กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

ทบทวน.....ดีที่สุด

ESEARN POEM

คิดทบทวน..........จุดสร้างความตระหนักสู่การพัฒนาโมเดล

(Thinking review ...The original awareness development model setting)

  ชีวิตคนเฮานี่มีดีตอนบ่ประมาท ชาติกำเนิดก่อนกี้อย่าลืมย้ำเก่าหลัง สิ่งกระทำแต่ครั้งเริ่มแรกจำติด จุดเริ่มของการคิดหมั่นทบทวนยามว่าง ทบทวนบนทบทวนล่าง ทบทางหลังออกหน้าก่อน อดีตไกลอนาคตใกล้จำได้แจ่มสมอง ลองทบทวนหลายครั้งโมเดลดีติใสบ่ เก็บส่วนงามขึ้นชั้นปรับปรุงนั่นค่อยค่อยคลาย ปลายเวลางานเสร็จสิ้นทบทวนดูหม่องสิจอด ฮอดเวลาใกล้สิแล้วทบทวนซ้ำหน่ำสอง ข้อขาดตกข้อบกพร่องสิแก้ใหม่หรือทำเดิมเสริมข้างในใส่ชูรสแต่งเติมดูโก้ โสสิเทียวทางนี่ขันตีอดเอาก่อน ค่อยขัดเกลาอย่าเร่าร้อนวอนใจไว้อย่าหวี่วอน ทบทวนเบิ่งก่อนแน่ถ่อน วิสัยทัศน์ ทางเดินงาน ระบบการกิจกรรมสอดรับกับวงเป้า จุดประสงค์ให้ขันเข้าไปนำกันกับโตแบบ โมเดลเต็มรูปร่าง แผนผังพร้อมหม่องต่อเสริม ทบทวนตั้งแต่เริ่มฮอดหม่องจอดหนทางสุด อย่าให้หลุดสายตาถี่ดูแล้วเขียนไว้ ทบทวนใจทบทวนหน้า ตระหนักมาบ่อนสิหย่าง ทางเดินไปสิส่อยแก้โมเดลได้แบบงาม ความตระหนักนับหนึ่งน้ำ เอิ้นก่อนยามทำการ งานตระหนักคือมองดู่หมั่นเขียนเรียนแก้ ตระหนักแลตระหนักเร่งทำงานเองหรือบอกหมู่ เขียนออกแบบไว้หรูหรูแล้วปรับปรุงแต่งแก้ตระหนักแน่หลีกปล่องคา เวลาหาทบทวนต้นดอกกับผลตระหนักก่อน บ่อนผลผลิตให้ลัดต้อนระวังไว้ถืกเป้าหมาย ทบทวนดูอย่าฟ้าวฮ้ายหลบหลีกความรวนเร  ผลผลิตของโมเดลหมั่นทบทวนเติมลงไว้ ระบบดี โมเดลเยี่ยม ผลออกมาตรงกับโจทย์ อดเอาแนวสิได้ม่างทบทวนไว้ก่อนตระหนัก...ซั่นแล๋ว

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา