ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

 

        “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

 

 “ตำรับรักนักบริหาร”

ความรักความเข้าใจในผู้ร่วมงานของผู้บริหารเป็นสิ่งจำเป็นในการกระตุ้นและผลักดันภารกิจประจำวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น หากพิจารณาใช้ความรักความเข้าใจอย่างฉลาดเพื่อให้เกิดแรงสร้างสรรค์พลังพัฒนาได้สอดรับกันกับภาระงานย่อมไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อน ความฉลาดเฉลียวและใส่ใจพิจารณารู้ทันความผันแปรของจิตใจผู้ร่วมงาน วิเคราะห์พินิจอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้งานบริหารก้าวไกลและทุกฝ่ายร่วมมือด้วยดีราบรื่นตลอดเวลา

เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด

ฮักมีหลายมากล้นแบบเสน่ห์มนต์ขลังขังอยู่ในหัวใจหนุ่มสาวหรือคนเฒ่านิสัยดีสันดานสร้างการกระทำประทับบาปอาบยาพิษใส่น้ำอ้อยน้ำตาลย้อยใส่จริต พิษฮักมาแหล่นเข้าหัวใจเหน่าบ่มีหายหัวใจเฉาบ่มีลืมฮอดมื้อตายบ่เลือนได้พิษฮักคลายยามจิตต้องของสวยงามถูกใจเพิ่นแนวสะเทินใจหลีกลี้ยังมาพ้อจ่องใส่กันเสน่ห์ฮักสิ่งนี้นั่นคือประทับในดวงใจผู้ใด๋ทำจริงจังประทับจิตบ่ลืมได้ความจริงในหัวใจพี่นางคนดีใจมาจอดกอดกลมเกลียวเกี่ยวและข้องใจนางน้องสอดใส่ชาย หัวใจอายบ่มีแล้วแนวใจสองคล้องเป็นหนึ่งดึงมากอดสอดรัดไว้ใจเจ้าผูกมัดชาย ดี สวย ฮัก เสน่ห์ร้ายฮักบ่จืดคือมนต์ขลังคิดฮอดจังยามไกลคุณอยากนั่งทูนเทิงใจเจ้า ยามเหงาเหงาคิดเห็นหน้าซำบายมากะคือเก่าคิดผู้เดียวฮอดแต่เจ้าแลงเซ้านั่งจ่มหาเสน่ห์ฮักมนต์คิดฮอดบัดขึ้นหน้าคือบ้าป่วงขาดยาปัวมีแต่งมงัวหาปิ่นละเมอเผลอคลั่ง แต่กะยังพอทนได้สติปัญญาอยู่ขาดสองสิ่งมาซ่อยยู้สิแป๋บ้าบัดท่าเป็น ความฮักมักบ่ต้องเว้นเป็นอยู่นำความคิดวิปริตเหลือตายหากปล่อยใจไม่ทนท้อ ขอเวลาใจว่างคิดทบหลังทวนครั้งก่อน คิดถึงคราวสิเดือดร้อนความหลงกลุ้มเสน่ห์ลวง ธรรมมะอย่าละล่วงยึดมั่นใส่ในดวงจิตขัดหัวใจยามเฮาคิดย้านพิษลวงหลงส่าว เสน่ห์สาวแสนฮุนห้ายมนต์ของชายสิก้ำกึ่งถึงเวลาพิษสะท้านใจมั่นหมุ่นทะลาย งานเสียหายเงินสูญสิ้นมนต์ฮักกินยามเปิดหน่ายโลกทลายดินปั่นปี้นทะเลท่วมป่าสลาย เสน่ห์ฮักแสนโหดร้ายผิดหวังเกิดบ่สมใจ ความหลงใหลชิงชังสินั่งแทนแฟนเจ้า เหงา เสียดาย แกมกลัดกลุ้มพิษฮักรุมลืมคิดฮอดฮักสลายหมุ่นม้างทางเมือบ้านกะเหล่าลืม มีแต่ซึมแสนเศร้าล้านความเหงาเข้าสิงสู่หาบ่อนอยู่กะบ่ได้หัวใจข่อยหมุ่นทลายยามฮักหนีคนขี้หล้ายอยากตายเกิดเป็นเทวา หาหัวใจสวยงามใส่โตโสทิ่ม อยากพิมพ์ใจมาแทนหน้าเวลาเหงาเว้าคนใหม่เอาหัวใจผู้เพิ่มช้ำแทนที่ผู้เพิ่นเซา แต่กะบ่อยากเว้าแสนสิทุกข์ทรมานปล่อยเวลานานดนบ่นบ่เซายามเฮากลุ้ม ฮักมาสุมรุมใจเศร้าความเหงาเยือนเพื่อนคนใหม่หาคนมาใส่เพิ่มบ่มีพ้อบัดฮักหนี เฮ็ดจั่งใดล่ะบาดนี้ฮักเป็นพิษมาติดใจ สิ่งสดใสคือธรรมมะส่องใจบรรเทาฮ้อน คำสอนองค์สัมมาเจ้าสิสอนเฮาได้แจ้งเกิด ฮักเตลิดกลับเพริศพริ้งความจริงได้เกิดใหม่มา อาสาใจของเจ้าทลายเผายามฮักจากธรรมมะมากบอกนิ่งนิ่งจริงใจนั่นแหม่นบ่มี ดอกน้องเอย

All link

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา