กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล

กลอนด้นอีสาน “วิธีการคิดสร้างโมเดลหรือการสังเคราะห์โมเดล

ด้วยวิธีการคิดแบบ “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”(Kradong model synthesized Procedure)

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

                 (sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

                                                

พัฒนาการคิด......การจัดรูปแบบโมเดล

โลกากามกาเมซ้อนสอนคนให้เห็นทั่ว บอกอย่ามัวประมาทสร้างเวรกรรมนี่สิไหล่ทัน ธรรมแบ่งเกรดเขตชั้นหัวใจแบ่งความจริงจัง ความจีรังในโลกาแหม่นบ่มีบ่เห็นแจ้ง ความคิดรุนแรงน้อยหลายทางสร้างแบบบอกออกความคิดแล้วสะท้อนสอนโตแล้วจั่งหว่าดี การคิดบอกบ่งชี้จิตใจต่ำหรือสูงความรุงรังในหัวใจบอกวาจาเจ้า เอาวิธีมาสร้างทางดีงามตามเผิ่นบอกโบราณออกเกรดไว้ไผกะฮู้บ่อนคิดดี คิดออกแบบจั่งซี้บ่งบอกป่องทางสิเดิน คิดอย่าเพลินหลงทางย่างตำตอติ้ว ปลิวกระแสคือน้ำคิดงามงามถามใจเบิ่งคิดให้เหิงจั่งค่อยต้านหวานแว่วแหว่วสียงพัฒนาอย่าหลีกเลี่ยงหนทางย่างยามคิดกำหนดแนวทางเดินเอิ้นหว่าทางวางไว้ เส้นทางไกลเป็นลู่เส้นพัฒนาเอิ้นซื่อเวลาคิดขีดสู่มื้อคือเส้นพัฒนา คิดหนึ่งเรื่องแบบก้าวหน้าเวลาคิดสะกิดใจเดินไปตามทางเขียนขีดลงวงไว้ คิดไปไกลแล้วกลับย้อนทอนความหลังวางว่างเปล่า คิดยาวยาวก้าวเยิ่นเยิ่นเดินเส้นพัฒนา ขีดเส้นไว้แล้วค่อยกล้าเดินตามแบบแล้วมีหยุดผุดทบทวนความคิดดิดดีหรือฮ้าย คิดไปไกลลองมาย้อนดูทางเดินอย่านอกกรอบ รอบรู้เรื่องที่คิดได้คาใจเจ้าให้อ่านตรอง ความคิดผิดหรือถูกต้องลองตรวจสอบกับธรรมมะ สาระดีที่เฮาวางแบบเดิมเติมต้น ความคิดคนมีหลายเส้น เห็นแนวทางคนละอย่างนำมาสางเบิ่งแล้ว ทบทวนบ้างระหว่างดู คิดหลายทางเส้นแห่งรู้สิ บอกแห่งหนไป ถามหัวใจตนเองก่อนละเลงลงเส้น พัฒนาเป็นทางเว้าความคิดเฮาออกแบบใหม่ ขีดเขียนใส่กระดาษน้อยคอยปรับแก้และอ่านดู คิดสร้างสรรค์บอกบ่งฮู้หว่าเกิดเหตุหรือพอดี หาวิธีปรับตัวคิดอย่ามัวหลงส้น สาระวนทบทวนบ้างเวลาวางรูปแบบ ความคิดแคบหรือแบบกว้างวางไว้แล้วค่อยแยงความคิดเจ้าสิบอกแจ้งแสดงเด่นแนวคิดพัฒนาตามทางเดินบ่อนเฮาลิขิตไว้ สิเห็นทางใสแจ้งแสดงดูทางเจ้าย่างคิดสร้างสรรค์บ่อนเจ้าสร้างทางเจ้าพ้อสิก่อตน ดอกนา

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา