กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

คิด...เริ่มต้นโมเดล

ESEARN POEM วิธีการคิดสร้างโมเดลหรือการสังเคราะห์โมเดล

ด้วยวิธีการคิดแบบ “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”(Kradong model synthesized Procedure)

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

                 (sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

 

สาธยายเป็นขั้นขอยืนยันเอาความเก่า โมเดลเฮาก่อนแรกเริ่มเสริมสร้างสิก่อแปง ก่อนเริ่มต้นตื่มแต้มเอาแนวคิดเป็นเดิมพัน ขอยืนยันการคิดแบบโบราณเคยใช้ กระด้งฝัดเอามาอ้างยามทำกินตำข้าวหม่า หากินนำครกข้าว แลงเช้าได้บ่ายคำ บุญคุณของข้าวน้ำจั่งได้ใหญ่เป็นโตตน ทำงานจนปลายชีวีสิเกษียณบ่นานมื้อ คิดคือคือนั่นกะแม่นแนวนี่ คิดดีดีคิดถี่ถี่แบบกระด้งฝัดข้าวนี้แหล่วยามแอวเจ้าส่ายสั่นสาย ฝัดข้าวนั่นคือแบบที่ใช้ต้นแบบความฝัน คิดกลับไปกลับมาจั่งกลั่นเอามาเขียนเพิ่ม เติมเอาแนวสายเส้นรูปภาพเวนส์เอาเป็นแบบ สายขีดเส้นแบ่งให้วงกลมน้อยค่อยค่อยเขียน เลียนแบบเอามาใช้ยูคลิดเด้อเจ้าของแบบ แอบแอบเขาใกล้ใกล้ยามมาใช้เป็นแบบเฮา ค่อยคิดค่อยขีดเส้นลงในแบบกล่อมภาษา หาถ้อยคำมายืนยันสิ่งที่เฮาต้องการสร้าง โมเดลเฮาสิเอาอ้างเบนช์มาร์คมาอิงแอบเลียนแบบเอาอย่างละน้อยเอามาห้อยแต่งต่อเติม เสริมมาเป็นแบบแท้ตามแบบเฮ็ดโมเดล เฮาจับมาแยงเห็นยืนส่องดูให้สวยเช้ง

งามยามเส็งกับเขาแล้วโมเดลเฮาเอามาแข่ง อย่าลืมแต่งอย่าลืมแปลงโมเดลบิดแล้วกะเบี้ยวจับมาตั้งนั่งแยง ก่อนเด้อ............งงแล้วบ้อ...อิอิอิ....

Our activities on link,

http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  เทใจใส่ฝ่ามือ #1

http://series10.napinconcept.com/ ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  คิดแบบฝัดกระด้ง#1

www.napinconcept.com โรงเรียนบ้านนาพิน#1

http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html NSTBad#1

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา