กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

การสร้างโมเดล#2

อันว่างานการสร้างสิเอาหยังมาวัดแบบ การแอบฝึกเวียกเพิ่มเสริมขึ้นยุ่งยากหลาย เรื่องโมเดลกะแห่งฮ้ายคันเว้าบ่อนสิทำการ งานที่เอามาเสริมออกแบบเอามาใช้ โมเดลหลายตอนที่เฮามาสร้างออกแบบมาต้องเลือกก่อน แบบใดดีให้ค่าไว้ ประเมินแล้วจั่งเลือกมา แบบที่เลือกไว้ทางหน้าแบบอื่นวางลงแนม แถมกับการลงคะแนน เลือกแบบมาลองใช้ อย่าลืมไปหาเอิ้นคนชำนาญเขามาเบิ่ง บ่เหิงดอกพี่น้องแล้วขอร้องให้ติดเห็น คนเคยทำเคยเหล่น ผู้เขาโดนหย้อนเกิดก่อน ผู้ทำก่อนกะได้ ผู้เคยใช้ให้เผิ่งเขา หายากยิ่งคนหลื่นเจ้าให้เลือกเบิ่งคนมาแฝง คนแสดงแนวเคียงให้พูดจามาขอร้อง คนเคยทำชำนาญแท้ความเห็นเขาฟังไว้ก่อน ใจฟ้าวเย็นเย็นอย่าฟ้าวฮ้อนยามเจ้าสิแต่งเติม อันโมเดลแรกเริ่มให้เก็บแบบมาเป็นหลัก ความคิดเฮายามคัก กะแม่นเป็นตอนเฮาเริ่ม คิดเต็มเต็มเป็นหลักไว้ ยามฉุกใจแรกเริ่มก่อน โมเดลดีแบบแน่แน่ยามสร้างก่อนปฐม คิดแต่เค้าแรกเริ่มตอนอยากเฮ็ดเกิดโมเดล เฮาสิเห็นทางเดินสร้างแบบเป็นแต่คราวนั่น สิ่งสำคัญอีหลีนี่คือมีคนคอยติบอก ใจเจ้ากว้างคือแม่น้ำโมเดลเจ้าจั่งสิงาม คันหลักการมีอีกซ้ำอย่าลืมแบบของคนทำ นำเอาของเคยมีแบบดีดีทีเคยใช่ มีคนทำหรือไม่เขาเคยดีมาก่อน คนเคยสอนครูอาจารย์เผิ่นบอกไว้ ของเคยใช่ให้เบิ่งดู สิ่งสำคัญกะต้องฮู้ออกแบบใหม่คนเขาติ คนเบิ่งมีความเห็นเลือกมาปรับใช้ โมเดลหลายแบบวางไว้หลายคนทำแต่กาลก่อน เอามาปรับเป็นบางตอน เลือกเขามาเบิ่งแล้วปรับใช้เข้าแบบเฮา สิ่งหนึ่งขอบอกเจ้า การออกแบบต้องมีหลักวิชาการหลักเดิมอย่าถิ่มแนวนามเค้า แบบที่เฮาเคยพ้อแนวดีดีเก็บไว้ต่อเติมแบบเฮาอย่าท้อยามสิได้แต่งเติม ตอนนี้โมเดลเฮาได้เริ่มเกิดแบบใหม่มาเสนอ อย่าลืมเด้อคนติให้หมั่นถามนำมาแก้ ผู้ชำนาญการใช้คนเคยทำให้ถามก่อน หายากหลายจั่งค่อยหย้อนถามเจ้าเบิ่งใจ สะออนหลายคันโมเดลเอามาใช้แล้วคนทำเขาตามแบบ สิแสบแสบตอนคนเฮ็ดเขาออกข้างวางเอาไว้ค้านเฮ็ดนำ ให้ความฮู้ซ้ำซ้ำยามให้หมู่เขาทำตาม คนเขาทำบ่ชินชาเรื่องใหม่มาเขายอมเจ้า คนคิดเอามาใช้คนเขาทำคิดบ่ออก ต้องบอกสอนก่อนใช้โมเดลเจ้าจั่งสิสวย โมเดลดีสิได้ช่วยงานเกิดใหม่สิมีหลาย เก็บรวบรวมแนวทำเอาไว้ตอนปรับแก้ งานโมเดลแนวใดแย่หรือแนวดีเก็บไว้ก่อน ตอนแก้แบบจั่งค่อยหย้อนมาปรับให้แบบงาม แนวโมเดลบ่แหม่นน้ำอย่าเทแบบลงในหลุม ให้เก็บชุมเคยทำมั่นนำมาใช้ ลองทำตามแนวสร้างปรับโมเดลอยู่บ่อยบ่อย แก้แบบหลายปรับแบบน้อยเวลาเจ้าได้เฮ็ดการ ความคิดหลายอย่าได้คร้านหมั่นปรับแบบแล้วเขียนเอา โมเดลเฮาวางการใช้คนให้ถามพื้น คนเคยทำเคยใช้เคยเห็นให้ใช้ก่อน นำร่องสอนฝึกแอบไว้โมเดลเจ้าสิล่องลอย คันคนทำฮุ้น้อยน้อยแบบสิเกิดเป็นปัญหา อย่าลืมเอามาสอนผู้สิทำการให้ การสอนแนวเคยใช้โมเดลดีต้องบอกก่อน สอนเขาแล้วจั่งค่อยใช้โมเดลนั่นสิถืกใจ จั่งซั่นตั๊วติดตามต่อไปครับ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา