ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

ฮักสะท้านงานสะเทือน

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

 

                                                                                              “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

 

“ตำรับรักนักบริหาร”

ภารกิจการงานกับความรักความเข้าใจเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสัมพันธ์กัน การทำให้งานและความรักความเข้าใจร้อยรัดและใจใส่ส่งเสริมให้ภารกิจพัฒนาไปอย่างมีคุณค่า การสร้างคุณค่าของงานและได้น้ำใจจากคนทำเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักบริหารที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญอย่างสมดุลย์และรู้ทันเพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อหน่วยงานและองค์กรโดยรวม

ฮักสะท้านงานสะเทือน

คนเกิดมาในโลกนี้กรรมแต่งหรือทำเอง หรือมีแนวพาเป็นจั่งเกิดกรรมทำได้ ทำดีหลายตายไวพร้อมคนซังมากผืนสาดฮักผืนเสื่อวาดพร้อมสมดุลซ้ำส่ำกัน มนุษสามากซั้นชนเกิดวนเวียนกลับจากเด็กทารกใหญ่สูงชราเฒ่า บุญกรรมเราทำบ้อหรือเทวาพาเหิรหย่าง ไปตามทางหรือลัดฟ้าคอนโดโก้หรือนั่งเถียง เพียงเฮาเพียรถนอมไว้ทำโตบ่ประมาท บ่มีไผนั่งสาดน้อยบินได้ดั่งนกเขา บ่ว่าข้อยหรือเจ้ากะเป็นดั่งเดียวกันขึ้นสวรรค์ลงนารกบ่อาจทำกำหนดได้ ผู้ใด๋น้อลิขิตให้ทางเดียวเดินเดี่ยว เฮาเฮ็ดเองได้อยู่บ้อลองได้หิ่นดู บริหารเพิ่นผู้ฮู้นักปราชญ์ผู้อาจารย์ผู้ทำงานมาโดนโดนนั่งสูงสรุปไว้ ทำงานไปเห็นทางแก้ปัญหาใจค่อยปลดออกบอกผู้น้องหนุ่มน้อยพึงเว้นและเฮ็ดนำ ความฮักของเกิดก้ำกับใจอุ่นยามสบตา ยามพากันทำงานฮักแพงแลงเซ้า ตาสบตาใจถึงใจยามเว้าแยกแยะไปตามเหตุ วิเคราะห์ดูให้ถี่ถ้วนสติเจ้าให้หมั่นทวน สัมปชัญญะให้ครบถ้วนเวลาเกิดปัญหาตัณหามากับใจหวิวบาดกาเมมาบังหน้า สองนัยน์ตาของเจ้าสิหลับลงหลงฝันเบิ่งอย่าระเริงฮักซ้ำซ้อนซอนซู้ผู้นั่งพิง เกิดความฮักให้นิ่งนิ่งคันอยากเก่งบริหารฮักอย่าพาลกาเมสื่อใส่ในใจหยุดนิ่ง อิ่งเอาหลักผญาน้อยสมภารดีบ่กินไก่ วัดของเฮาใหญ่บ่น้อยของเขาให้อย่าสิเกิน คันหากเจ้าบ่เวิ้นสะเทิ้นแหน่สะเทือนนำฮักถูกยำหัวแบะถืกไหล่หนีราศีกุ้น คุณความดีที่เคยสร้างสะเทือนไปฮอดพื้นแผ่นสะท้านฮักสะเทือนเฮือนเพื่อนกะหนีหลีกพร้อมบุญเจ้ากะหล่นลง บาปบุญกรรมธรรมรงไว้กระทำดีคู่กับบาปสิ่งหยาบหยาบให้ละเว้นเห็นแล้วหมั่นตรอง ความฮักความมักย่องสิเกิดคู่กับตัณหา ยามเงินมาปัญญามีอำนาจหลายตัณหาเพิ่ม เติมกับความหลงผิดพร้อมระวังโตยามฮักบิ่น หินก้อนใหญ่สิทับเจ้าใจสะท้านฮอดมื้อตาย ฮักหลายหลายแหม่นความโก้โสเฮ็ดงานถวายบาท กษัตราอีพ่อพุ้นสนองท่านฮอดมื้อตาย เด้อละเจ้า

All link

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา