ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ? | วิชาการ.คอม


ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ?

การรู้ทันความอยากอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลแล้วค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อขจัดต้นเหตุปัญหาด้วยความมั่นใจเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ปัญหาแหม่นหยังน้อ?
หน้าที่ 2 ปัญหาขัดข้อง
หน้าที่ 3 ปัญหาป้องกัน
หน้าที่ 4 ปัญหาแก้ไข
หน้าที่ 5 ปัญหาพัฒนา
หน้าที่ 6 วิเคราะห์ปัญหา
หน้าที่ 7 สาเหตุ....ที่มาของปัญหา
หน้าที่ 8 ใส่ใจ...ยอมรับว่ามีปัญหา(ความตระหนักในปัญหา)
หน้าที่ 9 ปัญหานี้...มีชีวิต
หน้าที่ 10 รู้เขารู้เรา...นำสู่การรู้จักปัญหา
หน้าที่ 11 ความพยายาม....เริ่มลงมือกับปัญหา
หน้าที่ 12 ความพยายาม...ลงมือแก้ปัญหา
หน้าที่ 13 การแก้ปัญหา 1"ปรึกษาใจตัวเอง"
หน้าที่ 14 แก้ปัญหา2 "ระดมความคิด"
หน้าที่ 15 แผนผังกิ่งไม้
หน้าที่ 16 แผนผังกิ่งไม้2
หน้าที่ 17 วิเคราะห์พลังสนาม#1
หน้าที่ 18 วิเคราะห์พลังสนาม#2
หน้าที่ 19 ผู้ละคืบดีบ่?
หน้าที่ 20 แชมป์คู่คือไผน้อ?
หน้าที่ 21 เสียหนึ่งได้สอง...ดีเด้อ
หน้าที่ 22 “คิด.....ย้อนใจดูตัว”
หน้าที่ 23 “ตัวอย่าง.....ดีกว่าคำสอน”
หน้าที่ 24 “เส้นผมบังภูเรา”

“เส้นผมบังภูเรา”

ปัญหาแหม่นหยังน้อ?(สำนวนด้นอีสาน)

        “sungkawat”   komkonloas@gmail.com

                                        “การแก้ปัญหา....ทบทวนใจ”

“เส้นผมบังภูเรา”

ขนตางอนงามโก้โตเองเคยเห็นบ่คันกระจกบ่ฟ้องโตเจ้าบ่ดูคนดูงามอาดโก้รูปหล่อเพราะคนชมเขานิยมความจบหล่อพระอินทร์ปานแต้มแนมดูคิงเราโก้โสเฮียงเขาเว้าบ่เบื่อเหลือเพียงรูปร่างเจ้าดูแล้วถึกตาวาสนาขนตาเจ้าตาโตเองมองบ่ออกบอกงามโตบ่ได้อาศัยอ้างผู้อื่นชมความนิยมคำเว้าผมบังเขาเราเบิ่งออกบอกเจ้าของบ่ได้อายบ้อเทื่อหมู่ตั๋วเปรียบประดังเรื่องมั่วแบบเด่นปัญหาหลักบางทีมองโตเองเบิ่งบ่เป็นอาศัยท่านการทำงานเดี๋ยวนี้ดูเด่นดีโตยอเบิ่งหนักคือยอแผ่นพื้นศิลาแท่นถูกใจเทื่อหมู่เบิ่งแม่นฮ้ายบ่มีถูกหัวใจสิ่งกระทำมาแนมบ่ถูกตาพอเพี้ยงพียงหัวใจเรานี้บ่มีคือถืออื่นฟังใจซื่นบัดถูกย่องคำลองลิ้นมักแฮงคำหวานปนบ่แย้งล่อหลอกเราหลงลมคือดังผมบนภูส่องบ่เจอโตฮ้ายจบหลายหลายยามย่องโตเองดูบ่ออกผู้อื่นเขาหลอกย่องดีแท้ชอบใจปัญหาเกิดฮูปฮ้ายดูบ่ถูกนัยน์ตาคำนิยมหลงใหลเทื่อเขาตั๋วต้มภูเขาลมหลงลิ้นบังภูเราใจถูกลูกยกยอชอบแล้วหัวใจเจ้าซื่นฤทัยคติธรรมบอกไว้ใจบ่ถูกเขาติเตียนวนเวียนหาแนวดีต่อนปัญหาบ่ยอมพ้อดังภูเราเต็มหน้าภูเขาบังเส้นผมใหญ่เทื่อตกไกลจากหน้าสังมาน้อยกว่าอยู่บนน้ำใจคนวนเกี้ยวดูปัญหายามถูกถึงผิดพลาดรับบ่ได้เพราะใจเจ้าถูกบังดังภูเขาบังไว้ภูเราแซมสอดเส้นผมบังอยู่ใกล้ตาเจ้าเบิ่งบ่เป็นปัญหาหลายเลาะเร้นดูบ่ออกตัณหาบังมิจฉาใจเราปิดบ่เปิดทางปิดที่มีปัญหาบ่แนมจ้อยเพราะหัวใจกิเลสกอดแนวถูกใจมักได้ผิดแล้วบ่เอา ความจริงเป็นเรื่องเว้าปัญหาเกิดภูเขาบังเส้นผมยังเต็มหัวเบิ่งบ่เห็นพอเส้นเป็นปัญหาบ่ยอมแก้เพราะแลดูมองบ่ออกบอกแต่คำถูกแล้วยอย่องจั่งเอาเพ่งพินิจก่อนจั่งเว้าหัวใจอ่วยเอาสัจจริงสิ่งล่อลวงสายตาเปิดทางใจสั้นดูนำกันคนใกล้ผู้วางใจเอาคำบอกพินิจดูเรียบร้อยนำมาแก้แผ่ดูปัญหาถูกบอกฮู้เทื่อสิคิดปรับตนหัวใจคนออนซอนชั่วซามบ่เอาแล้ว แนวหัวใจยอย้อนออนซอนเอาแต่ยามถูกลูกผิดโยนทุ่มถิ่มปัญหาแก้บ่กระทำเส้นผมบังขังไว้ตากับใจเปรียบบ่ผ่านบังหัวใจเบิ่งบ่ได้ยามแก้จั่งบ่เห็น เตือนสติอย่าละเว้นเตือนโตก่อนยามกระทำดูดีงามนำปัญหาเลาะดูยามแก้แลปัญหายามฮ้อนยกภูเขาออกห่างเข็ญทางแปนข้างหน้าภูเราเคลื่อนจากถนนใจสิเกิดล่วงพ้นแนวสีมืดจางหายหัวใจเฮาสดสีดั่งดวงจันทร์จ้าปัญหาใจหมดแล้วปัญญาธรรมแก้ก่อนสอนโตเองเรียบร้อยปัญหาซ้อนเหล่าหาย ดอกนา

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา