ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

ฮักนี้มีแต่คุณ

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

 

        “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

 

                                        “ตำรับรักนักบริหาร”

การทุ่มเทความรักความปรารถนาดี การให้ความจริงใจกับผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง แสดงออกทางการกระทำและความเอื้ออาทรอย่างสม่ำเสมอเป็นเสน่ห์สำคัญสำหรับนักบริหารผู้หวังความร่วมมือจากผู้อื่นในองค์กร การให้เป็นความรู้สึกที่สร้างความผูกพันร่วมกัน ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้หากใส่ความรักความปรารถนาดีเข้าไปอีก จะเพิ่มความผูกพันกับคนในองค์กรให้ยั่งยืนยาวนานยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงการเพิ่มผลผลิตขององค์กรในระยะยาวอีกด้วย

ฮักนี้มีแต่คุณ

ฮักของพ่อแม่นี่หนักยิ่งสุธาธารเปรียบปานกับหินภูอยู่เหนือคำอ้าง ยังมีหยังมาแก้ฮักบิดรเหนือเมฆฮักมารดาบังเกิดเกล้าเหนือฟ้ากว่าแผ่นดิน ฮักบ่สุดบ่สิ้นกะคือฮักเหนือหัวองค์ผู้ครองเมืองไทยฮักผู้ใด๋บ่มีเท่า ฮักของเฮาในวันนี้มีแต่คุณบ่มีโทษฮักบ่โกรธฮักบ่บิดฮักบ่เบี้ยวบ่มีเสี่ยวใส่อื่นใด บริสุทธิ์สะอาดใกล้น้ำค้างอยู่ริมใบตอง ลองมาตี้มาฮักมักกันสักสองครั้ง ฮักจริงจังบ่มีม้างอ้ายฮักนางบ่มีจืดคึดยามได๋ใจสะท้อนความร้อนแล่นเข้าใจ ฮ้อนร้อนรุ่มสุมไว้คอยมอบฮักให้ทูนหัว ตัวผี่ชายคอยนางท่าฮักจังจากใจเจ้า เว้ามาโดนปานนี้คนดีกะบ่อ่วยสิบ่อวยให้อ้ายบ้อหรือใจน้องอิ่มบ่พอ หรือน้องอิ่มแล้วบ้อความฮักในหัวใจ แฟนของนางมีหลายฮักอีนางเต็มบ้าน นางบ่จาหวานเว้าเพราะว่านางฮักเต็มอิ่มบ่ให้ชิมฮักเจ้าหรือใจน้องบ่เปล่าแปน หรือมีแฟนละบ่เจ้าสาวนางบอกอ้ายแหน่ หรือพ่อแม่เจ้าบ่พร้อมเห็นอ้ายว่าทุกข์จน แต่หว่าคนคืออ้ายปัญญามีความรู้เก่งความนักเลงมีเพียบพร้อมบ่กลัวฟ้าผ่าหัว กลัวแต่ใจของน้องบ่มองดูหัวใจผี่ คันบ่ได้มื้อนี้โตอ้ายสิบ่ไป ว่าจั๋งใด๋นางน้องลองไขความปากกับผี่สาวผู้ดีฮักอ้ายถ่อนสิถอนเจ้าขึ้นใส่พาน ฮักมีคุณถ่อนั่นอ้ายมั่นแต่ทูนหัว ใจกับตัวมีเพียงนางมอบถวายกายม้วน ฮักมีคุณคนนี้เงินทองมีทุ่มให้อุ่น ปัญญามีสิฮักคุณเรื่องอื่นโทษหลื่นล้นตนอ้ายสิบ่แนม ฮักอื่นแกมบ่มีซ้ำใจดำดำอ้ายหลีกห่างวางความดีแก่อีน้องดู๋ตนอ้ายผู้วอน บ่ออนซอนบ้อนอน้องฮักมีคุณอยู่เต็มสูบ ถึงลูบใจเป็นหมื่นครั้งกะยังพ้อว่าฮักคุณ คิดถึงตั้งแต่พุ้นท้าวก่ำกาดำตามไปหานางลุนอยู่เมืองสวรรค์ฟ้า กาฮักคนกะยังได้นาคานางอยู่ใต้แผ่นนาคกับแถนอยู่ต่างชั้นกะยังพ้อว่าฮักกัน สวรรค์มีสิบหกชั้นพรหมฮอดเทวดา กะยังมีหัวใจฮักมักกันสวรรค์ปี้น อันหว่าแนวยุงฮิ้นยังมีตาฮักต่อ นางบ่คิดสิฮักบ้ออ้ายใจมั่นแต่คุณ บุญอ้ายมีผลาหยู้สิพานางล้ำเลิศเกิดหว่าบุญอ้ายส่งขึ้นได้เป็นชั้นผู้ใหญ่คน กาลเวลาผ่านพ้นอ้ายเกิดใหญ่เป็นผอออ หรือนางรอคอยชายบัดอ้ายเป็นนายฮ้อยหรือหว่านางคอยถ่าเวลาคุณมีคนผ่าน คอยนานหลายอ้ายกะท้อนางน้องให้คิดดู  เบิ่งเด้อ

All link

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา