ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ? | วิชาการ.คอม


ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

การรู้ทันความอยากอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลแล้วค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อขจัดต้นเหตุปัญหาด้วยความมั่นใจเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ปัญหาแหม่นหยังน้อ?
หน้าที่ 2 ปัญหาขัดข้อง
หน้าที่ 3 ปัญหาป้องกัน
หน้าที่ 4 ปัญหาแก้ไข
หน้าที่ 5 ปัญหาพัฒนา
หน้าที่ 6 วิเคราะห์ปัญหา
หน้าที่ 7 สาเหตุ....ที่มาของปัญหา
หน้าที่ 8 ใส่ใจ...ยอมรับว่ามีปัญหา(ความตระหนักในปัญหา)
หน้าที่ 9 ปัญหานี้...มีชีวิต
หน้าที่ 10 รู้เขารู้เรา...นำสู่การรู้จักปัญหา
หน้าที่ 11 ความพยายาม....เริ่มลงมือกับปัญหา
หน้าที่ 12 ความพยายาม...ลงมือแก้ปัญหา
หน้าที่ 13 การแก้ปัญหา 1"ปรึกษาใจตัวเอง"
หน้าที่ 14 แก้ปัญหา2 "ระดมความคิด"
หน้าที่ 15 แผนผังกิ่งไม้
หน้าที่ 16 แผนผังกิ่งไม้2
หน้าที่ 17 วิเคราะห์พลังสนาม#1
หน้าที่ 18 วิเคราะห์พลังสนาม#2
หน้าที่ 19 ผู้ละคืบดีบ่?
หน้าที่ 20 แชมป์คู่คือไผน้อ?
หน้าที่ 21 เสียหนึ่งได้สอง...ดีเด้อ
หน้าที่ 22 “คิด.....ย้อนใจดูตัว”
หน้าที่ 23 “ตัวอย่าง.....ดีกว่าคำสอน”
หน้าที่ 24 “เส้นผมบังภูเรา”

ปัญหาแหม่นหยังน้อ?

 

ESEARN POEM…ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

 ปัญหาคือสิ่งที่เราไม่พึงพอใจ ความไม่เข้าใจ ความไม่พึงประสงค์ ความไม่ลงตัว การเกิดปัญหามีสาเหตุ ต้องวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุให้พบ สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง จะช่วยให้เราหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น ไม่เสียเวลา สามารถจัดการกับสาเหตุ ลดความสูญเปล่าได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไป การแก้ปัญหาต้องรอบคอบ ครอบคลุม บนพื้นฐานของความพอดี เหมาะสม ใช้หลักธรรมประจำวันควบคู่กันไปอันว่าแนวปัญหานี่ มีมาหลายแบบ ปัญหาแสบ ปัญหาคันมีมากล้นจนหัวล้านเพิ่นคึดหลาย ปัญหาแหล่นล้ายล้ายบาดสิเกิดวิกฤติการณ์ เกิดวิบัติในหัวใจยุ่งยากหลายยามอุกเอ้า ปัญหามาสุมเข้าบ่มีวันสิได้อยู่ หัวกะปวดอยู่สู่มื้อแนวมาหุ้มเรืองปัญหา ปากท้องนั่นบ่น้อยหน้าปัญหาใหญ่ยามกินนอนบ่ไดถอนยามเมากะแห่งเป็นปัญหาก้อม ยอมกับเมียมาแล้วย้อนปัญหาเมาบ่ส่าง คันบ่บ๋ากะแม่นฮ้างแนวกินเหล้าแล้วห่างเมีย เวียกงานหลายกะเดี้ยกะก่อเกิดปัญหาใจ คนทำงานผิดใจกันกะแห่งเป็นปัญหาซ้อน คันออนซอนสาวน้อยเป็นปัญหายากใจอยู่คิดฮอดซู่ผู่อยากซ้อนออนซอนแท้เกิดปัญหา คันอยากเฮ็ดเรื่องเก่งกล้าปัญหาเกิดบ่จักทาง อยากถางดินขุดดอนกะแม่นเป็นปัญหาซ้ำ ทำงานหลายเงินเดือนน้อย กะยังเป็นปัญหาอยู่ คันอยากหลายเงินบ่ฟู่แนวนี่แห่งปัญหา บอกกะได้ดอกจ้า ปัญหาเกิดอยู่กับคน อยู่นำกันไปดนดนแห่งเห็นปัญหาเจ้า  ตัณหามาสุมเข้าเห็นปัญหาอย่างมาใส่ เกิดหยุ่งยากเรื่องใหญ่แท้แนวเมียน้อยอยากนั่งหัว ปัญหาอีหลีนั่นบ่ได้มั่วมีอยู่สี่ทางสิหน หนึ่งสิทนทานเอาย้อนปัญหาปรับปรุงบ่ย้านไผพอน้อย คันเจ้ามีมาน้อยบ่มีทางดอกอีพ่อ จักหน่อยข่อยสิแก้อยู่ดอกพ่ออย่ามาเว้าบ่เฮ็ดนำ สองนั่นมาอีกซ้ำปัญหาบ่ทำตาม อย่ามาหยามใจกันอยากเฮ็ดนำใจข่อย อย่ามาออยอย่ามาเว้า บ่สนใจกับอีผ่อ คันเว้าหลายอีกกะด้อระวังค้อนสิใส่หัว ปัญหาอีกหนี่งบ่ได้มั่วเอิ้นว่าสิกำลังปรับแก้ไขยามใด๋นับแต่หนึ่งสองบ่ยอมเจ้า บอกยามไดบ่มีเว้ากะลังหาทางอยู่ อย่าเว้าหลายข่อยแห่งฮู้กำลังแก้อยู่ทุกวัน เว้าไปหลายเผิ่นบ่ย้านออกท่ายามลาวหมึน ลุบทั้งทึนหมดกำไรบาดห่ายามเขาม้าง ปัญหามาสุดท้ายพัฒนากับเรื่องเก่า คันเฮ็ดดีเพิ่นกะเว้าพัฒนาขึ้นหลื่นบ่ถอย คันเฮาเว้าเรื่องร้อยเผิ่นกะแห่งเถิงพัน อย่ามาฝันเกินการณ์ข่อยเฮ็ดมาหลายแล้ว แนวงานพัฒนาดีดีนี่ข่อยทำมาหลายปีบ่เห็นเจ้ามาหลื่น อย่าหลับตาเว้าพื้นแนวเจ้าเว้าข่อยแห่งดี เว้ากันมาแบบนี้ โมเดลเกิดแต่ปัญหา อย่ามาจาใส่ใจเสีย ข่อยบ่เอาอย่ามาเว้า แนวปัญหาของเจ้าอยู่กับใจเจ้าพุ้นตั่ว อย่ามาเว้ามั่วมั่วหว่าโตข่อยเกิดปัญหา นี่ละหน้อใจอ่อนหล้ายามอยากเฮ็ดแนวดีดี เผิ่นหากมีปัญหาบ่เฮ็ดนำแนวหัวตู้ ดูแนวใด๋บ่มีซ้ำย้อนปัญหาคึดบ่ออก บอกไผกะบ่ได้ย้อนหว่าอุกอั่งเอ้าแนวใจเศร้าเกิดปัญหา..ซั่นดอก  

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา