กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”กลอนอีสาน “คิด........จุดสร้างโมเดล”

“นาพินโมเดล..........ตัวแบบ (IDEAL)”

                                              คิดดีแล้วอยากเป็น

ความคิดคนเฮานี่มีมื้อดีมื้ออิดออดมื้อใจบอดดั่งฟ้าห่าวฝนเอ้าแต่บ่ลงคิดไปไกลร้อยโค้งกลับมานั่งมือกุมสุมปัญหาคาใจเหง่าคาหลับค้างลางเทื่อใจใสแจ้งดังแสงไฟใสสะอาดสวยดั่งวาดฮูปแต้มเห็นห้องนั่งหาตระหนักคิดบ่อยล่าเว้ามาบอกมองเห็นรูปธรรมนำใจดั่งแสงเทียนจ้องใจตรองดูสติตั้งระวังจิตระคนข่อนค่อนมื้อนั่งเค้าเม่าไผเว้าปากบ่ติงหลิงเห็นบ้อแนวนั่นยามฝันไปได้คิดเบิ่งวูบแวบวับระยับเวิ้งเหิงได้พิศพาระวังใจเทื่อหน้าเวลาคิดจับตนอย่าสับสนเวลาเวียนหวี่วอนอย่ามาเว้าระงับใจเอามาค้นหาแนวดีหม่องจับออกบอกหัวใจเว้าได้แนวนั่นถืกวิถีดั่งกระจกส่องซี้หน้าหนึ่งหันกลับนับเอาดีเลวสองใส่กันหารห้องตรองดีดังวางไว้อยากเป็นใดแต้มตื่มอย่าลืมคำเก่ากี้เคยตั้งต่อใดคิดดีถี่บอกไว้ตรองหนึ่งระวังสองลองพิศดูเป็นสามจั่งค่อยวางวงจ้องอยากเป็นครองเป็นต้นเป็นฮากสนลำตาลแต่งอยากเป็นแสงส่องหล้าหือนางหล้าอยากนั่งเตียงคิดแล้วหมั่นกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงแบบให้เจนชัดหมั่นสลัดขยะใจใส่องค์ความรู้เขียนขึ้นดูแล้ววางไว้จับหันขวาคว้าซ้ายสอดส่วนใดบอดแต่งแต้มสองซ้ำตื่มลงตัวแบบใจคิดโค้งตรงแบบวางจุดอยากเป็นใดวางลงส่วนดีหาพร้อมองค์วิชาความรู้ในตำราหาบ่ออกถามผู้ใดบ่รู้หาได้จากสวรรค์เวบเพจหลายต่างชั้นประเทศอื่นเขาวางเขียนเราเลียนหาแนวดูถืกใจจับจ้องลองมาวางเคียงคู่กับเราทำเหมือนหรือต่างวางไว้แล้วเหล่าล้อมเรียงแก้ก่อนเกลาสิ่งอยากบอกหม่องอยากเว้าเอามาใส่ในโมเดลแบบดีดีระวังใจใส่มาให้เห็นแต้มแนมดีหลังเดินหน้าเวลาเขียนแต้มตื่มใจอยากได้แบบนี่จั่งเขียนค้นให้เผิ่นดูแบบได้มาแจ้งให้รู้เกิดจากกระบวนการเทียบเคียงเป็นเบนช์มาร์คแต่งผสมวางไว้เป้าหมายใจเราตั้งเอาจุดหมายของชาติเป้าประสงค์แต่เค้าไทยเราแต้มอยู่แผนระบบวางระเบียบแน่นเขียนออกเป็นตัวทำนำวิธีในใจใส่ลงวางซ้อนคิดอยากเป็นสอนไว้เอามาวางเป็นแบบเอิ้นไอดีลหม่องเว้าอุดมแล้วหม่วนใจตัวแบบวางเบิ่งไว้รูปแบบในสมองเขียนเป็นวงเวลาทำหมั่นแปงเฮียงข้างตัวแบบวางเอาไว้เอิ้นไอดีลอุดมจอดคติใจใส่ไว้เห็นแล้วจื่อเอาอธิบายหม่องเว้าจับแบบอุดมคติมีเป้าหมายวิธีทำใส่ลงในลู่เวลาดูใจเจ้าสติตนวนเวียกเรียกออกดูอ่านพ้อแนวนั่นจั่งเบิ่งเป็นวนเวียนแวะหม่องเน้นเห็นแบบวิธีทำนำกระบวนหลายทางต่างวิธีทำพ้อขอเพียงดูเห็นร่างวางตัวออกแบบเทียบเคียงใจเผิ่นแล้วเฮาเห็นหม่องเฮ็ดงานเวียกเด่นดีอยู่นั่นตัวแบบไอดีล ผสมกันเก็บใจใส่สติตรองตั้งฟังดูดีเห็นแล้วนำมาเทียมก่อนจากกระทำการก่อนแล้ว เลยเห็นเค้าหม่องย่างมา  ดอกนา

 http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา