ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ? | วิชาการ.คอม


ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

การรู้ทันความอยากอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลแล้วค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อขจัดต้นเหตุปัญหาด้วยความมั่นใจเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ปัญหาแหม่นหยังน้อ?
หน้าที่ 2 ปัญหาขัดข้อง
หน้าที่ 3 ปัญหาป้องกัน
หน้าที่ 4 ปัญหาแก้ไข
หน้าที่ 5 ปัญหาพัฒนา
หน้าที่ 6 วิเคราะห์ปัญหา
หน้าที่ 7 สาเหตุ....ที่มาของปัญหา
หน้าที่ 8 ใส่ใจ...ยอมรับว่ามีปัญหา(ความตระหนักในปัญหา)
หน้าที่ 9 ปัญหานี้...มีชีวิต
หน้าที่ 10 รู้เขารู้เรา...นำสู่การรู้จักปัญหา
หน้าที่ 11 ความพยายาม....เริ่มลงมือกับปัญหา
หน้าที่ 12 ความพยายาม...ลงมือแก้ปัญหา
หน้าที่ 13 การแก้ปัญหา 1"ปรึกษาใจตัวเอง"
หน้าที่ 14 แก้ปัญหา2 "ระดมความคิด"
หน้าที่ 15 แผนผังกิ่งไม้
หน้าที่ 16 แผนผังกิ่งไม้2
หน้าที่ 17 วิเคราะห์พลังสนาม#1
หน้าที่ 18 วิเคราะห์พลังสนาม#2
หน้าที่ 19 ผู้ละคืบดีบ่?
หน้าที่ 20 แชมป์คู่คือไผน้อ?
หน้าที่ 21 เสียหนึ่งได้สอง...ดีเด้อ
หน้าที่ 22 “คิด.....ย้อนใจดูตัว”
หน้าที่ 23 “ตัวอย่าง.....ดีกว่าคำสอน”
หน้าที่ 24 “เส้นผมบังภูเรา”

แผนผังกิ่งไม้2

กลอนด้นอีสาน...ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

การแก้ปัญหา 3 ใช้เทคนิคสมัยใหม่

                                แผนผังกิ่งไม้2

ธรรมดากิ่งไม้แตกก้านใบไปพร้อมกิ่งสิ่งเกิดขึ้นมากยิ่งสิงไม้ใส่หง่าใบหง่าใหญ่น้อยแตกใกล้เกิดจากบ่อนตาติดไม้กิ่งมีชีวิตริดรอนชอนใต้กิ่งชูใบมิมีร่วงพวงใบหนาพาไม้ใหญ่กิ่งชูใบดกดื่นล้นคนเข้าห่มบังปัญหาก่อนเก่าครั้งหนก่อนเคยมีสะสมมาหลายทีเกิดต่อเป็นปัญหาเนื่องเพียงเฮาเอามาเพ่งเล็งดูแนวเกิดต่อตอต้นเหตุเฮ็ดเรื่องแนวต้นอยู่ไสอ่านเหตุเกิดแล้วจอดไว้หม่องเหตุเกิดปัญหาหลักพิศเพ่งดูแนมคักซอดแนวแถวตั้งแนมทางหลังจั้งกลางไว้ไขทางเดินแนมซอดตลอดแนวเหตุเรื่องเพียงเฮาจ้องส่องเห็นคิดรอบด้านแล้วเลือกเฟ้นเห็นเหตุเกิดเฮาจับประเด็นหลักเฮายอมรับฮับมาเห็นฮู้ดูรายการเฮามองแล้วแนวปัญหาหาสาเหตุเฮ็ดสิ่งเกิดขึ้นแล้วเฮาฮู้ให้หมู่เห็นสันนิษฐานคาดหม่องเร้นเหตุเก่าเฮาเฮ็ดเฮียงแนวทางเบ็ดเสร็จก่อปัญหาพายุ่งจุ่งพิศดูแนมจ้องมองหาสาเหตุใหญ่เกิดจากไสจดใส่แฟ้มแถมฮอยเรื่องหม่องเกิดกาลเรื่องเล็กน้อยตลอดด้านอย่าให้ผ่านละสายตาเก็บประเด็นเขียนมาอ่านดูดู๋ซ้ำทำแนวทางเฮามาแก้แลเห็นเป็นเรื่องใหม่ใส่รายการละเอียดไว้หาช่องบ่อนกระทำขอบอกหม่องต้องย้ำทำในสิ่งเฮาเห็นฮอยคอยหาทางวางแนวแก้เหตุเห็นปัญหาซ้อนเรียงเป็นตอนเป็นขั้นจับเรียงกันแยกจากที่ปัญหามีเหตุฮ้อนเฮาสิแก้แอบดูเพ่งพิศเห็นตลอดรู้ฮอยเหตุแห่งปัญหาหลักจับประเด็นเห็นคักจั่งค่อยดูประเมินร่างวางแนวทางเฮาแก้แลเห็นสาเหตุเรื่องอาเพศเกิดขึ้นได้ปัญหานั่นเกิดจากหยัง ตรองคิดพิศร้อยครั้งจั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตหาเหตุหลักจุดเป็นพิษเรื่องใหญ่มีมาแล้ว จับเอาแนวปัญหาฮ้ายบายเอาฮอยฮู้ป่องลองทบทวนเหตุแล้วจั่งมาแก้ป่องไขเปิดหัวใจรับไว้คำบอกหวังดีมีคนเตือนยามเฮ็ดเหตุมีเฮาจำได้ลองไขใจเผยจ้องมองปัญหาพาถ้วนทั่วดูอย่ามั่วหาหม่องแก้แวหาเพื่อนผ่องส่อยเฮาปัญหาใหญ่หนึ่งเว้าแยกแยะเป็นหลายอันปัญหาพันปัญหา        หยอยย่อยลงเห็นท่างถางทางเทียวยามแก้แลดูแล้วซอมเหตุแก้ประเด็นเฟ้นหม่องเริ่มเฮาได้เฮ็ดดีศึกษาแล้วจั่งซี้เหตุเกิดฮ่องฮอยมาวิธีหาทางปิดเหตุหายเห็นแล้วแนวทางตัดประเด็นฮ้ายเฮาเห็นฮอยหม่องหยุดเหตุหนทางหลายมากเรื่องเฮาเพียงฮู้เฮ็ดเอาเปรียบไว้คือหม่องเว้าเอากิ่งเหตุประเด็นหลักชูเหตุเห็นมองคักค่อยดูดู๋แก้แลปัญหาเห็นย่อยคอยดูเหตุใหญ่ค่อยแก้ไขสู่มื้อคือเฮาเริ่มเก่งการบ่ดนนานปัญหาฮ้อยหลงฮอยเดินเฮาเห็นเหตุปัญหาหายเรื่องสิฮ้างทางใสแจ้งเปิดประตูคือกิ่งไม้บอกให้รู้ยามวิเคราะห์หาปัญหาสาเหตุมาแนวใด๋กระจ่างใจดูแล้วแนวทางเห็นเฮาแก้แลดูแล้วเริ่มก่อสร้างทางแก้เก่งแล้วเฮาสิพ้อป่องเดิน ดอกนา

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา