ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ? | วิชาการ.คอม


ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

การรู้ทันความอยากอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลแล้วค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อขจัดต้นเหตุปัญหาด้วยความมั่นใจเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ปัญหาแหม่นหยังน้อ?
หน้าที่ 2 ปัญหาขัดข้อง
หน้าที่ 3 ปัญหาป้องกัน
หน้าที่ 4 ปัญหาแก้ไข
หน้าที่ 5 ปัญหาพัฒนา
หน้าที่ 6 วิเคราะห์ปัญหา
หน้าที่ 7 สาเหตุ....ที่มาของปัญหา
หน้าที่ 8 ใส่ใจ...ยอมรับว่ามีปัญหา(ความตระหนักในปัญหา)
หน้าที่ 9 ปัญหานี้...มีชีวิต
หน้าที่ 10 รู้เขารู้เรา...นำสู่การรู้จักปัญหา
หน้าที่ 11 ความพยายาม....เริ่มลงมือกับปัญหา
หน้าที่ 12 ความพยายาม...ลงมือแก้ปัญหา
หน้าที่ 13 การแก้ปัญหา 1"ปรึกษาใจตัวเอง"
หน้าที่ 14 แก้ปัญหา2 "ระดมความคิด"
หน้าที่ 15 แผนผังกิ่งไม้
หน้าที่ 16 แผนผังกิ่งไม้2
หน้าที่ 17 วิเคราะห์พลังสนาม#1
หน้าที่ 18 วิเคราะห์พลังสนาม#2
หน้าที่ 19 ผู้ละคืบดีบ่?
หน้าที่ 20 แชมป์คู่คือไผน้อ?
หน้าที่ 21 เสียหนึ่งได้สอง...ดีเด้อ
หน้าที่ 22 “คิด.....ย้อนใจดูตัว”
หน้าที่ 23 “ตัวอย่าง.....ดีกว่าคำสอน”
หน้าที่ 24 “เส้นผมบังภูเรา”

ใส่ใจ...ยอมรับว่ามีปัญหา(ความตระหนักในปัญหา)

 กลอนด้นอีสาน...ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

ความใส่ใจ...ยอมรับปัญหา

ใจคนเฮาลึกล้ำส่ำหนึ่งแนมเลิ๊กแนมซอดเอิ๊กเห็นหัวใจแกว่งไกวบ่ไหวนิ่ง ความเป็นจริงเห็นเรื่องเอียงวาจามาล่อหลอกหรือบอกเท็จเฮ็ดเพราะแกล้งแยงแล้วเหล่าหลง หรือเป็นความคดโค้งหลงทางเหตุของปัญหา พาหัวใจหลงผิดบ่คิดหาทางแก้ พากันแวเดินเล่นเห็นปัญหาหว่าบ่แหม่นวางแผนแล้วล้มถิ่มบ่ซิมซ้ำส่ำลมสิ่งสำคัญเลยเลิกล้มเซาปากต่อรอลมลวงบ่หวงหาอาวรณ์หย่อนใจไลร้าง ใจบ่สางปัญหาซ้อนบ่ออนซอนซ้อนเข้าใส่บ่ใส่ใจหลีกม้มบ่ยอมก้มรับปัญหาหลีกลี้หนีบ่พ้อหน้าบอกเพียงหว่าปัญหาหนีบ่มีแนวมาพานปั่นปัญหาป๋าถิ่มพิมพ์หัวใจสองซ้อนบ่ออนซอนปัญหาเก่าซ้อนปัญหาใหม่เข้าเจ้าลืมแล้วสิ่งบ่ดี ความใส่ใจสิ่งเหล่านี้คือยอมรับมีปัญหาทอดสายตามองไกลใส่ลงพงหญ้า คิดหาเห็นแนวแย่แก้ปัญหาหว่าทางใหม่ถามหัวใจเรียบร้อยตัดถิ่มบ่เอา ความใส่ใจรับใส่เกล้าเฮาเรียกการยอมรับจับประเด็นสำคัญปั่นปัญหานำมาแก้ แลปัญหาเต็มเป้าเว้าความจริงดิ่งลงใส่วางหัวใจส่องซ้ำนำมาแก้และไข วิเคราะห์ซอดฮอดขวาซ้ายเทิงหลุ่มแนมเห็นเป็นวงกลมกลวง กลางหว่างใจไกลใกล้ เปิดหัวใจยอมแก้แลปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ตระหนักแล้วแยกแยะไว้ยามไขแก้จั่งแผ่ดูแนมซอดสอดแทรกรู้ฮู้และรับเห็นจริงหลิงปัญหาคาใจใส่วิธีมีทางล้างสะสางปมปัญหาซ้อนวางวิธีแก้ก่อล่อออกมานอกเป้าชนเข้าเคิ่งกลางล้างปมลบรูปร่างวางใหม่ใสสดตัดปัญหาลาลดละเลิกทำนำหน้ากลบเกลื่อนหาทางม้มหลบลมหนีฝนแสนห่าหาวิธีหนีหลีกล้าลาแล้วละใจความตระหนักบอกกล่าวใกล้เป็นเรื่องใหญ่การยอมรับใส่ใจจับมาดูอยู่คู่ใจปัญหาจ้อย สอยปัญหาลงมาแก้แลปัญหาหาแนวใส่แก้ปัญหาลาเรื่องร้ายบ่หมายพ้อหม่องก่อเวรคิดทางหลบหลีกละเว้นเห็นทางส่องป่องทางเดินบ่เพลินใจจดจำหล่ำดูดู๋เพ่ง เล็งปัญหาหาทางแก้แลแนวไขไปทางใหม่เอาหัวใจใส่แก้แลแล้วแส่วหนียอมรับแล้วบอกชี้เล็งทางย่างวางวิธีล้างปัญหาหาทางหนีถี่ใจเก็บเหมี้ยนเพียรหนทางไขท่างทางเทียวเหลียวหน้าส่องลองวิเคราะห์รอบด้านวานเพื่อนส่อยทำใส่ใจก่อนบอกย้ำทำตามแบบวิธีการวางกฏเกณฑ์ประเด็นหลักคักถี่ใจจั่งไปแก้ยอมรับแลปัญหาแล้วมีปัญหาคักแหน่คันบ่ทำสิย่ำแย่ปัญหานิ่งเน่าใน สิ่งที่บอกกล่าวไว้เอิ้นยอมรับในปัญหาวางวิธีเห็นหัวใจหม่องย่างไปใสแจ้งแสดงใจบ่ไลร้างสางปัญหาลาความเก่าเอาสิ่งใหม่ใส่ซ้อนปัญหาเศร้าสิสิ้นสูญ ซั้นตั๊ว

 สนใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเปิดดูที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ

Interest in the others information click link below:

http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

; http://putheartonpalm.blogspot.com/  เทใจใส่ฝ่ามือ #1

; http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา