กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

ใจจริง

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”

การสร้างโมเดล(สำนวนด้นอีสาน)

        “sungkawat”   komkonloas@gmail.com

 “ใจจริง”

จากใจกลั่นออกไว้เอาใจอ่วยอกกรองตรองจิตใจตรงดูหมั่นทางเทียวท่องมองข้างในใจเจ้าเอาใดดีดูออกบอกใจตนเผื่อได้แนวใดแท้แน่ทำบอกหัวใจพร้อมย้ำกระทำเด่นการใด   ประครองใจดูดีด่วนเฮ็ดการเฮาพร้อมใจจริงยอมหรือไม่กระทำมาโมเดลเก่งเล็งดีแล้วเกิดได้ใด๋น้อแหน่ใจกระเทาะออกบอกได้หว่าใจแน่กระทำจริงหลิงคักในหัวใจฮักโมเดลแน่อย่าหลงแวใจเลี้ยวเหลียวดูแล้วหลงแหว่โมเดลใจเจ้าสิแย่ยามแลเลี้ยวลดใจกระทำการเก่งได้โมเดล         หย่างยามเดินจรเหงาหัวใจยามนอนย้อนหว่าโมเดลฮ้างลางเทื่อทำไปแล้วแลโมเดลหัวใจจอดเฮ็ดบ่ฮอดจอดบ่ได้เพราะใจแพ้แหว่ทางย้อนหว่าย่างบ่ได้เพราะใจบ่ถึงธรรมทำโมเดลอันหยังกะเหล่าพังเพราะใจแพ้หัวใจแวบ่เอาแล้วแนวโมเดลใจบ่แผ่แผลหัวใจผ่าบ่แล้วโมเดลเจ้าเน่าใน เป็นแบบนี้เลิกได้เริ่มเพาะใหม่โมเดลดิบรีบเลิกเลยเซาเฮ็ดถิ่มโมเดลฮ้างย้อนใจจางใจเอ้าหัวใจเฮาบ่เอาอ่าวหลงทางเดินบ่อยากเว้าย้อนใจเจ้าบ่ฮักจริงหัวใจเฮ็ดบ่นิ่งโมเดลแบบเลยพังพินผินไปทางลงทะเลบอกหว่าเพพอแล้วแนวหัวใจของเจ้าเอาเขามาพิมพ์ใส่เอาหัวใจแลกเข้าเอาพุ้นภาพหลังเกิดความผิดพลาดพลั้งเพราะออกแบบหลงผิดเอาอย่างเขาโมเดลพิษเกิดพังเพม้างหลงทางเอามาเอื้อโมเดลเขามาเป็นแบบโมเดลแสบเพราะพ่ายแพ้หลงแลแล้วบ่ฮักจริงหัวใจเฮาต้องนิ่งเวลาเฮ็ดโมเดลเฮาอย่าไปเห็นเขาดีหลื่นเฮาเอาอ้างอย่าหลงทางเขาสร้างเขาดีเขาเด่นสอดตาแล้วละลดเว้นดูเฮาได้หว่าเด่นดีดูเขาพอพบพี้ส่วนแก่นคือเราเอาแบบเขามาดูลบรอยรูเบ้าแบบเราดูดีแล้วเอาแบบเขามาลองเบิ่งลบเหลี่ยมเอาออกแล้วโมเดลเจ้าเอกเดียวหัวใจจริงเจ้าอย่าเลี้ยวใจหนึ่งคือเราโมเดลดีเฮาเฮ็ดเกิดเองเฮาทำได้กรองหัวใจบ่มีเอ้าบ่มีมายหมายชาติทำโมเดลให้ได้ใจจริงแล้วจั่งจื่อจำกระทำจริงกระทำได้เอาหัวใจหมั่นกระแทกแบกโมเดลคิดได้เราใจมั่นหมั่นกระทำการต้องบอกงานต้องย้ำใจหนึ่งเป็นเราเอาใจจริงกรองลงก่อนลงมือสร้างอย่าไลลาป๋าฮ้างโมเดลเฮาเจ้าอย่าด่วนหมั่นหิ่นกรองตรองเลิศล้วนดูได้เลาะเล็มดูดีแล้วเฮ็ดเข้มลองเฮ็ดหลายวิธีปรับดูดีแนวใด๋จั่งเฮ็ดลงคงที่โมเดลดีเฮาทำได้หัวใจเฮาเอาใจใส่โมเดลเกิดแล้วจั่งได้ใจเจ้าพัฒนาสร้างโมเดลรุ่นล่าแบบใหม่เฮาเฮ็ดเห็นยามใด๋หลงใหลเกิดโมเดลลิ่งหลิงโมเดลดีแล้วโมเดลจริงจากใจเกิดโมเดลเพริดเพราะแน่แลจริงแท้เกิดจากใจ...เจ้าเอย

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา