ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ? | วิชาการ.คอม


ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

การรู้ทันความอยากอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลแล้วค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อขจัดต้นเหตุปัญหาด้วยความมั่นใจเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ปัญหาแหม่นหยังน้อ?
หน้าที่ 2 ปัญหาขัดข้อง
หน้าที่ 3 ปัญหาป้องกัน
หน้าที่ 4 ปัญหาแก้ไข
หน้าที่ 5 ปัญหาพัฒนา
หน้าที่ 6 วิเคราะห์ปัญหา
หน้าที่ 7 สาเหตุ....ที่มาของปัญหา
หน้าที่ 8 ใส่ใจ...ยอมรับว่ามีปัญหา(ความตระหนักในปัญหา)
หน้าที่ 9 ปัญหานี้...มีชีวิต
หน้าที่ 10 รู้เขารู้เรา...นำสู่การรู้จักปัญหา
หน้าที่ 11 ความพยายาม....เริ่มลงมือกับปัญหา
หน้าที่ 12 ความพยายาม...ลงมือแก้ปัญหา
หน้าที่ 13 การแก้ปัญหา 1"ปรึกษาใจตัวเอง"
หน้าที่ 14 แก้ปัญหา2 "ระดมความคิด"
หน้าที่ 15 แผนผังกิ่งไม้
หน้าที่ 16 แผนผังกิ่งไม้2
หน้าที่ 17 วิเคราะห์พลังสนาม#1
หน้าที่ 18 วิเคราะห์พลังสนาม#2
หน้าที่ 19 ผู้ละคืบดีบ่?
หน้าที่ 20 แชมป์คู่คือไผน้อ?
หน้าที่ 21 เสียหนึ่งได้สอง...ดีเด้อ
หน้าที่ 22 “คิด.....ย้อนใจดูตัว”
หน้าที่ 23 “ตัวอย่าง.....ดีกว่าคำสอน”
หน้าที่ 24 “เส้นผมบังภูเรา”

วิเคราะห์ปัญหา

กลอนด้นอีสาน...ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

วิเคราะห์ปัญหา

พระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งแสดงธรรมทรงโปรดละโลภโกรธหลงกิเลสฮ้ายเผาถิ่มบ่เหลือตรัสรู้ล้วนเนื้อสาระแห่งความเป็นจริงอิงธรรมสอนชาวพุทธชั่วดีนำร่อง พระองค์ทรงมองแล้วอนิจจังความบ่เที่ยงโลกเหงี่ยงเอียงแล้วค่อยบ่คอยพ้อเที่ยงตรง มนุษย์เลยคดโค้งตามโลกสงสาร ปัจจุบันบ่มีคือเปลี่ยนมือถือไม้ ถือหัวใจสองก้ำทำดีคู่กับซั่วมัวเมามายกิเลสกุ้มสุมเข้าเน่าใจ กิเลสมากเลยโหดฮ้ายสนองส่วนกวนตัณหาความอยากมาเวียนวนก่นใจให้ฮุนฮ้อน ยืนหรือนอนยามเดินนั่งบ่ระวังกามกิเลสเกิดอาเพศเคราะห็ร้ายตัณหาฮ้ายเกิดฮุนภวะเกิดเรื่องวุ่นเพราะความอยากอสงไขยไกลความกลัวมัวเมาเหล่าลืมคำท่าน พระวางวานสอนซี้บ่มีถือดื้อเข้าใส่หัวใจกวยโอ้นโต้นโยนเข้าบาปหนา วิภวะแก่กล้าความบ่อยากมีหลายยามสบายลืมทุกข์บ่สะออนโหยฮ้อนออนซอนแนวหาง่ายแสนสบายลืมทุกสิ่งความจริงในแผ่นฟ้าอบายเข้ามืดมน หลงมัวเมาบาปมากล้นบ่ใจใส่ในปัญหาตัณหามาเวียนวนกิเลสมามัวม้างหาหนทางไปพ้อวิมุติสงบยิ่งบ่พบพานดอกสิ่งนี้ตายแล้วกะบ่สน อนิจจาตัณหาล้นปัญหาก่อพอคอคนสารวนความทุกข์แอบแฝงสุขซ้อนตัดทอนตอนหายแล้วบ่มีแนวเว้ากับหมู่เกิดทุกข์ทนสุขบ่ฮู้ซุซ้อนส่ำสอง กระทำเรื่องบ่ถูกต้องเพราะกิเลสมากลบลบหัวใจเคยสุขแบกทุกข์ปนทนเอ้า ตัณหามาสุมเข้าปัญหาตามซ้ำแล้วตื่มลืมคำสอนผู้เฒ่าคำเค้าพุทธองค์ เรื่องเดิมเหล่าแต่โค้งเค้าเก่าโบราณพุทธกาลพระองค์เห็นแสนสุดเหล่าสอนสัตว์ซั้น ประกันเมามัวเข้าวางอบายหายทุกข์โศรกโรคเกิดสุมกระทบเข้าบ่มีมื้อสิส่วงใจ ปัญหาเกิดมากยากฮ้ายย้อนคนแหล่นป๋าธรรมทำแต่กรรมบ่มีมองหม่องส่อยใจให้ใสแจ้ง ธรรมแสดงบ่มีกลั้วมัวเมาหมิ่นประมาทอนาจเด้พี่น้องมื้อใด๋เจ้าจั่งสิคลาย ปัญหาเกิดจากหม่องท้ายนั่นคือเรื่องบ่มองตนสารวนแต่คนเขาส่วนเฮาลืมจ้อย มองแต่ทางเฮือนน้อยบัดเฮือนหลวงเพิ่นป๋าป่อย คอยประมาทสู่มื้อแนวนี้โลกสลาย ต้นเหตุสิ่งโหดร้ายทางเกิดใหญ่ในปัญหากิเลสมามัวเมาจั่งเกิดเป็นแนวนี้ ลองมองตี้ทางต้นจนมาถึงม่มฝั่งเหลียวเบิ่งหลังแล้วอ่วยหน้าสายตาเจ้าอ่านไกล ทุกข์คือแนวก่อใกล้เกิดบ่อปัญหามาพาตัณหามาถมทับจมทวีครั้งอนิจจังบ่มีเที่ยงปัญหามีจากหม่องเก่าทุกข์คือหม่องสิได้เว้าหากเซาได้ลดปัญหา มีปัญญาความแจ้งแสดงจริงจดความเค้า ปัญหาเซาสุขเกิดลองดูเถิดเจ้าอาจพ้อ รอคอยมื้อสู่นิพพาน พุ้นแล้ว

 สนใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเปิดดูที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ

Interest in the others information click link below:

http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

; http://putheartonpalm.blogspot.com/  เทใจใส่ฝ่ามือ #1

; http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา