ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

วันแฮกวัยฮัก

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

 

        “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

 

        “ตำรับรักนักบริหาร”

ความรักที่เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืม การสร้างความประทับใจในการพบกับผู้ร่วมงานครั้งแรกเป็นความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งของนักบริหารเพื่อให้ผู้ร่วมงานมีเจตคติที่ดียอมรับบทบาทหน้าที่และยอมรับแนวทางปฏิบัติที่มอบหมาย การใส่ใจ่ทุกสิ่งจากผู้ร่วมงานเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักบริหารจะต้องนำไปปรับแก้และหาวิธีปรับวิธีการทำงานของผู้ร่วมงานให้เข้ากับแนวทางที่กำหนดเพื่อให้คนและงานกลมกลืนกันเป็นเทคนิคการปฏิบัติ เกิดกระบวนการที่สอดรับกันตลอดทั่วทั้งองค์กรบริหาร

วันแฮกวัยฮัก

แสงอรุณเป็นยามเช้าใจของเราเริ่มวันใหม่ความสดใสเพิ่งเริ่มต้นทุกคนเริ่มสิเฮ็ดการวันแฮกหมานคือวันนี่วันดีดีของวัยใหม่วัยสดใสฮักแฮกเริ่มเติมไฟเข้าใส่สมอง ความฮักแรกแฮกถูกต้องเริ่มตั้งแต่ยามยังเล็กเด็กดรุณยามเยาว์วัยใหญ่โตแข็งขึ้น โตวันคืนวัยวันแรกแฮกหัวใจใส่ฮักตื่มฮักบ่ลืมคือมื้อต้นคนฮักแรกประทับใจ ซึมซาบนับเข้าใกล้หัวใจแนบกับดวงตา วันเวลามีฮักรักบานปานไฟแจ้ง แสงอีหยังบ่มีใกล้คือแสงใจยามฮักเกิด หัวใจแสนเพริศพริ้งฮักจริงมั่นค่อยหมั่นเพียร วนเวียนหาเวลามื้อมันมีหนอยน้อยทุกถี่ทุกทีมีมากล้นเวลาน้อยบัดฮักแฮง ถึงเวลาแลงเช้าหัวใจเฮาได้บานเบิกฤกษ์บ่ถือมื้อบ่ต้องเอาใจข่อยป่อนใส่เธอ วันแฮกหมานมีสู่มื้อยามวัยแฮกแสงอรุณ ผมฮักคุณยามใจหลอมถ่ายลงถงบึ้ง ใจถึงใจยามมากุ้มยามฮักสุมใจสุขยิ่งสิ่งสุขสันต์แต่งเพิ่มเติมเข้าได้อิ่มเอม แฮงฮักแฮงแรกเริ่มก่อเกิดแห่งพลังรัก แฮงฮักเต็มหัวใจก่อเกิดเป็นพลังช้าง สางดงดอนหรือบ๋าไม้บ๋าหัวใจสิไถถาก ความยุ่งยากเพิ่นบ่ย้านภูเขาไง้งัดหมุ่นมี บ่มีหนีหายหน้าเวลาแฮงฮักเกิด สิ่งใดเลิศในแผ่นฟ้าหามาให้มอบถวาย ฮักแฮกวัยฮักอ้ายจำตลอดจนวันตายใจสลายบ่มีลืมสิจิ่อจำจดจ้อง ลองมาแม้เฮามาเริ่มสบตากันใจมาจอดใจฮอดใจข่อยฮอดเจ้าลองมาเว้าตื่มใส่ใจ สรรพสิ่งบ่ทุกข์ไฮ้รวยเลิศกะมีฮัก วันแฮกหักหัวใจวัยฮักมาถึงอกพกแต่ความเป็นปลิ้ม ลืมตัวลืมใจลืมสิ่งใดที่เคยท้อฮักมารอพลังเกิดสิ่งดีเลิศในใต้หล้าบ่มีใกล้บัดฮักแฮง ทุกค่ำเช้าฝนหรือแล้งแฮงหรือค่อยยามลมพัด สิเป็นหวัดหรือยามนอนบ่อ่อนลงใจอ้าย ฮักหลายหลายเต็มใจพี่ฮักคนดีบ่มีห่างแต่กะตางค์พี่น้อยน้อย นางน้องสิถอดใสอยู่บ้อ

All link

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา