ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

แฮงฮักแฮงคิดฮอด

                 

“ตำรับรักนักบริหาร”

ความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปตามกาล ความต้องการ ความเห็น สิ่งที่มากระทบ ความรู้สึกการพัฒนาความคิดเป็นเรื่องนามธรรม นักบริหารต้องเอาใจใส่กับการพัฒนาความคิดของผู้ร่วมงาน การนำเสนอสิ่งที่ใช้แรงจูงใจต้องพิจารณาปรับให้เหมาะสม ความใส่ใจในงานที่รับผิดชอบเป็นความตระหนักของผู้ปฏิบัติงาน นักบริหารต้องใส่ใจให้ความรู้สึกที่ดีกับผู้ร่วมงานและพัฒนาความรู้สึกที่ดีนี้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจการบริหาร สร้างความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้ได้ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

แฮงฮักแฮงคิดฮอด

 

ความพอใจคนเฮานี้บ่มีเซาคันคิดต่อ คิดหม่อหม่อคิดค้อยค้อยหัวใจห้อยตลอดไป แขวนหัวใจดวงน้อยรองดวงจิตของคนอื่น แสนถึงหมื่นหรือค่าล้านบ่มีย้านหากฮักแฮง ฮักแต่มืดจนฮอดแจ้งฮักแต่จืดไปถึงเค็ม เต็มลงในหัวใจสว่างใสบ่มีสิ้น ถึงว่าดินสิกลบหน้าเวลากาลนานผันเปลี่ยนใจบ่มีสิแปดเปื้อนขาวแจ้งดั่งจันทร์ แฮงฮักแฮงคิดฮอดนั่นก่อให้เกิดศรัทธาธรรม สร้างความงามในหัวใจก่อเกิดเป็นกำแพงแก้ว ฮักหลายหลายถวายเจ้าพ่อหลวงเฮาให้สุขยิ่ง ฮักจริงจริงแม่นฮักเจ้าคนงามข้อยผู้ภักดี ฮักมาฮอดมื้อนี้กะแม่นฮักบริหาร ฮักการงานที่ทำมาได้อยู่ดีมีเงินใช้ ฮักหลายหลายคือคนโก้สาวผู้ดียิ้มเก่งเก่ง ฮักนักเลงผู้เก่งป้อยยามเหงาน้อยเพิ่นหยอดคำ ด่ากะหม่วนอีกซ้ำยามเพิ่นอิ่มความเซ็ง ฮักนักเลงทำงานเวียกการเพิ่นเพียรแต้ม แหยมมายามยามงานเร่งนักเลงงานบ่ย้านดอก บอกมาโลดข่อยซ่อยได้แฮงใจเจ้าให้หมั่นเชียร์แฮงฮักเมียผู้เฟือข้างขอสตางค์ยามลูกแอ่ว เว้าความใดกะบ่แล้วคันเงินน้อยบ่นบ่เซา แฮงฮักซุมหมู่เจ้าลูกน้องเพิ่งเจ้านายโต ยามโสกันเอาเงินเดือนจั่งแหล่นหาของต้อน นอนกลางคืนกะฝันพ้อยามขอเงินเพิ่มขั้นตื่ม ลืมฮอดถงขาดก้นยามขอขั้นได้แล่นยืม แฮงฮักลืมบ่ได้กะแม่นฮักของคนสวย หากหัวใจมีหลายดวงมอบใส่นางวางตักน้อง ในหัวใจอยากลองเว้า แต่ความจริงห้ามไว้ก่อน ฮักในใจบ่เดือดร้อนแพงเจ้าค่าแสน ขอเป็นแฟนในใจอ้ายถวายนางวางมอบ แต่ความจริงตอบบ่ได้เมียข่อยเพิ่นบ่ยอม แฮงศรัทธาอีกพร้อมตามฮีตโบราณเดิม ประเพณีของเฮาวางกรอบดีรักษาไว้ ฮักหลายหลายกะคือแก้วสามประการได้กรานกราบ บาปบ่หลายหย้อนหน่วยแก้วสามสร้างเพิ่นรักษา แฮงศรัทธางานสร้างบริหารให้เฮืองฮุ่ง จากรุ่นลุงสู่ลูกน้อยยาวพ้นฮอดหลาน บริหารเป็นงานแก้วบริการผ่านคนอื่น แฮงฮักสอดส่องพื้นผองค้ำฮอดเขื่อเฮือน ฮักบ่ผิดบ่เพี้ยนกะคือฮักเกิดกับใจ แนมผู้ใดกะพอดูสง่างามยามเดินวิ่ง ฮักจริงจริงกะคือเจ้าคนใคใคยิ้มเก่งเก่ง ถึงนักเลงเก่งเลิศฟ้ายังมาแพ้แก่แม่นาง น้องเอ้ย 

All link

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา