ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ? | วิชาการ.คอม


ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

การรู้ทันความอยากอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลแล้วค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อขจัดต้นเหตุปัญหาด้วยความมั่นใจเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ปัญหาแหม่นหยังน้อ?
หน้าที่ 2 ปัญหาขัดข้อง
หน้าที่ 3 ปัญหาป้องกัน
หน้าที่ 4 ปัญหาแก้ไข
หน้าที่ 5 ปัญหาพัฒนา
หน้าที่ 6 วิเคราะห์ปัญหา
หน้าที่ 7 สาเหตุ....ที่มาของปัญหา
หน้าที่ 8 ใส่ใจ...ยอมรับว่ามีปัญหา(ความตระหนักในปัญหา)
หน้าที่ 9 ปัญหานี้...มีชีวิต
หน้าที่ 10 รู้เขารู้เรา...นำสู่การรู้จักปัญหา
หน้าที่ 11 ความพยายาม....เริ่มลงมือกับปัญหา
หน้าที่ 12 ความพยายาม...ลงมือแก้ปัญหา
หน้าที่ 13 การแก้ปัญหา 1"ปรึกษาใจตัวเอง"
หน้าที่ 14 แก้ปัญหา2 "ระดมความคิด"
หน้าที่ 15 แผนผังกิ่งไม้
หน้าที่ 16 แผนผังกิ่งไม้2
หน้าที่ 17 วิเคราะห์พลังสนาม#1
หน้าที่ 18 วิเคราะห์พลังสนาม#2
หน้าที่ 19 ผู้ละคืบดีบ่?
หน้าที่ 20 แชมป์คู่คือไผน้อ?
หน้าที่ 21 เสียหนึ่งได้สอง...ดีเด้อ
หน้าที่ 22 “คิด.....ย้อนใจดูตัว”
หน้าที่ 23 “ตัวอย่าง.....ดีกว่าคำสอน”
หน้าที่ 24 “เส้นผมบังภูเรา”

วิเคราะห์พลังสนาม#1

กลอนด้นอีสาน...ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

การแก้ปัญหา 3 ใช้เทคนิคสมัยใหม่

                               วิเคราะห์พลังสนาม

แฮงฮักหักสะบั้นลมหึงผ่านเข้ามาใจหาคนใด๋มาทานต้านฮักหึงบ่มีได้ หัวใจลมหนหวยฮ้อนบ่อาวรณ์ยามโอ้อ่าว เว้าแนวใด๋บ่ถืกข้อบ่รอเจ้าเฝ้าแต่หงอยปัญหาเกิดเรื่องเล็กน้อยความฮักกร่อยฮักจางหายหึงหลายใจหนหวยห่างเหินบ่เห็นหน้า ปัญหาเฮาแฮงน้อยหลอยหนียามฮักห่วนบ่ควรดูอิ่นอ้อยคอยท่าแต่ห่างเฮาสนามใจค่อยบอกเว้ายามหาเหตุของปัญหาความวาจาเอามาคิดวิเคราะห์ดูเห็นแจ้งแสดงแฮงฮุนฮ้อนแนวใด๋จั่งมาห่างหือหัวใจเจ้าอยากฮ้างสั่งมาฮ้อนเฮ็ดฮอยสนามใจบ่เล็กน้อยคอยตอบพลังจิตพิศดูยามปัญหาชิดพินิจเห็นปัญหาฮ้อนซอนหาแนวปัญหากลุ้มรุมหัวใจฮ้ายฮักห่างเกิดเหตุหยังแล้วน้องหล้าสังมาฮ้ายกว่าเก่าหลายหรือพลังฮักอ้ายน้องเกิดหน่ายบ่หัวซาหาเหตุมาหนีหายเพราะฮักนางจางแล้ว พลังแจวนางจ้านหนีจางจากใจเก่าหาใจใหม่มานั่งเฝ้าเจ้าลืมแล้วผู้นั่งหลังเอาสาเหตุแรกตั้งเหตุใหม่มาลองพิศพินิจดูสองทางก้ำกึ่งกันหรือหนักข้างวางลูกยางน้ำหนักเพิ่มเสริมแฮงดันผันความใหม่ใส่เหตุผลลงข้างซ้ายขวาวางไว้ลูกห่างเหินวิเคราะห์ดูแต่เนิ่นเนิ่นนางสิห่างเพราะเห็นฮอยคือบักหอยเห็นฮังน้องห่างใจไกลจ้อย พลังพลอยหดฮ้อนความหนหวยเข้ามาผ่าเวลาใจเจ้าเหล่าเยิ้นเดินหนีจ้อยบ่หล่ำแลฮักของเฮาเกิดเรื่องแย่เพราะเอาเหตุหัวใจเหยน้องเลยสายตาเค็มห่างหวานพาลใจเศร้า ความอับเฉามาเยือนอ้ายพลังใจเจ้าหนีจากพรากฮักแล้วเทื่อนี้หนีแล้วบ่ต่าวคืนอ้ายเลยนั่งสะอื้นยืนบ่อยู่ลงนอนหนาวผู้สาวหนีย้อนหัวใจใส่ไฟฮนฮ้อนพลังสอนสาวน้อยนางบ่จอยจึ่งหนีจากยากหัวใจเงินอ้ายน้อยนางหนีจ้อยบ่อ่วยคืน พลังฮักเฮาสะอื้นพลังอื่นลงมาทับความอับจนมาเยือนจั่งห่างเฮือนหนีหน้าหาเหตุผลบ่มาจ้องพลังสองเหลือเพียงกึ่งหนึ่งพลังเกิดน้อยเงินร้อยขาดเป๋า สนามฮักเกิดโศรกเศร้าเพราะเฮาเฮ็ดสนามฮักหักหัวใจไลหนหวยอ่วยหนีพลังฮ้อน      สะออน หลายหัวใจโอ้บ่โสคืนหลังอ่วยสนามซวยเกิดเหตุฮ้ายนางน้องหน่ายหนีปัญหาเกิดจั่งซี้หนีไปอื่นหากินไกลพลังใจสนามฮักจืดจางใจเจ้าพลังเฮาสนามน้อยหนีบ่คอยใกล้เก่าลาหนีสาวห่างแล้วบ่มีมื้อ    หุ่งเฮืองเรื่องสนามให้เกิดเรื่องพลังเหตุมีหลายหัวรั้วใจรัวบ่มีเซาจั่งจากสาวเพราะเห็นฮ้อนฮักถืกสอนพลังซ้างสนามพังเพราะฮักอ่วยซวยคือคนจั่งอ้ายสนามฮ้ายเฮ็ดฮักหายวิเคราะห์หาเหตุฮ้ายน้องนางหน่ายอ้ายหายตังค์ฮักเฮาพังเพราะเงินหายน้องหน่ายหนีเหม็นหน้า วิเคราะห์มายามฮ้อนหนีไปนอนลี้หม่องใหม่หัวใจเน่าเหลือนิดน้อยไปหลอยลี้ปิ่นปัว ก่อนเด้อน้องเอ๋ย

 สนใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเปิดดูที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ

Interest in the others information click link below

http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

; http://putheartonpalm.blogspot.com/  เทใจใส่ฝ่ามือ #1

; http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา