ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ? | วิชาการ.คอม


ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

การรู้ทันความอยากอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลแล้วค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อขจัดต้นเหตุปัญหาด้วยความมั่นใจเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ปัญหาแหม่นหยังน้อ?
หน้าที่ 2 ปัญหาขัดข้อง
หน้าที่ 3 ปัญหาป้องกัน
หน้าที่ 4 ปัญหาแก้ไข
หน้าที่ 5 ปัญหาพัฒนา
หน้าที่ 6 วิเคราะห์ปัญหา
หน้าที่ 7 สาเหตุ....ที่มาของปัญหา
หน้าที่ 8 ใส่ใจ...ยอมรับว่ามีปัญหา(ความตระหนักในปัญหา)
หน้าที่ 9 ปัญหานี้...มีชีวิต
หน้าที่ 10 รู้เขารู้เรา...นำสู่การรู้จักปัญหา
หน้าที่ 11 ความพยายาม....เริ่มลงมือกับปัญหา
หน้าที่ 12 ความพยายาม...ลงมือแก้ปัญหา
หน้าที่ 13 การแก้ปัญหา 1"ปรึกษาใจตัวเอง"
หน้าที่ 14 แก้ปัญหา2 "ระดมความคิด"
หน้าที่ 15 แผนผังกิ่งไม้
หน้าที่ 16 แผนผังกิ่งไม้2
หน้าที่ 17 วิเคราะห์พลังสนาม#1
หน้าที่ 18 วิเคราะห์พลังสนาม#2
หน้าที่ 19 ผู้ละคืบดีบ่?
หน้าที่ 20 แชมป์คู่คือไผน้อ?
หน้าที่ 21 เสียหนึ่งได้สอง...ดีเด้อ
หน้าที่ 22 “คิด.....ย้อนใจดูตัว”
หน้าที่ 23 “ตัวอย่าง.....ดีกว่าคำสอน”
หน้าที่ 24 “เส้นผมบังภูเรา”

สาเหตุ....ที่มาของปัญหา

กลอนด้นอีสาน...ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

สาหตุ...ที่มาของปัญหา

เหตุแห่งหนเกิดได้เพราะความอยากมาจุดไฟ อยากอีหยังยากหัวใจอยากหากหลายมาอุกเอ้า คนเฮามีตัณหาก้อมซอมดูใจเจ้าเอ้าอั่งสังมายากแท้เด้มโนเจ้าปวดใจ สาเหตุหลักคือมักได้ความยากง่ายบ่   หัวซา ปัญหาสุมหัวใจยากหลายใจฮนฮ้อนตัดเป็นตอนสอนใจฮู้วิเคราะห์ดูปัญหาใหญ่แหม่นหยังน้อแล่นต้องใจอ้ายจั่งห่วนฮน พิเคราะห์หาแล้วค่อยค้นหาสาเหตุแห่งทางเดิน งาน เงินคน หรือแนวใด๋จั่งหากเป็นแนวนี้ มีปัญหาอีหยังน้อหาบ่เจอเผลอเหตุใหม่ เกิดปัญหาใหญ่น้อยความเว้าบ่ถืกใจ พยายามแยกออกไว้แยกแยะเบิ่งเทิงหรือบนความหนหวยยามคิดพินิจดูให้เห็นแจ้ง แสดงดูหนห้องลองตรองดูแล้วปิ้นเบิ่ง เหิงหรือช้าคิดให้คล่องลองดูต้นแห่งที่มา ปัญหาอุกเมื่อยล้าย่อมมีเหตุแห่งหัวคิด วิปริตซอนไซยากหลายหัวใจข่อย คอยหาดูแนวค้นสนหัวใจใส่แนวเกิด อย่าเตลิดภาพล้มลมแล้งแห่งปัญหา ตั้งใจมั่นกลั่นเกิดกล้าหาป่องส่องตัวตอ ตัวเกิดงอแงแวแหว่ลงทางข้าง ทางวางเดินตรงเข้าเขาแวหนีอีหยังหน่อ ปัญหาเกิดได้พบพ้อทางแก้แหน่ตรง อย่าหลงวนปนป้อนภาพมาหลอนเฮ็ดให้เชื่อ เหลือหนทางเลือกไว้ปัญหานั้นสิชัดเจน เว้นไว้เด้อหม่องละเว้นปัญหาเกิดมีแนวยกอย่าให้ตกหัวใจใส่แนวหลอนซอนสร้าง ภาพทางหลังความไปหน้าพิจารณาให้เห็นเหตุ เกิดเภทภัยได้ส่อยแก้แนแล้วจั่งค่อยจา หาสาเหตุเกิดข้างหน้าหวนหลังเบิ่งแล้วดูดี ปัญหามีตัณหามาส่องเบิ่งตาเถิ่งถงบึ้ง ถึงหัวใจปัญหาแล้วสิเห็นแนวแก้ปลดปล่อย ถอยออกมาห่างต้นปัญหาซ่นอยู่ที่ใด๋ ขุดค้นก่นออกให้ได้ยากหือง่ายเวียนวน จนปัญญาหาแปวปล่องทางวางข้าง วางปัญหาลงพื้นพิศเห็นทางท่างแปวใหม่ปัญหาใหญ่แทรกเหตุน้อยหรือรอยเปื้อนบ่เปิดเผย อย่าละเลยหาเรื่องแนวเบี่ยงเบนประเด็นเก่า เรื่องสุมหัวข่อยอยากเว้าเฮาลองได้พินิจดู วิเคราะห์ซอดฮอดหม่องฮู้สิเห็นเหตุของปัญหาใช้ปัญญาเห็นจริงสอดใจลงแก้ แนดีดีแล้วลองเน้นเห็นเท็จจริงแก้ลองเบิ่งเทิงพิศดูถี่ถ้วนชวนกันเว้าผ่องวิจารณ์ วิเคราะห์ก่อนดูรอบด้านก่อนชี้เหตุปัญหาใจ เห็นแนวใดตรงประเด็นให้ค่อยเข็นเผยแพร่ แลดูทางวางกฎไว้ติดหม่องใด๋วางระเบียบ สร้างกฎมาส่อยกั้นกันไว้ก่อนสิเดิน เก็บสนเทศสิ่งสะเทิ้นแนวเกินก่อนจั่งจุดไฟ แก้ปัญหาลงหัวใจกั้นกลางทางเว้น ยามแลเห็นปัญหาแล้วจอดหัวใจไขป่องเบิ่ง สิบ่เหิงดอกเจ้า สิเห็นส้นบ่อนสิเดิน ดอกนา

 สนใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเปิดดูที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ

Interest in the others information click link below:

http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

; http://putheartonpalm.blogspot.com/  เทใจใส่ฝ่ามือ #1; http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา