กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

แบ่ง...ปัน

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”

การสร้างโมเดล(สำนวนด้นอีสาน)

        “sungkawat”   komkonloas@gmail.com

 “แบ่ง.....ปัน”

ฝันดูดีเห็นแล้วกลายมาเป็นฝันเด่นโมเดลเลือกได้แล้วนำมาแก้ก่อนก่อการแบ่งประโยชน์รอบด้านเอามาแผ่ความคิดนำมาโฮมหัวใจผู้สนการสร้างหาทางคุยหาทางเว้ากับคนเราใจผูกถูกใจกันจั่งเว้าเอาใจเข้าฮ่วมโฮมคนถืกใจริเริ่มนำมาบอกความฝันแบ่งปันแนวเห็นมาหมั่นจาความเค้าเอาโมเดลมาแก้แลนำกันยามคิดเบิ่งแบ่งปันความคิดเค้าเอามาสร้างต่อกันพวกพ้องน้องพี่นั่นปันแบ่งความคิดตุ้มนำกันหลายคนผ่าใจยามเว้านำวิธีมาแก้แลดูโมเดลเก่าเว้านำกันก่อนเค้าเฮายอมแก้แผ่ดูคนสนใจเราต้องรู้บอกต่อมาเห็นเก็บประเด็นมาคุยเทื่อพ้อกันยามฮ้อนสอนโฮมกันยามแก้แลดูกันปันก่อนความคิดดียอกย้อนมาเห็นแล้วแบ่งปันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประสานแบ่งความเห็นเข็นวิธีทำการเก่งดีดูได้เอาหัวใจกระทำแล้วหลายคนโฮมก่อนเว้านำกันเรียบร้อยโมเดลได้เกิดเด่นดีอย่าลืมเอิ้นน้องพี่มาดูเวียกนำกันโมเดลดีเฮาเฮ็ดหมั่นโฮมยามเว้าประสานใจสอนบ้างวางวิธีปันแบ่งพ้อแนวดีบ่แล้งมาเว้าแบ่งปันความคิดเห็นทุกชั้นเอามาแผ่แลดูวิธีการใด๋ดีแลกกันยามพ้อขอแบ่งปันใจเค้าเอามาเห็นโฮมต่อเติมโมเดลแบบสร้างวางไว้ให้หมู่ชมเรื่องดีเลวอย่าล้มฉมเกิดกับใจคิดพิศดูยามเห็นแลกกันความเว้าพินิจเอาใจแก้แลเห็นเป็นตัวอย่างวิเคราะห์นอกออกข้างวางซ้ายป่ายขวาสังเคราะห์บอกอย่ามั่วดูแบบนำกันเวียกโมเดลปันดีแบ่งวิธีประสานแก้แลดูเห็นเป็นได้ปันดีแก้ก่อโมเดลพอจั่งบอกเว้าคำเค้าบอกกันแบบเจ้าเว้าเค้าคั่นปันแบ่งหัวใจกว้างขวางไกลความเห็นอ่านเป็นยามเว้าเอาหัวใจคนค้างวางแนวทางบอกต่อหมู่ถูกใจเผื่อพ้อเฮาได้บอกต่อกันสร้างโมเดลเรื่องซับชั้นหลายแบบวางการเวียกงานเดินดูดีบอกกันยามแก้แนดูใจดีแล้วจับมาดูแต้มแต่งแบ่งปันสิ่งอยากรู้แนวเฮาฮู้จอดประสานสร้างแบบแบ่งครบด้านปันเทคนิคแนวเฮ็ดเอาหัวใจมาหลอมสู่กันยามเว้าเอาเปรียบกันผู้ใด๋ได้ผู้ใด๋ดีเว้นก่อนความหลอกลวงยอกย้อนหยุดไว้เว้นกระทำหัวใจหลอมตอกย้ำโฮมก่อมาปันเห็นนำกันหลายคนคิดดนก่อนเฮาแก้เอาโมเดลมาแนแล้วแนมกันจั่งแก้ก่อเทื่อเฮาดีเฮ็ดแล้วดูมั่นบอกกันวิธีการครบชั้นคือปันแบ่งยามเห็นเว้าเป็นแนวนำกันจอดโฮมเฮาเว้าโมเดลเฮางามแล้วเพราะหัวใจเฮาแบ่งปันความรู้บอกเค้านำกันแล้วจั่งดึอย่าลืมบอกน้องพี่อย่าใจแคบยามเฮ็ดสร้างโมเดลดูดีบอกต่อกันเห็นฮู้ดูดีดังยามพ้อรอเวลาสร้างบอกต่อสร้างโมเดลจั่งได้พ้อดีแล้วบอกแบ่งปัน แหน่เด้อ

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา