กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

เตรียมพัฒนา#1

ESEARN POEM

เตรียมพัฒนา..........จุดสร้างความพยายามสู่การพัฒนาโมเดล

(Pre Development ...The original attemp development model setting)

  ยามเมื่อเฮาสิกินข้าวสิต้องเตรียมอีหยังก่อน ล้างมือแล้วย่างย่องย้อนหาหม้อใส่แกง หรือกระเป๋าใส่แบ็งค์ไปหาเลาะริมเลาจน์ภัตตาคารสวยสวยนั่งสบายเพลงร้อง หรือว่าลองไปพุ้นถือเสียมหาบกะต่าไปหาขุดหน่อไม้มาแกงต้มใส่กะแยง ล้วนเป็นสิ่งแต่งแต้มระบบแบบการกิน เปรียบเสมือนโมเดลกะต้องเตรียมยามหล้า แนวต้องหาแนวต้องใช่เวลางานสิเร่งรีบ พัฒนาเรียบร้อยระบบสร้างให้ชัดเจน บ่แหม่นแนวเฮ็ดเหล่น จุดเกิดแหล่งพยายาม วิธีงามยามเฮ็ดพัฒนาต้องเตรียมพร้อม วัสดุแนวใช่เอกสารงานด่วน กะต้องเตรียมให้ครบถ้วนเวลาเจ้าพัฒนา พยายามเบิ่งก่อนน่า จั่งหว่าเพิ่นบ่ทำตาม ยามเฮามีวาจาจั่งสิเห็นทางแก้ การเตรียมงานยามเร่งพยายามคือเรื่องใหญ่ ความใส่ใจให้กับงานละเอียดเล็กน้อยอย่าไลร้างห่างคิง ความจริงจริงคือจัดเตรียมเอาไว้แนวสำคัญจัดไว้ก่อนทรัพยากรมากล้นหาใช่บัดเฮ็ดงาน คนสำคัญกว่านั่นกะคือเก่งมองการณ์ไกล สิ่งสำคัญกับงานหมั่นหามาใช่ เงินหลายหลายหามาอ้างวางใส่มือมื้อเวียกหย่าง ขยันจาเอ่ยอ้างดู๋ย่องบัดย่างเดิน เตรียมให้ได้อย่าให้เอิ้นยามใช้สิ่งวางของ ให้สำคัญกับคนเก่งงานการคล่อง ลองเตรียมการวานใช่ เตรียมหัวใจให้ถ้วนถี่ พัฒนาดีดีโมเดลเฮาสิดั่งแก้วใสล้ำหลื่นคน ดอกนา

All links

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1   http://www.vcharkarn.com/vblog/68685  napinmodel eversion

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 think review

http://www.edumetry.com/services.php home

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/70597  attemp

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา