ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

จ่มฮัก

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

 

                “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

 

       “ตำรับรักนักบริหาร”

นักบริหารต้องให้คำนิยามคำว่า “ความรัก”สำหรับตนเองให้ชัดเจนและอธิบายนิยามได้   การนิยามความรักที่คลุมเครืออาจนำไปสู่การ”หลง” ความหลงคือหนทางนำไปสู่ความสูญเสีย สูญเปล่า สูญสิ้น ดังนั้นคำนิยามความรักของนักบริหารแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับประสบการณ์เดิม การรับรู้ การเรียนรู้ เจตคติที่ดี ความรู้สึกที่ผูกพันกับสิ่งประทับใจ นักบริหารพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและองค์กรด้วยความรัก ระมัดระวังและสังวรว่าจะใช้ความรักเพื่อการสร้างสรรค์องค์กร นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตดีมีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม

จ่มฮัก

ฮักคือหยังผู้ใด๋ฮู้คำนิยามตรงตามบอกฮักคือออกปากต้านหวานหูเจ้าผู้เพิ่นฟัง ฮักคือดั่งดวงแก้วใสงามยามแยงเบิ่ง ฮักคือเหิงนั่งเฝ้าแลงเช้านั่งส่องตา ฮักคือกับขอบฟ้าจรดขอบดินดำ ฮักคือคำสวยสวยบ่าวสาวเพิ่นจาต้าน ฮักคือยามวานนี้วันดีดีเฮานอนกอดพรอดคำงามหวานจ้อยจ้อยจนคนน้อยเกิดออกมา ฮักคือกับดอกฟ้าบานอวดแสงตะวัน ฮักคือแสงจันทร์งามส่องประกายงามยิ่ง ฮักคือหญิงสาวน้อยดรุณีคนเกิดใหม่ แนมยามใด๋ข่อยกะม่อยใจข่อยหล่นใส่เธอ ฮักคือเสียงละเมอเจ้ายามอารมณ์แหล่นเตลิด ฮักคือความเพริดแพร้วหวานแว่วกล่อมใส่หูฮักคือเสียงยอดชู้อ้อนออดยามเงินหลาย ฮักคือชายกับหญิงย่างเฮียงจาต้าน คันผู้ใด๋เห็นฮู้คำนิยามฮักแหน่แหน่ บอกแหน่แหมจ่มกะได้สิยอมให้ขึ้นนั่งคอ ขอบอกต่ออีกส่ำน้อยว่าฮักหนึ่งคือจริงใจ ฮักหลายหลายคือจริงจัง อ้ายฮักนางดั่งเดียวนี้ ฮักคนดีบ่มีมื้อหรือเวลาสิจางจืด ฮักแต่มืดฮอดมื้อเช้าคอยเฝ้าแต่ส่องทาง อ้ายฮักนางบ่มีปี้นบ่มีปีนหนีไปใหม่ ฮักจนตายฮักแต่เจ้าเถิงไผเว้าข่อยบ่ฟังฮักจริงจังจริงใจพร้อม ยอมนางเหมิดทุกสิ่ง จริงหัวใจเหมิดทุกมื้อคือดินแต้มเอือบเกลือ ฮักเค็มเค็มเต็มในเนื้อใจบ่มีวันจืดจาก ฮักมากมากเต็มสู่มื้อคือฟ้าฮักจันทร์ วันหรือคืนแปรผันได้แต่ใจชายบ่มีจืดมืดหรือแจ้งฮักส่ำนี้คือพี่ฮักคุณ ฮักเพราะบุญผลาอ้ายมาเห็นนางค้างใจผี่ ฮักอีหลีฮักกะด้อบ่เคยพ้อแต่เกิดมา คนอยู่ในใต้หล้าบ่มีผู้คือเธอ นอนละเมอตามืนบ่แจบใจพอมื้อ คือกันกับพระยาเจ้าสุธนตามมโนราช ฮักประหลาดหลื่นล้นเกินคนแล้วแม่อีนาง ฮักบ่มีหม่องค้างเทมอบหัวใจ ฮักหลายวันพันคืนบ่หลื่นลงหรือหลงมื้อ คันคือกับวันนี้บ่มีวันสิเหินห่างบ่มีจางอ้ายฮักเจ้า บ่มีเว้าว่าสิลืม มีแต่ตื่มแต่เพิ่มเริ่มสิคึดคะนึงหาฮักเวลาหนหวยกะอิ่มใจเต็มมื้อ บ่คือไผในใจอ้ายมีแต่นางเต็มใจผี่ ฮักอีหลีบ่อยากเว้านางหล้าอย่าหน่ายหนี คันฮักคนแบบนี้อ้ายบ่เกี่ยงวันตาย ฮักหลายหลายกะคืองานบ่อนได้หาเงินใช้ มีทรัพย์หลายเหลือล้นทองกับเงินเต็มกระสอบ อ้ายสิมอบให้น้องนางหล่าสิหว่าใด๋ ทำงานไปคิดเห็นหน้าวางงานลงคิดฮอดอุ่น บุญอ้ายมีส่ำนี่นางน้องบ่ฮักคืน  แหน่บ้อ

All link

 

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา