใจอีหลีแล้วแนวคนงามยามเล็งเบิ่งแนมไปเหิงใจแห่งฮ้อนฮนฮ้ายร้ายกว่าไฟความจบงามแสนโหดร้ายเผาไปฮอดกกหัวใจทำอันใดดีน้อจั่งจะหนถอยฮ้างหาทางไปไกลแล้วแต่หัวใจหันมาฮ่วมพวมหว่าย่างจากแล้วแต่ใจข่อยห่วงหาเสน่ห์ฮ้ายย้อนมักหล้าผู้สาวส่าริมหัวใจเห็นหลายคนเกิดหลายฮักมักจนหัวหมุนติ้วอยากกินซิวกะยังกุ้งกินปลาเข็งยังปลาค่อเห็นริมบ่อปลาบู่เนื้อหัวใจอ้ายเกิดอยากกินเปรียบดังฮักบ่สิ้นเกิดแห่งอารมณ์หิวหัวใจปลิวกับคนงามอยากหย่างตำให้เธอล้มลมพัดมาหัวใจฮ้อนหอมคิงนางใจวอนหวี่ฮักคนงามหุ่นเซ็กซี่อยากพาน้องเหินเหาะคนใจดีอ้ายได้พ้อหัวใจเกิดกระสันต์เสียวอยากฮักเธอคนเดียวแต่หว่าใจหารห้องเลยเป็นสองสามซ้อนซอนมาถมจมซ้ำตื่มลืมคนงามบ่ได้หัวใจห้อยหุ่นดี คันใจเป็นจั่งซี่ให้ฟ้าวห่างเธอไกลไปหาคนงามเหลิ๊กผู้เพิ่นมีสองร่างเป็นสาวบางสวยโก้ฮูปสวยสมร่างสะโอดเซ็กซี่โพดสะโพกย้อยงามละห้อยเกิดผู้เดียวผู้จั่งซี่กะจั่งเลี้ยวเอาคำฮักเข้าไปตำคลำหัวใจตัวเองฮักเลยอย่าเฉยช้านั่นเป็นตาซอนแท้เป็นคนโฮมโจมจอดลักษณะสอดเข้าสาวโก้ผู้โอ่โฮมเรียกเข้ากันหว่าอ้มหอมอวดสองแนวสาวสวยสองสไตล์ถืกใจสองด้านงามนำกันสองข้างแยงทางใดก็ยังค่องลองแยงซ้ายสง่าโก้ทางขวาซ้ำสะโอดองค์เสน่ห์นางหย่างโค้งลงท่งกะยังงามเดินถนนสวนทางเบิ่งงามสามท่องมองทางใดดูได้คนสวยมีเสน่ห์เปรียบหว่าเท่ห์ตลอดร่างเห็นแล้วบ่จืดตาฮักแบบนี่บ่ล่าเอิ้นว่าฮักแบบโฮมใจเป็นนิสัยสังเคราะห์ผู้บ่าวแนวริมรั้วผู้หัวใจเต็มร่างฮักบ่จางมีใหม่หัวใจใสสู่มื้ออย่าถืออ้ายผู้ฮักหลายคนเจ้าซู้จั่งอ้ายเปรียบดังฮักสังเคราะห์ยามเห็นใดมีดีอยากกอดเอาเนาว์อุ้มฮักหลายซุมมาซ้อนเห็นแนวดีหลายอย่างเอามาวางทับซ้อน สะออนพ้อก่อโฮมฮักสังเคราะห์บ่ล้มเกิดเป็นฮักโฮมใจเอาแนวดีหลายแนวเข้าหนึ่งเดียวรวมเข้าเค้ามีหลายโฮมซ้อนผสมกันซ้ำเก่าเอาแนวใหม่สังเคราะห์เข้าฮักเราได้เรียกฮักโฮมฮักแบบนี่ก่อเริ่มเรียกแบบบูรณารวมการหาแนวเฮ็ดสิ่งดีโฮมเค้าใจเราเห็นดีได้หลายแนวเอามาใส่สังเคราะห์ใจจอดแล้วโฮมเอิ้นใส่เอาบริหารหม่องเว้าเลือกแบบแนวดีมีหลายแนวโฮมรวมสังเคราะห์ใจรวมไว้ได้แนวเดียวดีล้นดั่งฮักคนงามค่องน้องสวยดีเสน่ห์พร้อมแนวนี่อ้ายฮักหลายสาวผู้งามฮูปบ่ฮ้ายอ้ายได้ฮักสาวไคผู้เก่งหลายเป็นเธอเสน่ห์มีดีงามพร้อมหลอมหัวใจอยู่นำน้องนางสาวสวยสองสอดหาเหิงฮอดจั่งพ้อเห็นห้องฮ่องฮอยอ้ายคองคอยนานแล้วจั่งมาเห็นเอาใจจอดแนมมาซอดตั่งแต่เจ้าแนวใจอ้ายผู้ฮักโฮม ตั๊วละน้อง

คำอธิบายเพิ่มเติม    -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

                                 -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ  

                                     -Benchmarking

                                     - Napin model  

                                     -Research &development  

                        ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ

                                    -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (The Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน

                                  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D นั่น    คือ นวัตกรรมBEMORE&D MODEL

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMR&D MODEL”

(The product of Kradong synthesized thinking  Model

- Sungkreeb watanarat 2549)

             EXPLAINATION  

                                    -shell of mango compared as the criteria of national standard  

                                    - Inside of mango compared as the administration activities for use as;  

                                          -Benchmarking

                                          - Napin model  

                                         -Research and development  

                Is the knowledge to use in synthesized administration innovation?

                                    -Core of mango as like to the operational strategies in here use

                                           The Integrated   Administration Strategy: IAS

                                   -Seed of mango like as the administration innovation .The new administration   Product to call “CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”

                       THESE ARE the crystal of   benchmarking compared with best practice model in   Research and development to call this innovation name as “BEMORE&D MODEL”

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ”   

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา