กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

“เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”

การสร้างโมเดล(สำนวนด้นอีสาน)

        “sungkawat”   komkonloas@gmail.com

 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”

สรรพการในโลกกว้างมีมากหลายกระบวนตัวป้อนเป็นแนวเฮ็ดสิ่งควรทำหลายล้นปนเปกันพันเกี้ยวเหลียวหาแยกบ่ออกบอกความจริงบ่ได้เพราะใจเจ้าป่วนปน หัวใจคนพันเลี้ยวเหลียวแนวเดียวแยกบ่ออกบอกความต่างบ่ได้งานดีย่องเบิ่งบ่เห็นอัศจรรย์การเลือกเฟ้นเป็นทีหนึ่งยามสิเอาเฮากำหนดคุณสมบัติสิ่งใจเฮาตั้งสิเอาหยังจดไว้จำในใจใส่เต็มขีดปิดแนวอื่นไว้แล้วหัวใจเจ้าเข้มแข็งแยงเอาแนวทำไว้อย่าหลงใหลสิ่งเย้าหย่วนอย่าหยวนแนวอยากได้ทำใจให้มั่นเสมอสิ่งที่เธออยากได้อยากเฮ็ดคืออะไรเอาหัวใจตรองดูเพ่งการแล้วจัดจ้องสมองมองความเข้มเต็มแนวเดียวเทียวหม่องเก่าแนวใกล้งามอย่าฟ้าวเว้าเอาเดียวแท้หม่องเฮ็ดงานสิ่งยั่วยวนรอบด้านเอิ้นกิเลสปนตัณหาสิ่งที่พาเฮาเฉหว่างเวหัวใจเบี้ยวอย่าเหลียวดูยอมว่างวางหนีเอาที่จอดกอดหัวใจให้มั่นฟันธงแล้วเลือกเอาถามหัวใจก่อนเด้อเจ้าจักสิเลือกอะไรดีถามชีวีเตือนชีวิตสิเลือกหยังวางไว้เลือกหัวใจหรือตับน้อยหรือวางเอาไส้ขดใหญ่หรือตับไตเลือกแล้วแนวเนื้อต่อนเสนห์หรือแนวเพหวานยิ้มยามพิมพ์ลงหัวใจอ่อนเลือกดีแล้วกอดไว้เอาใจตั้งอย่าหวั่นไหว ยามเลือกแล้วจั่งได้กำหนดแบบโมเดลเป็นหรือตายอย่ายอมวางย่างไปถือมั่นความสำคัญมีแล้วหาเอาเลือกแบบโมเดลเกิดขึ้นแล้วใจเจ้าสิผ่องบาน งานเริ่มได้หนึ่งแล้วนั่นคือแบบมากระทำจำเอามาแนวเดียวเอิ้นเอานามแจ้งแสดงมาจาเว้าเอาแนวเดียวดีเด่นส่วนที่เฮาเรียกเฟ้นจับมาแล้วบอกต่อไป แบบที่เฮาเลือกไว้เอามาส่องหาทางเดินจับประเด็นมาวางส่องดูทางแก้แปหรือกลมลมฝนฮ้อนหนาวเย็นแยกออกบอกทางเด่นสิได้แก้โมเดลเจ้าสิเกิดนำแนวใดงามเอามาแต้มเสริมกระทำแนวเลือกเก็บสิ่งหลักปักสิ่งน้อยมาแต้มแบบงามตั้งชื่อไว้ก่อนตอกย้ำเอิ้นแบบโมเดลเอาประเด็นแนวมักตั้งชื่อนามโมเดลน้อยคอยหาแนวมาเพิ่มเสริมหัวใจโมเดลก่อนต่อเติมเต็มต่อนเนื้อโมเดลนั่นเรียกนามใจเดินตามเต็มเนื้ออย่าลืมเอาหัวใส่จุดประสงค์ตั้งไว้เป้าหมายหม่องจอดใจเนื้อหางานบอกไว้รวมในชื่อโมเดลเฮ็ดให้เป็นทำดู๋เบิ่งโมเดลเจ้า เอาหัวใจจดจ้องมองดูโมเดลจอดเลือกแนวใด๋ได้แบบนั่นโมเดลเจ้าเกิดแก่ใจ  เจ้าเอ๋ย

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา