กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1

ESEARN POEM

คิดวิเคราะห์..........จุดกำเนิดโมเดล

(Thinking analysis ...The Model original setting)

คิดขึ้นมายามใจกลุ้มสุมหัวใจแนวอุกอั่งนั่งซึมซึมลืมบ่ได้โมเดลฮ้างส่างสิเป็น บ่แม่นแนวเฮ็ดเหล่นยามเวียกมาสุมหัวงานวิชาการคิดขึ้นสู่หัวยามเรียนรู้ ความคิดครูอาจารย์ให้เวลาดีคิดถี่ถี่ คิดวิเคราะห์ คิดแยกแยะ คิดละเล็กละน้อยเอามาห้อยใส่พวง สิ่งดีดีที่เกี่ยวข้องเอามาใส่ลงโมเดล สิ่งใดเห็นบ่ดีงามเขี่ยหนีลงทางข้าง โมเดลงามยามจบแต้มแนมดูแล้วปั้นแต่ง คิดเล็กเล็กคิดน้อยน้อยเอียงคล่อยให้รอบตัว แบบสิแต่งอย่าได้มั่วเลือกเบิ่งเป็นแนวเดียว เว้าเอาแนวหัวใจบ่อนเฮาสิขายได้ จุดสิขาย

จุดสิใช่ จุดสิเอาอยู่ไสหน่อ ต้นกำเนิดแนวคิดพ้อปฐมนั่นเกิดอยู่ใส กลั่นออกมาให้ได้แนวหนึ่งยูนิตเดียว เคี่ยวให้จบสวยงามแต่งเอาขานชื่อ ถือเอาแนวสุดท้ายสิขายใจหม่องใด๋หน่อ เว้าคำเดียวท่อนั่นโมเดลพื้นบ่อนสิเอา คิดรวบยอดคือหม่องเว้าหัวใจเกิดโมเดล เห็นเป็นจุดตำตาเกิดเป็นโมเดลน้อย กิจกรรมแนวอ้างสิโชว์ทางเลิศและเก่งเค้นเคียงแบบแอบไว้ยามสิใช่เฮ็ดโชว์ จุดประสงค์ตั้งให้โก้ เป้าหมายหนึ่งวางลงไป ระบบทางงานเดินแต่งเอาให้งามโก้โมเดลดีโมเดลเยี่ยมต้องมีองค์ประกอบเด่น คิด เพ่ง เฮ็ดเวียกเยี่ยม โมเดลเนื้อตื่มเต็ม คอนเสปส์ รวบให้เข้ม เขียนให้ชัดมีแนวทำ วิสัยงามยามดูทัศนาเห็นโก้ เขียนเป็นแผนผังไว้อธิบายลองทำเบิ่ง คิด เขียน ทำ อยู่เรื่อยเรื่อยตบแต้มแต่งเอา โมเดลเกิดย้อนมีเค้าแบบอย่างเอามาเล็ง เส็งกับคนทำมาเป็นแบบงามให้ดู๋ย่อง ลองขนานกับที่เขาทำเป็นเทียบแบบอย่าง หาคนเก่งมาส่อยย่องโมเดลนั่น เกิดแน่นอน...เจ้าเอ๋ย

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา