กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

“โมเดล.....ในฝัน”

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”

การสร้างโมเดล(สำนวนด้นอีสาน)

        “sungkawat”   komkonloas@gmail.com

 “โมเดล.....ในฝัน”

คิดใคร่ครวญนอนนิ่งในหัวใจเต็มตื่นมืนตามาคิดพ้อแนวนี้เกิดเป็นเห็นหัวใจโตแล้วแนวฮักเขาเราบ่เบื่อเหลือใจเด้อดบ่ได้ซังใจฮ้ายเรื่องบ่ดีความคิดเกิดแบบนี้เป็นแบบเกิดโมเดลคิดเห็นโตเต็มตาเกิดเองเต็มตื้อคิดเองหรือมองแล้วเห็นมาเต็มต่อเต็มแบบพอคิดแล้วแนวใจอ้ายเลือกเอง เลือกแบบแล้วคิดอยากเร่งสร้างโตใหม่มาแทนเดิมเสริมแนวหัวใจเฮาอยากให้เป็นดั่งใจแต้มแนมแนวดีหลายแล้วเอามาโฮมเดียวหนึ่งถึงมือทำบ่ได้แต่ใจอ้ายตื่มเต็มเรียกสิ่งเกิดแบบเข้มมโนภาพในสมองตรองดูตัวความคิดเอิ้นว่าโมเดลร่างวางออกมาใจอ้ายเต็มพอดีแบบอยากเกิดคิดเลอเลิศเฮ็ดได้ในใจอ้ายอิ่มเต็มความฝันเกิดแบบเข้มเต็มแบบดั่งเฮาคิดมีเต็มสิทธิเสรีเลือกเองเฮาสร้างวางวิธีลงแล้วออกแบบเองบ่เส็งอื่นหลับหรือตื่นคิดได้ใจข่อยคิดเอาแบบเกิดจากคิดฮอดเจ้ามาฮอดความฝันกลายมาเป็นความจริงดังใจโตอ้ายคิดหลายทางแซมบ้าสติเตือนคืนเก่าเอาความจริงทาบซ้อนสอนใจแล้วเหล่าคลายแบบออกคิดแด่งได้แต่หากเกิดเป็นจริงสิ่งเกิดในหัวใจมากทางเฮาสร้างฝันกลางทางยามคืนบ้านถึงเฮือนยังคือเก่านั่นคือคิดฮอดเจ้าจนเห็นหน้าเกิดภาพหลอนเกิดในใจสะท้อนออกแบบจริงจังเป็นตาซังหัวใจใส่สายตาซ้อนซอนมาเป็นฝันเปื้อนหลอนใจเองแบบบ่เบื่อเซือถือดูบ่ได้เพราะใจเจ้าสร้างภาพหลอน รู้สึกตัวจั่งย้อนกลับเกิดเป็นฝันโมเดลจริงเฮาเห็นเกิดจากฝันตอต้นฝันของคนเฮาเอิ้นเป็นคืนจริงจั่งมาเกิดมโนภาพสร้างได้เพราะฝันให้เกิดภาพเห็นพยายามเลือกเฟ้นเอาฝันแอบกับความจริงสิ่งเฮาเห็นในฝันผูกประสานเป็นฮอยสร้างวางวิธีดีร้ายหมายเอาดีตอนออกแบบแยบยลคิดบ่เพ้อจริงใกล้เลือกมาคิดเอาโลดอย่าล้าเกิดแบบมากในสมองตรองดีดูยามคิดหมั่นเห็นโมเดลน้อยคอยเขียนเอาโมเดลลิ่งหลิงดูยามออกแบบคิดแล้วเขียนออกไว้โมเดลเยี่ยมเกิดต่อเติมความฝันเป็นห่องเริ่มความคิดต่อเป็นฮอยทางวางวิธีการคิดสร้างโมเดลได้ฝันในใจเอามาเพิ่มเติมความจริงผสานใส่โมเดลใหม่เกิดแล้วเอามาสร้างแบบพิมพ์เติมเต็มริมวิธีเริ่มวิชาการออกแบบเก็บละเอียดคิดแล้วมาเติมแต้มแต่งต่อตัวคิดเขียนวาดอย่ามั่วยามออกแบบในใจวางวิธีการเขียนชัดเจนยามว่างวางแนวทางตอนต้นปนเขียนแต้มแต่งแนวในใจเขียนเป็นฮูปขีดเส้นเห็นแล้วที่เอาโมเดลเกิดแล้วจั่งเว้าบอกต่ออธิบายขยายความเป็นโมเดลเกิดจากฝันสรรค์สร้างวางโมเดลเห็นแล้วแนวคิดเอาออกแบบ เห็นทางเดินชัดแล้วโมเดลเยี่ยมเกิดจากฝัน น้องเอย

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา