กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

คิด...ฝัน

การสร้างโมเดล(สำนวนด้นอีสาน)

        “sungkawat”   komkonloas@gmail.com

 “คิด.....ฝัน”

มหัศจรรย์สมองน้อยมหาศาลพลังสั่งสร้างสรรค์สิ่งซับซ้อนสอนซั้นมนุสสาเวลามากบ่เมื่อยล้าสมองสั่งบ่มีเซาเอาแต่ตัวตนเป็นสั่งดีหรือร้ายสอนโตเองดีด้วยดูดีอีกเทื่อมากวิธีส่อยได้สมองน้อยส่อยตนคนหากคิดบ่พ้นมองผ่านสมองโตโงหัวหาคนสอนเทื่อโตบ่สนสร้างหาแต่ทางเลียนรู้เอาหัวเขาเรามาเพิ่งระเริงความมักง่ายหลงซ้ำส่ำตนความวุ่นวายบ่พ้นสมองสั่งบ่มีเอาหัวเจ้าของเกินดีหมิ่นโตบ่ยอย่องบ่ยอมมองสมองน้อยเห็นเขาเป็นแบบอย่างหัวเจ้าของยอดสร้างบ่เคยย่องส่องใจพิศคิดดูย่อมพบได้ในแบบตัวเองพินิจดูสมองเฮาสั่งการยามว่างนั่งเล็งใจจดจ้องมองสมองยามสั่งเพ่งคิดดูมื้อละครั้งเห็นแล้วเงิ๊ดหลายคิดสิ่งดีเด่นบอกได้ฝึกระเบียบในสมองลองตรองดูแนวดีใส่ระบบวางลู่ดูคำฝันลงไว้ยามฝันคิดออกบอกแบบเด่นอยากรู้จิตเจ้าสั่งการฝึกฝนนานสมองสร้างสำนึกดีจิตสั่งยามนั่งยืนพิศเพ่งสมองเร่งสั่งใจเก็บละเอียดบอกได้ยามเกิดตกอับสมองเฮาคอยนับหนึ่งสองตรองช่วยอำนวยการสมองสร้างวางแนวทางส่อยตอบปัญหาเกิดแล่นเข้าสมองเจ้าสั่งการแบบโมเดลหมื่นชั้นสมองออกแนวทางวางวิธีกลไกใส่งานสรรค์สร้างวางแนวทางสอนเจ้าสมองเฮาบอกเฮียกเวียกงานหลายเรียกใช้ยามเฮาได้สิ่งดีเรื่องมากมายเก่ากี้ดูออกสมองเก็บสะสมใจกระทำการผ่านสมองเนาว์เนื้อวางแนวดีโมเดลน้อยสมองตนเป็นคนบอกออกแบบใดเบิ่งได้เขียนเพิ่มเทื่อคิดหลังเติมพลังสรรค์สร้างวางแนวทางยามจิตบอกออกแบบไว้คิดแล้วสมองเจ้าสั่งการสังเกตออกแบบบั้นสมองบอกจิตมองลองเก็บดูเขียนเอาหมั่นพิศเห็นเพียรฮู้สังเกตดูสมองเจ้ายามเวลาว่างเวียกหมั่นเติมใจสั่งไว้แนวอยากรู้บอกสมองคิดวิเคราะห์สิ่งถูกต้องสังเคราะห์แบบสมองใสวิจัยดีระบบเดินสั่งสมองลองเค้นเข็ญโมเดลดีด้วยวางแผนฝึกแอบการกระทำแบบสร้างจิตเจ้าเกิดเองจินตนาอย่าเร่งหลายเวียกลองกระทำนำเข้าในกระบวนการผ่านผลผลิตเพิ่มเสริมสมองยามสร้างหาหนทางแก้ก่อรอเวลาสั่งใช่ใจเจ้าบอกวิธีฝึกให้ได้แบบนี้เราสั่งสมองทำคำดีงามยามนอนบอกสอนสมองเว้าเอาแนวดีมาป้อนสมองเราออกแบบใส่วางลงจิตสอนเข้าไว้เสียงซ้ำสั่งการก่อนนอนคิดเวียกบ้านออกแบบลงสมองนอนตรึกตรองสมองเฮาเริ่มคิดการวิธีแก้ฝันแลเห็นโมเดลน้อยในสมองเริ่มติดต่อรอเวลาเผื่อไว้บ่นานได้แบบวิธีคิดออกแบบเหล่านี้สมองบอกเขียนเอาฝันแนวดีนำเก็บสู่สมองเรียนรู้ดูดีเห็นเป็นแล้วลองฝึกใจตนตอบชอบแนวใด๋บอกได้ลองใช้สั่งสมอง เบิ่งเด้อ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา