ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ? | วิชาการ.คอม


ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

การรู้ทันความอยากอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลแล้วค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อขจัดต้นเหตุปัญหาด้วยความมั่นใจเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ปัญหาแหม่นหยังน้อ?
หน้าที่ 2 ปัญหาขัดข้อง
หน้าที่ 3 ปัญหาป้องกัน
หน้าที่ 4 ปัญหาแก้ไข
หน้าที่ 5 ปัญหาพัฒนา
หน้าที่ 6 วิเคราะห์ปัญหา
หน้าที่ 7 สาเหตุ....ที่มาของปัญหา
หน้าที่ 8 ใส่ใจ...ยอมรับว่ามีปัญหา(ความตระหนักในปัญหา)
หน้าที่ 9 ปัญหานี้...มีชีวิต
หน้าที่ 10 รู้เขารู้เรา...นำสู่การรู้จักปัญหา
หน้าที่ 11 ความพยายาม....เริ่มลงมือกับปัญหา
หน้าที่ 12 ความพยายาม...ลงมือแก้ปัญหา
หน้าที่ 13 การแก้ปัญหา 1"ปรึกษาใจตัวเอง"
หน้าที่ 14 แก้ปัญหา2 "ระดมความคิด"
หน้าที่ 15 แผนผังกิ่งไม้
หน้าที่ 16 แผนผังกิ่งไม้2
หน้าที่ 17 วิเคราะห์พลังสนาม#1
หน้าที่ 18 วิเคราะห์พลังสนาม#2
หน้าที่ 19 ผู้ละคืบดีบ่?
หน้าที่ 20 แชมป์คู่คือไผน้อ?
หน้าที่ 21 เสียหนึ่งได้สอง...ดีเด้อ
หน้าที่ 22 “คิด.....ย้อนใจดูตัว”
หน้าที่ 23 “ตัวอย่าง.....ดีกว่าคำสอน”
หน้าที่ 24 “เส้นผมบังภูเรา”

ปัญหานี้...มีชีวิต

กลอนด้นอีสาน...ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

ปัญหานี้...มีชีวิต

เฮือนโบราณกล่าวไว้ในหัวใจสอนสั่งเฮือนสามหลังนั่งเฝ้าน้ำขันแก้วสี่ขันธาตุประกอบกล่าวนั่นคือสี่อย่างจั่งคือคนหัวใจมนบนหัวแหลมเอิ้นหว่าคนคือเจ้าชีวิตเฮาเป็นขันธ์ห้ามาโฮมกันเอิ้นบอกข่าวกล่าวกันมาแต่ต้นคือคนข่อยผู้นั่งเฮียง สวยงามรูปบอกเพี้ยงเพียงรูปลักษณ์สังขารวิญญาณคือหัวใจบ่อนเฮาอาศัยซ่น หัวใจคนสีแดงช้ำขาวหรือดำช่ำส่ำเก่าหนุ่มบ่าวสาวกะเหล่าช่ำคนงามล่ำช่ำส่ำกันหากเทียบแบบระเบียบขั้นคั่นระหว่างปัญหา-คนบอกตัวตนคือชีวิตเทียบดูปัญญาเพ่งเล็งกระบวนเห็นแจ้งแทงปัญหาหาสาเหตุ บอกเกรดชี้แบ่งชั้นปัญหานั่นเทียบคน การประมวลเป็นเบื้องต้นเทียบที่คือหัวใจสายเลือดไหลคือสาระเนื้อสารปัญหาสร้าง วางปัญญาหาทางแก้แนสารการเก็บเก่งเล็งทางแก้แลครบแล้วเอามาคั้นใส่ใจ สารสนเทศบอกเปรียบได้คือหน่วยใหญ่หัวใจสาร การประมวลผลดีครบกระบวนเต็มเนื้อ เฟือไปหลังมองดูข้างข่าวสารดีมีหม่องผ่าแก้ปัญหาได้เรียบร้อยเพราะเฮาฮู้แก่นสาร สนเทศหม่องหว่านั่นจัดระเบียบการกระทำเก็บข้อมูลตามระบบครบกระบวนตามขั้น ระบบการนำเข้าป้อนข้อมูลปั่นออกบอกสนเทศแบ่งไว้แปลให้ชัดเจน เก็บมาแล้วอย่าได้เว้นตรวจสอบเบิ่งตรงประเด็นเห็นทางปลายถึงกกพกดูดู๋แก้ สาระแบดูแล้วเนื้อหาดีมีครบอย่างวางข้อมูลครบแน่ทางแก้แม่นตรง หัวใจเต้นเลือดแหล่นฟ้งคงทีในสายเอ็นรวบรวมเป็นยามเก็บส่งประมวลผลไว้น้ำเลือดไหลเปรียบเป็นเนื้อสาระคือปัญหาเก่าปัญหาเกิดเฮาได้แก้เก็บข้อข่าวสาร ประมวลผลหม่องคั้นเกิดสารแกร่งดีเลวหนอยเฮาคอยดูยามเฮ็ดส่อยประเมินประมาณพร้อมยอมหามาความเว้าสาระดีมีเลือดเด่นสาระเอนข่าวน้อยบ่มีจ้อยหม่องสิเอาน้ำท่วมท่งบ่อนเว้าข้อมูลเน่ายามมาดูบ่มีฮูฮอยเฮ็ดหม่องสิเอาบ่มีใช่ข้อมูลหลายเต็มแนวแก้แลบ่ดีหม่องบ่แหม่นแหล่นหาแนวสิส่อยแก้ปัญหาแย่แน่บ่มี ใส่เลือดดีชีวียื่นยืนยาวเอาไว้ก่อนหาสาระมาทับซ้อนนอนซ้ำทับกันอธิบายซ้ำอีกชั้นหัวใจหน่วยประมวลผลส่วนเลือดไหลเป็นสาระหม่องสิพาปัญหาล้ม กลมกลืนกันยามเว้าหัวใจเฮากับเลือดผ่านชีวิตนานเลือดหล่อเลี้ยงเพียงนี้กล่าวมาความเปรียบเปรยเอ่ยบอกว่าปัญหาเกิดหรือตาย เอาเลือดไหลเป็นสาระผ่าประมวลผลน้อย ชีวีถอยพลังสิ้นข้อมูลดีสาระเด่นเป็นทางเดินเฮ็ดเส้นทางแก้เหตุปัญหาย้อนเฮาคิดค้นคว้าเลือกเบิ่งยามอุกใจตั้งสติเก็บแนวหมายเลือกวิธีการใช้ ปัญหาใจปัญหาจ้อยสมองตรองคั่นออกวิเคราะห์ออกบอกเว้าเนาว์ข้อแน่ใจ ปัญหาลดหมดเรื่องร้ายเพราะแก้ก่อขจัดทางสางปัญหาหมดไปจั่งแจบใจยามแก้ แนปัญญายามเฟ้นเห็นปัญหาแล้วแก้ก่อนย้อนข้อมูลเพียบพร้อมยอมเฮาย้อนลดปัญหา  นั่นนา

  สนใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเปิดดูที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ

Interest in the others information click link below:

http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

; http://putheartonpalm.blogspot.com/  เทใจใส่ฝ่ามือhttp://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา