กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

แบบจริง...แบบใจ

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”กลอนอีสาน “คิด........จุดสร้างโมเดล” “นาพินโมเดล.........2.ต้นแบบ (REAL)”                                                   “แบบจริงแบบใจ” กระทำการดีแล้วในหัวใจบานเบ่งอยากเส็งดูเบ่งน่าเทื่อมีหม่องเกิดดังหัวใจคันตึ่งตั้งตึ่งตั่งอยากคุยโวโสเป็นดาวเคียงเดือนหนึ่งเดียวในหล้าหาเวลาหาที่หาวิธีลงแข่งหม่องใดดีเลิศแล้วอยากไปอ้างเทียบเคียงเพียงได้ยืนเฮียงเจ้าบ่ได้หยังข่อยบ่เกี่ยงเพียงหัวใจอิ่นอ้อยออยเจ้าได้ย่างพิงหัวใจพองบ่นิ่งคิดอยากเด่นเคียงดังบ่ได้ฟังเสียงไผเพราะหว่าใจถึงแล้วแนวปลากัดกับแก้วแนมเห็นไผใจมักสั่นความดึงดันหลื่นบ้านเฮาอยากโอ้อวดตนการแข่งขันมากล้นคนละแบบตามแผนแปลนของเฮาคนอันแต่วิธีเดียวล้วนชวนกันไปหาคู่เคียงดูเทียบเบิ่งเทื่อดีกว่าผู้นั่งได้ได้ดังแท้หมู่เฮาความตระหนักหหนึ่งเว้าหม่องได้เกิดเป็นดาวสองแซมมาคือเฮ็ดยอมรับเอามาแก้สามคือแลมองจ้องสร้างสำเร็จเห็นฮูปรูปรอยดังกว่าเพื่อนเฮาเฮียนแล้วอยากอยู่ดาวสี่ได้บอกบ่ฟ้าวเรื่องเผยแพร่ขยายผลสร้างผู้มาเห็นนำเครือข่ายมีขยายด้วยกระทำหลายมาแล้วครบกระบวนครบสิ่งอยู่นิ่งเนิ่นบ่ได้เฮาไปอ้างอวดดูการแข่งขันบอกให้รู้เราเดินผ่านจุดใดเปรียบเกณฑ์ใจเกณฑ์จริงมาตรฐานเอาอ้างหมู่วางงานการแก้เฮากระทำเคียงเบิ่งแตกต่างกันหรือครบขั้นดีด้วยแตกต่างหยังเรื่องเทียบเกณฑ์บอกที่ตั้งต่างคนอื่นหรือเหมือนกันเหรียญรางวัลทองแดงเงินอีกหว่าทองเดียวแด้กระบวนการเฮาเฮียนได้ปฏิบัติตามแบบอ้างเอาแนวสืบค้นเฮาดีได้กว่าไผเอิ้นเอาดีบอกได้ทีหนึ่งหรือสองสามตกเกณฑ์การทำดีบอกดูแนวร่องมองดูดีทำได้เราวางดูตามแบบกรรมการบอกด้วยเวลาแต้มใส่คะแนนการแข่งขันหมั่นแต้มเอาเกณฑ์แอบวางคัดปฏิบัติวางแผนเทียบวิชาความรู้ดูผลงานการสร้างวางรอยทำเห็นฮูปดูรูปแบบก่อนแล้วมาสร้างต่อวิธีครบกระบวนบ่งชี้องค์กรบอกกรรมการเทียบกันหลายแนวทำหว่าเกณฑ์กางอ้างได้รางวัลหรือตกแล้วถึงเวลาประกาศกล่าวเราชนะเลิศแล้วสำเร็จพร้อมได้กล่าวโฮเทียบไว้สูงหว่าโก้เก่งกว่าหมู่แนวเดียวเหลียวรางวัลมานำลูกขยันเต็มพร้อมซอมเห็นแนวเห็นหม่องตรองดูเก่งกว่าเผิ่นเอิ้นต้นแบบได้แล้วเอามาอ้างหมู่ชมเป็นตัวอย่างบ่ได้ล้มฝึกแอบหลายคนต้นแบบงานคนทำให้เผิ่นเห็นเอาอ้างวางผลงานเอาไว้วางหัวใจได้ส่อยหมู่ดูแบบอย่างได้พร้อมกระทำแท้บ่ปลอมต้นแบบดีเลิศพร้อมมีเวียกแสดงผลคนกระทำดีเป็นเด่นรางวัลมีอ้างต้นแบบวางลงไว้เอาหัวใจอ้างหมู่เราทำดูหมู่ย่องลองทำบ้างได้เด่นดีต้นแบบเป็นบ่งชี้คือดั่งเดียวดีเอาวิธีทำงานบอกสอนเฮียนซ้อนสอนกันเป็นกระบวนแล้วขยายผลคนได้ผ่านเอาผลงานอวดแล้วรางวัลย่องบอกเก่งเกินต้นแบบบอกเรียกเอิ้นผลเกิดจากความขยันกระทำการจริงจังจั่งได้มีผลพ้อ รอบ่นานเห็นแท้กระทำจริงงานเด่นดังแท้แล้วเทื่อนี้ผลงานเจ้าส่อยดู แหน่เด้อน้องเอ๋ย  http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ  

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา