กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”

การสร้างโมเดล(สำนวนด้นอีสาน)

        “sungkawat”   komkonloas@gmail.com

 “เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน”

คนเราเกิดมากครั้งกรรมก่อนสั่งเฮาเดินทางกระทำถางทางเทียวเทื่อเดียวจำได้หลายคราวเดินจรจ้องมองถนนดูโดดเดี่ยวเทียวทางเดียวบ่ม้มลมเลี้ยวแหล่นตำระวังเหตุก่อซ้ำทำให้เกิดหลงถนนหัวใจคนเวียนหายเบิ่งดีดูด้วยความซวยเดินเคียงคู่ดูดีรีบด่วนย้ายจากป่วนแปลกหน้าหาที่ปลอดภัยแบบระเบียบผู้สร้างไว้ดูก่อนคนทำดีมีมากมายในโลกาแบบดีคนสร้างระบบวางกระทำซ้อนคนผู้สอนเราถือแบบระเบียบดีด่วนได้กระทำแล้วเด่นหลายเทียบแบบดูบอกได้โมเดลเด่นเราเฮ็ดเอามาดูตามรอยผู้อื่นทำเรารู้ดูรูปรอยฮอยร่องของเขาทำเราเทียบเบิ่งเกิ่งกระทำแบบร่างดูแล้วแทกเทียมมาตรฐานยอดเยี่ยมเอามาวัดดูใจกระทำไปดูฮอยเปรียบเปรยเผยร่างวางแนวทางเทียมที่ดูดีเลือกเบิ่งอย่าระเริงบรรลุแล้วเราเลียนรู้ผู้เผิ่นดีมาตรฐานแบบนี้ดีเลิศกระทำมาผู้อื่นเขายอมรับเราเบิ่งดีนำร่องลองเอามาวางไว้เอาหัวใจตรองออกบอกตัวเองเบิ่งแล้วนำมาเท่าเทียบกระทำมาตรฐานตกย้ำทำตามแบบดูดีมีวิธีใดดายง่ายกระทำนำมาใช้เทียบหัวใจฮอยช่างวางเวลาหาหม่องห่างทางราดยางย่างย่องทางดินร่องหลีกรอยเรื่องเล็กลีบเรียบร้อยห้อยเอาใส่โมเดลเฮาเลือกสิ่งดีฮอยเห็นเฮ็ดดูดีบ้อดีบ่น้อโมเดลข่อยลองวางกางแบบแนบดูทางหว่างข้างเฮาอ้างมาตรฐานแอบอ้างอิงแบบบั้นเฮามาเฮ็ดเห็นหัวตามประเด็นเต็มตัวต่างกระทำตามรู้ดูหนทางเดินได้ดูไปปรับแบบเทียบวิธีถี่ร้อยเรารู้เรียกดูวิถีใจผู้เฮ็ดรู้เอาออกการใดเข้าในการกระทำกลางแบบเห็นเป็นร่องมองเห็นหัวฮอยฮู้ดูไปรายละเอียดเบียดเอาฮูปเฮียกเอิ้นเกินเขาแล้วจั่งหว่าดี มาตรฐานบ่งชี้แทกเบิ่งเชิงวิชา การดูใดแนวดีเก่งเกินเรารู้พินิจดูเห็นแล้ววิชาดีเทคนิคใหม่เอาใจใส่รอบรู้ดูเขาแล้วเลือกกระทำเลือกแบบก่อนจั่งค่อยย้ำยำเบิ่งแนวทางวางแบบลงกระทำดูเลือกรูปูร่างมาตรฐานวางแล้วเหลียวดูเลือกแบบออกลายเด่นแนบด้วยเอามาเทียบเปรียบเบิ่งเขาหากทำดีเลิศกว่าเค้าเราเด่นกระทำดังวางแนวทางกระทำกิจเด่นเกินเขาด้อยคอยดูเรากระทำได้เอาใจเราเทียบท่าวิชาเกินเก่งออกหน้าทางเที่ยวท่องดูแบบเขาสร้างเรารอบรู้เลียนรอบเวียนวนทนกระทำนำรอยแตกต่างฮอยตอนฮ้องมองถนนทนกู้ดูเกินโมเดลเก่าโมเดลเราเลิศหล้าหาแนวพริ้งหลื่นเขาเทียบดู๋เห็นต่างเค้าโมเดลเก่าลายหมดโมเดลเราดีจ๊ดบ่ลดลายกลายแกล้ว โมเดลเกินดูแล้ววางดูเกินแบบเทียบเทียมกันเก่งกล้าเหนือคำว่ามาตรฐาน อยู่บ่น้อ

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933   รวมความรู้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา