กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1

ESEARN POEM

คิดสังเคราะห์......จุดเริ่มพัฒนาโมเดล

(Thinking synthesizes ...The original development model)

 มาสะออนโมเดลเริ่มสิหาทางขยายแบบ พัฒนาให้ยอดเยี่ยมสิทำได้บ่อนจั่งใด๋ อธิบายก่อนสิใช่เตรียมก่อนวิธีการ หาช่องงานแนวติดขัดนัดเอาจุดบกพร่อง ลองเขียนมาวางไว้พิจารณาหาทางก่อน เฮ็ดงานชิ้นรีบร้อนระวังฮ้างเคิ่งคิง โมเดลรีบเร่งวิ่งโอกาสหล่มกะมีหลาย หันหัวใจหายยาวยาว ค่อยเหล่าหาทางแก้ พัฒนาโมเดลน้อยรวมเข้ามาให้สูงใหญ่ คิดหลายหลายเบิ่งรวมรวมให้เรียบร้อยเวลาหน่อยให้ทบทวน ตรวจสอบให้ครบถ้วนนับแต่หนึ่งถึงสิบหลบ จับกระบวนให้มีครบเก่งวิชาอย่าป๋าฮ้าง ลางเทื่อมีแนวแก้ แนมโมเดลให้ซอดโปร่ง เดินลงลงแล้วหย่างขึ้นเหนือใต้หลุ่มเทิง แนมเหิ่งเหิ่งเหลียวสิ่งหลิงดูทั้งแอบเบิ่ง ซอมดนนานครบด้านโมเดลแก้วให้ผ่องงาม เวลาแนมอย่าได้ข้ามภาพรวมใหญ่ของโมเดล แนวใด๋เป็นแนวใด๋มีหมั่นเขียนแล้ววางไว้ สองสามคราวกลับมาพร้อมเกณฑ์การวิชาเก่งแอบเทียบเคียงอย่ารีบเร่งหิ่นตรองแล้วจั่งค่อยวาง สังเคราะห์หนึ่งอย่าออกข้างตรงไปสู่จุดประสงค์ลงมาหากิจกรรมสอดฮับงามนามเรื่อง วิสัยมองให้เห็นแจ้งแทงตรงซอดโจ่งโป่งแนมให้สุดมุดให้พ้อขวาซ้ายม้วนใส่กลาง ข้อมูลมากล่าวอ้างสารสนเทศยามมาดู เทียบดู๋ดู๋กับหลักเกณฑ์บ่อนวิชาเขียนไว้ โมเดลใดกะมีแท้ของจริงคนเก่งเก่งนาบทาบวัดให้ครบถ้วนสมควรแล้วจั่งค่อยวาง ภาพรวมอย่าได้ว่างเขียนละเอียดยามแนมดู ดู๋จดเอาแนวปรับนับดูบ่อนปรุงแก้ แลให้เห็นโมเดลน้อยรวมเข้ามาโมเดลใหญ่ สิ่งสดใสสิอยู่พุ้นโมเดลแก้วบัดแต่งเต็ม  ดอกนา

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา