ตำรับรักนักบริหาร#38 | วิชาการ.คอม


ตำรับรักนักบริหาร#38

ความเอื้ออาทร ความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอของนักบริหาร จะเพิ่มคุณค่าผลผลิตในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน คนนาพิน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ตำรับรักนักบริหาร
หน้าที่ 2 ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
หน้าที่ 3 เติมฮักให้เต็มอก #1
หน้าที่ 4 ฮักติดลบ
หน้าที่ 5 แฮงฮักแฮงคิดฮอด
หน้าที่ 6 ฮักสะท้านงานสะเทือน
หน้าที่ 7 จ่มฮัก
หน้าที่ 8 วันแฮกวัยฮัก
หน้าที่ 9 ฮักนี้มีแต่คุณ
หน้าที่ 10 เสน่ห์ฮักพิษคิดฮอด
หน้าที่ 11 ฮักหนึ่งคือรักเดียว
หน้าที่ 12 ฮักคนออนซอน
หน้าที่ 13 นิราศฮักนักพัฒนา
หน้าที่ 14 งานสุดฮัก ที่รักเธอ
หน้าที่ 15 แบบฮักใหม่มอบให้เธอ
หน้าที่ 16 ได้ฮักบ่อยากคืน
หน้าที่ 17 ธรรมเหตุรักฮักผลกรรม
หน้าที่ 18 ฮักกึ่งใจ
หน้าที่ 19 "ฮักนางบ่จางใจ#1"
หน้าที่ 20 "ลงเสาฮักปักหลักใจ#1"
หน้าที่ 21 "อ้อนฮัก#1"
หน้าที่ 22 ฮักน้องอ้ายต้องรอ
หน้าที่ 23 "ฮักอ้ายหน่ายบ่เป็น"
หน้าที่ 24 "ฮักบริการหารรัก#1"

ฮักคนออนซอน

กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

 

        “คนนาพิน”   komkonloas@gmail.com

 

           “ตำรับรักนักบริหาร”

ผู้ร่วมงานที่มีความตั้งใจจริงและปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังสม่ำเสมอควรได้รับความสนใจ ให้ขวัญกำลังใจและติดตามดูแลใกล้ชิดให้การสนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียงและช่วยเหลือแนะนำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น การที่นักบริหารเอาใจใส่        ผู้ปฏิบัติในภาวะที่พลังใจเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในภาระงานอย่างจริงจัง จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ร่วมงานอย่างหนึ่งที่นักบริหาร           พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานให้สม่ำเสมอเป็นกิจนิสัย

ฮักคนออนซอน

ตาสบตายามจ้องสองหัวใจคือมาอุ่นใจสอดใจเกี่ยวข้องสองเส้นฝั่นใส่กัน หัวใจฝันเห็นหน้ามืนตามาใจคิดฮอดคิดตลอดแลงฮอดเซ้าใจอ้ายเกิดฮักเธอวันละเมอคืนฝันพ้อรอเจอเธอวันใหม่ความฮู้สึกยามนึกได้หัวใจข่อยป่วงบ่เซา แต่คำบอกว่าฮักเจ้าคิดเบิ่งยามเผยอคำจริตทำเป็นฮักมักจริงหรือลองเล่น เห็นเขาทำออนซอนน้องเป็นจริงหรือคำหลอกบอกหัวใจก่อนสิเว้าใจเจ้าจั่งอ่วยทางออนซอนคนเฮียงอยู่ข้างดีกว่าคนทางไกล ออนซอนใจสมัครแฟนจั่งแม่นดีมีสุขล้น คนเขามาคอยเฝ้าเอาใจเฮาแนมเขาแหน่คนอยู่ไกลฮักบ่แน่ยามใกล้ใส่สะเหน ความรวนเรผิดหวังซ้ำกระทำดีแล้วหนีจากฮักแต่พวมเผิ่นเว้าบัดหนีหน้าส่ำห่าลง ฮักคนหลงมาเว้าเอาใจเฮาดีกว่าอื่น ถึงหวานหมื่นแสนลื่นล้นบ่คือเจ้าผู้นั่งเฮียง เพียงวาจาพาเว้าฮักเฮาหลายใจสิขาดบัดหันหัวออกข้างตาส้มส่ำมดแดง ลองแยงคนเอาใจบ้างยามทุกข์มาผลาจาก คนฮักเฮาเฝ้านั่งใกล้คอยจ้องปลอบใจ คันฮักหลายลองดูบ้างธรรมดาสอนโลก ทุกข์โศรกลาภยศพร้อมสรรเสริญนั่นลื่นไผ คนมานั่งอยู่ใกล้ใกล้คอยซ่อยเวียกสอนการเวลางานเสนอใจก่ายมือถือช่วย สวยหรืองามยามตาจ้องมองดูรูปบ่หล่อ เตี้ยสูงขำก่ำกะพ้อแนมแล้วพิเคราะห์ดู คนอยู่ใกล้เผิ่นสิฮู้หัวใจเปิดหรือจิตปิดพิษฮักมีคาวใจสิส่อยเฮายามจิตกลุ้ม สุมเอาปัญหาน้อยหงุดหงิดใจยามคิดมาก เฮาลำบากเขาซ่อยแก้ยามแย่นั่งเฮียง ลองชำเลืองสายตาอ้อนออนซอนเขาฮักเฮาฮ่วม ฮักคนใกล้ผู้อยากร่วมสองใจฝั่นเกี่ยวพัน ฮักมักกันฉันท์เธอเพื่อนแสนดียามมารผ่าคนมาพรากจากเจ้าใจเศร้าเพื่อนเพิ่นแยง เถิงยามแลงคนเคียงใกล้เอาใจเฮาเขาบ่หน่าย ฮักหลายหลายบ่าวบ้านใกล้แลจ้องส่องเสมอ อย่าไปเผลอเด้อใจเจ้าหลงฮักเขาคนรูปหล่อ ปากเผิ่นหวานยามพบพ้อหนีแล้วกะห่างเหิน เชิญตรองดูหัวใจฮ้างฮักจริงจังคนใกล้บ่อน ออนซอนคนฮักเจ้าสุขยิ่งหมื่นทวี วันบ่ดีบ่หนีหน้าเวลาดีบ่หนีจากใจบ่ห่างพรากเจ้ายามฮักเศร้าบ่จากไกล หัวใจขายถวายน้องเทถมทุ่มแก่อุ่นยามบุญมีได้โอบอุ้มยามไฮ้ได้ซ่อยการ ยามเวียกงานคนเฮือนใกล้พานางไปอย่างมั่นแก่น ย้อนฮักแฟนคนใกล้ใกล้คนไกลข้างอย่านั่งคอย อุทาหรณ์สอนน้องน้อยฮักเพิ่นคนเอาใจ ออนซอนคนเคยคุยผู้เพิ่นดีคอยช่วย บอกคนสวยแสนซื่อคนดีที่เคยซ่อย อย่าสิคอยผู้เจ้าซู้มาแล้วกะเหล่าหนี น้องเอ๋ย

All link

 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1

http://putheartonpalm.blogspot.com/  tajaisaifhamue #1

 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2

 http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html  kradong thinks idea#1

www.napinconcept.com napin school #1

http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html      NSTBas#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    modelsynthesized#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem

http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb   shot diary#1

http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449  put heart on your palm#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&success  face book all my link.#2

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#/posted.php?id=100000389325381&start=10&hash=f029a544e8a93cab2af6097086bed5d1  face book all my link.#1

http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&id=100000389325381&story_fbid=101043309918646#  home face book

http://www.facebook.com/friends/?id=100000389325381&view=everyone#/home.php?ref=home  profile in face book

https://twitter.com/  home

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2  napinmodelseires English

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1  napinmodelseires English pre-read

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review

http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango

http://www.vcharkarn.com/vblog/68550  napinmodel sungkreeb

http://www.vcharkarn.com/vblog/33843  napinmodel sungkreeb #1

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus

http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managearticle.php?aid=72960  lovelove

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา